que res no se sap

 
 
 
Els errors en matèria de religió són perillosos, els de la filosofia, només ridículs. (David Hume)
 

 
Només té conviccions aquell que no ha aprofundit en res (Cioran)

 
La pesta de l´home és creure que sap (Montaigne)
 
 
 

 
 
 
 
 
Tota convicció -convicció seriosa- se us convertirà en prejudici per a les conviccions posteriors. (Joan Fuster)
 
 

 
El saber és un estat utòpic (Ortega y Gasset)
 
 

 
No tingueu por de la perfecció, mai no l´assolireu (Salvador Dalí)
 
 
 
 
 
 

Comments