Aules d'informàtica

Hi ha quatre aules d'informàtica. Per utilitzar-les heu d'apuntar-vos en els fulls que n'hi ha a la sala de professors.

En les aules teniu un full amb les normes d'ús i l'usuari i contrasenya del servidor i dels clients.

Si en teniu qualsevol dubte els coordinadors de les aules son:

  • INF1: Elena Sanchis
  • INF2: Verónica Ribes
  • INF3: Javier Castillo
  • INF4: Pilar Ramos


Imprimir en les fotocopiadores

Per poder imprimir en les fotocopiadores és imprescindible autentificar-se amb l'usuari i la contrasenya personals.


Clients lleugers

En la sala de professorat i en la biblioteca es disposen de tres clients lleugers. Es distingeixen pel seu reduït volum i només poden funcionar si està l'ordinador servidor engegat.


Pàgina web


La pàgina web del centre és http://iesribalta.edu.gva.es/jomla/

Coordinació de la pàgina web: Joan Peraire