L'exèrcit i l'OTAN


L'estat català ha de tenir exèrcit? Ha de pertànyer a una estructura militar com l'OTAN?
Aquesta és una de les decisions 'morals' més importants a prendre per un país, de les que acostumen a decidir-se en un referèndum popular. I les implicacions de la decisió són molt importants, per les dependències en política exterior que genera una situació o una altre.

La casuística en el mon referent a exèrcits i alineament és variada. Hi ha estats sense exèrcit, però protegits per alguna potència. Per exemple
Costa Rica, que no té exèrcit, però té un tractat de protecció militar amb Estats Units, a part que la seva policia està tan o més preparada que els exèrcits veïns. O bé Andorra, que tampoc té exèrcit i la seva defensa recau en l'estat espanyol i l'estat francès.
Un cas peculiar és Islàndia, que sense tenir exèrcit formal, pertany a l'OTAN. La participació d'Islàndia a l'estructura es centra principalment en el finançament econòmic dels costos i en l'enviament d'algun cos especial a certes missions internacionals. A canvi rep  protecció militar de possibles agressions (qüestió a no menystenir durant la Guerra Freda). La desavantatge d'aquesta solució és una dependència elevada de l'organisme militar (i les potències que el controlen), tot i que és millor que quan la teva defensa depèn exclusivament d'una sola potència estrangera. 
En el pol oposat tindríem
Suïssa, paradigma de la neutralitat, que té exèrcit (majoritàriament de lleva) però no està alineada. Tampoc pertanyen a l'OTAN països com Suècia, Finlàndia, Irlanda, Àustria o la major part de l'antiga Iugoslàvia.

La situació de partida és que l'
estat espanyol està plenament integrat en l'estructura militar de l'OTAN, i s'han fet molts esforços perquè això sigui així. No és d'esperar que l'OTAN veiés amb bons ulls que un nou estat sorgit en un territori que abans era 'territori OTAN' ara no ho sigui. O potser al no tenir bases aèries altament estratègiques no fa Catalunya un territori a mantenir sigui com sigui.
En tot cas, la pertinença a l'OTAN tampoc seria immediata. Tot i que el propi tractat admet la possibilitat d'incorporar-se al mateix, s'han de complir dues condicions, una de les quals és que l'acceptació ha de ser per unanimitat de la resta de membres. Caldria veure que diria l'estat espanyol (si és que hereta la pertinença directa) a la incorporació de l'estat català a l'OTAN. També es podria interpretar que al tractar-se d'una escissió major d'un estat, els dos estats resultants són nous i tots dos han de ser sotmesos a nova admissió.

Finalment quedaria per resoldre si els actius militars ubicats
en territori català s'han d'incorporar al nou estat català? Els militars espanyols estacionats aquí poden quedar automàticament incorporats a l'exercit català, de forma similar al que ha succeït amb el guàrdies civils i els mossos d'esquadra?

Alguna opinió expressada en el web manifesta que: "
El nou estat, i el procès per crear-lo, tindrà tantes més possibilitats d'èxit quantes menys friccions i trencadissa hi hagi amb la situació actual. Així doncs, el nou estat, en el moment de la seva constitució, ha de subrogar-se en tots els convenis i tractats que l'estat anterior tenia signats. Els partits, en els programes que els han de permetre arribar a governar si són votats, ja decidiran si fan o deixen de fer referèndums consultius.
Pel tant, en la meva opinió: continuar dins l'OTAN (que, a més no deixarà de ser una garantia davant del nou estat espanyol resultant desprès de la separació); si no ens deixen entrar que siguin ells, no nosaltres.
Pel que fa al tipus d'exèrcit, el mateix que puguin tenir estats de la nostra mida com ara Dinamarca, Holanda o Suècia. Podria fer-se un estudi en aquest sentit, veure quines són les forces aquarterades a Catalunya i veure què ens faltaria per completar-les (això hauria d'incloure l'estudi de com i d'on aprovisionar el nou exèrcit)
Els militars espanyols que vulguin quedar-se, cap problema, ans al contrari. Amb una excepció: no podrien tenir la doble nacionalitat que se'ls pot reconèixer a d'altres ciutadans i, evidentment, no podria ser un automatisme sinò que haurien de jurar (o prometre) la bandera i la constitució del nou estat."Comments