Galicia mítica

O IMAXINARIO POPULAR DE GALICIA
Contos, lendas e mitos:

Contos
César Salgado

Galicia Encantada
Antonio Reigosa

Imaxinario

Guía dos seres máxicos en Contomundi
Libros dixitais:

Guía da Galiza máxica
Vítor Vaqueiro

Antoloxía do conto popular galego
Henrique Harguindey-Maruxa Barrio

Lendas galegas de tradición oral
X. M. González Reboredo

Lendas para rapaces
Comments