Qui som

Aquest web és el resultat de la tasca de la Comissió Nou Estat de l'Assemblea Nacional Catalana.
Aquesta comissió té el mandat del Secretariat Nacional de l'ANC de crear un cos de coneixement sobre la definició del nou estat català, els conflictes que sorgiran amb l’estat espanyol i l’estat transitori un cop proclamada la independència. Així mateix, crear un Banc d'Idees que reculli i exposi, de la manera més adient, totes aquelles propostes sorgides tant des de les Assemblees Sectorials com també des de la societat civil per ser implantades en el nou estat català. En ambdós casos, no es tracta de proposar models, solucions o idees com a pròpies, sinó de mostrar de la forma més objectiva possible el ventall de possibilitats que ofereix la creació d’un nou estat i les solucions als problemes que sorgiran en el procés. També té el mandat d'utilitzar i fer públic aquest cos de coneixement generat per convertir-lo en material de debat, difusió i extensió per l’ANC. D'aquesta manera, la feina de la Comissió Nou Estat és converteix en l'instrument de l'assemblea per construir participativament el nou estat català.

Equip de la CNE: Albert Vilà, Albert Turull, Albert Martin (enllaç amb la comissió de Formació), Albert Giol, Anna Bernabeu, Carles Castellanos, Jaume Castañer, Manel Zaragoza, Mireia Juanola, Xavier Codina (enllaç sectorial economistes), Marc Ricart (Coordinador).

Contacte: nouestat@assemblea.cat
 
Comments