centrály‎ > ‎Ústřední rada družstev‎ > ‎lidé ÚRD‎ > ‎předsedové‎ > ‎

Otakar Šimůnek

Otakar Šimůnek (1908 - 1972) byl předsedou ÚRD pd prosince 1970 do své smrti v roce 1972.

Narodil se v dělnické rodině. Vystudoval chemii a inženýrství na technické vysoké škole. Pak se angažoval v dělnickém konzumním družstvu Včela. Od roku 1934 byl členem KSČ. Zadruhé světové války byl aktivní v komunistickém odboji a v květnu 1945 byl účastníkem pražského povstání.[2]V letech 1945-1949 zastával post pracovníka Velkonákupní společnosti družstev v Praze. 


Byl významným politickým a hospodářským pracovníkem, členem KSČ od 1934, ministrem chemického průmyslu 1951 - 54, předsedou Státního úřadu plánovacího v letech 1954 - 58, předsedou Státní plánovací komise 1958 - 62, místopředsedou vlády  1959 - 1968, členem ÚV KSČ 1954 - 1971,  od 1954 kandidátem a od 1958 - 62 členem politického byra ÚV KSČ, poslanecem Národního 1954 - 69  a od roku 1969 Federálního shromáždění. Od roku 1971 členem předsednictva ÚV NF ČSSR. 
 
Nositel Řádu republiky 1955 a Řádu K.Gottwalda 1958.
 
zdroj :
Encyklopedický slovník ČSAV 1981
Comments