Control de plagues de palmera a Mallorca

 
 


Mapa dels focus de Becut (CAIB, març 2012)

Focus de becut 2011

Inscrita al Registre Oficial de Productors i Operadors de mitjans de defensa fitosanitària (ROPO), núm. IB 0710186, en la secció 2 (empresa de tractaments) i secció 3 ( assesor en gestió integrada de plagues).  


 


 
 

Tema groc