ברוכים הבאים!

הקואופ לא פעיל כרגע, אנחנו מחפשים לו בית חדש לקיים בו את הפעילות. מוזמנים לפנות אלינו להצעות
כללי
קואופ שכונת התקווה הוא גוף שיתופי, אשר הוקם לרווחת חבריו ולמען הקהילה שבקרבה הוא פועל. הקואופ יפעל בשקיפות ובשיתוף חבריו בכל דבר ועניין. בשלב ראשון יעסוק הקואופ במוצרים "יבשים" אורגניים (דגנים, קטניות, זרעים, פירות יבשים, אגוזים וכד'), וחומרי ניקוי אקולוגיים בחלוקה של פעם בחודש.
מפגש חלוקה
מפגש החלוקה של הקואופ יתקיים אחת לחודש בימי שישי בין השעות 12:00-14:00 בבית משפחת סינואני - רח' פלוגות 7, ת"א. התשלום על ההזמנה יעשה בצ'ק בלבד.
אריזות

רוב המוצרים מגיעים בתפזורת, ויארזו על ידי התורנים בשקיות/קופסאות בשימוש חוזר. עבור כל אריזה יש להשאיר פיקדון של 2 ש"ח. הרעיון הוא שבמחזור של 2-3 מפגשי חלוקה החברים יחזירו קופסאות ולא וחויבו עבור אריזות חדשות.
באחריות החברים להביא עמם אמצעי נשיאה עבור הזמנתם (ארגזים, שקיות וכו').
מניה 
כל חבר/ה בקואופ יפקיד בעת איסוף ההזמנה הראשונה 200 ₪ וצ'ק דחוי לשלושה חודשים של 100 ₪. ברגע שחבר מחליט לעזוב את הקו-אופ יוחזרו לו ה 200 
₪ מוגלמים במוצרי הקו-אופ. 100 ₪ ישארו בקו-אופ. הסיבה לתשלום הדחוי הינה לאפשר למצטרף חדש להחליט אם הוא מעוניין להשאר בקו-אופ, ואם אחרי שלושה מפגשי חלוקה לא ירצה להצטרף - הוא יקבל בחזרה את ה 100 ₪.

הזמנות
ההזמנות יתבצעו באמצעות טופס ממוחשב. מוצר ייסגר להזמנה כאשר התמלא שק, אלא אם כן נראה שיש הצדקה לשק שלם נוסף. טופס ההזמנה יפתח שבועיים לפני יום החלוקה, וייסגר כשבוע לפני המפגש. בטופס יופיעו כל המוצרים, כולל מחירים, ולכן זהו טופס למידע והזמנה גם יחד. את הסחורה נזמין לפי כמויות ההזמנה, ולכן, מוצר ממנו לא יוזמן מינימום כלשהו, לא יירכש. ככל שהקואופ יגדל, מגוון המוצרים שנוכל לרכוש דרכו יתרחב.
תורנויות
ביום החלוקה יהיו חמישה תורנים, שיגיעו למקום החלוקה (רח' פלוגות 7, ת"א) בשני סבבים. תורנות בוקר בשעה 08:00-13:00, ותורנות צהרים 11:00-16:00. התורנים אחראים בין היתר על הוצאת השקים, אריזה, ועזרה לחברים באיסוף ההזמנה ובקב
לת תשלום ורישומו. תדירות התורנות תהיה אחת ל4-6 חודשים תלוי במספר החברים.
על מה אנחנו משלמים?
מחירי המוצרים יהיו מורכבים מעלות המוצר (כולל מע"מ) בתוספת ש
ל 15%, שמטרתם ניהול בלאי, רכישת ציוד לקואופ והוצאות נוספות (הובלה). במידה וייווצר עודף של כסף בקואופ נוכל להחליט להוריד את אחוז התוספת, כדי לא ליצור עודפים מיותרים. ייתכן שיהיה צורך בתשלום כלשהו לבעלי תפקידים, אשר יקדישו זמן רב יותר מאחרים לעבודת הקואופ.
מוצרים שלא נמצאים ברשימה הראשונית
קואופרתקווה רק בתחילת דרכו. בהמשך הדרך יהיה בהחלט מקום להרחיב רשימה זו, בהתאם לרצון החברים. הקריטריונים שלאורם נבחן הכנסה של מוצרים חדשים יהיו: אורגני, אם אפשר מקומי, סחר הוגן, מספיק חברים מעוניינים במוצר.
חשבון בנק
הקואופ מתנהל עם חשבון בנק עצמאי בבנק מזרחי ע"ש: קו-אופ התקווה. החשבון הנו עבור כל חברי הקואופ, וכל חבר שירצה להיות רשום כנהנה בחשבון יוכל לעשות זאת.