หน้าแรก

ความเคลื่อนไหว

 • ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 เรียน สมาชิกสหกรณ์ทุกท่าน     ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์พัฒนาองค์กรชุมชน จำกัด กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ในวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม ...
  ส่ง 2 มี.ค. 2558 00:32 โดย COOP CODI
 • งดพิจารณาเงินกู้สามัญและเงินกู้พิเศษประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558 เรียน สมาชิกสหกรณ์ฯ ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์พัฒนาองค์กรชุมชน จำกัด กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี ในวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2558 เพื่อรายงานผลการดำเน ...
  ส่ง 23 ม.ค. 2558 02:48 โดย COOP CODI
 • สมาชิกสามารถนำดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษเพื่อที่อยู่อาศัยฯ ไปหักลดหย่อนภาษีได้ ข่าวดี!!!สำหรับสมาชิกที่ใช้บริการเงินกู้ประเภทเงินกู้พิเศษเพื่อที่อยู่อาศัยและที่ทำกิน สามารถนำดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่ได้จ่ายเป็นดอกเบ ...
  ส่ง 4 ก.ย. 2557 03:12 โดย COOP CODI
 • สรุปผลการดำเนินงาน ณ 30 มิ.ย.57 จำนวนสมาชิก298 คนเงินให้สมาชิกกู้113,253,735 บาทเงินสดและเงินฝากธนาคาร10,674,044.69 บาทเจ้าหนี้เงินกู้ระยะยาว48,455,600 บาทเง ...
  ส่ง 17 ก.ค. 2557 03:35 โดย COOP CODI
 • สรุปผลการดำเนินงาน ณ 31 พ.ค.57 จำนวนสมาชิก294 คนเงินให้สมาชิกกู้112,730,860 บาทเงินสดและเงินฝากธนาคาร10,497,640 บาทเจ้าหนี้เงินกู้ระยะยาว49,001,500 บาทเงินร ...
  ส่ง 17 ก.ค. 2557 03:32 โดย COOP CODI
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 21 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ประกาศ

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 14 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ภาพกิจกรรม

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 6 รายการ ดูเพิ่มเติม »

Comments