Home

הקואופרטיב "גנים" הוא עסק כלכלי-קהילתי - צרכנייה שכונתית הנמצאת בקרית מנחם והמשרתת את תושבי השכונות עיר גנים, קרית מנחם וגבעת משואה. הקואופרטיב מנוהל ומתופעל בלעדית על ידי תושבי שכונות אלה, אשר פועלים בו בהתנדבות.
בראש ובראשונה מאפשר הקואופרטיב לחבריו לרכוש מוצרי מזון במחירים מוזלים: מכיוון שהקואופרטיב הינו גוף ללא מטרת רווח, רוכשים חברי הקואופרטיב את המוצרים ישירות מספקים שונים, ומוכרים אותם במכירי הרכישה. הזמנת המוצרים באופן ישיר מסייעת להגדיל את כח הקנייה של החברים.
בנוסף הקואופרטיב הינו מקום של שותפות קהילתית, ומקום מפגש והיכרות של אנשי השכונה. מפגש זה תורם למרקם הקהילתי של אנשי השכונות, מסייע ליצירת הסולידריות הפנים-קהילתית וממנף יצירת שותפויות קהילתיות בעתיד.