La justícia: cos legislatiu i sistema judicial

Quines lleis han de ser vigents a l'esdevenir un estat independent. Catalunya ja disposa d'un cos legislatiu molt important, però que no està articulat des de la perspectiva d'un estat sobirà. Cal adoptar el cos legislatiu espanyol per defecte, aplicat al nou estat, i anar-lo adaptant a poc a poc? Cal fer una 'apropiació' selectiva? Què passa amb tot allò que no està convenientment regulat i que no pot esperar a sotmetre's a un procés legislatiu convencional? S'han de donar poders al Cap de l'Estat per regular d'urgència i provisionalment mentre no surtin lleis definitives? Quins aspectes del cos legislatiu català queden més penjats si deixem de dependre del cos legislatiu espanyol? Cal transferir tot el personal que treballa al Ministerio de Justicia al nou govern? I els jutges també?

D'altra banda, com queda modificat el sistema judicial? El poder judicial és un dels pilars bàsics de l'estat, i no pot quedar inactiu gaire temps. La seva organització i funcionament tindrà un enorme impacte en la societat del nou estat i cal no improvisar en aquest tema.

En aquest vídeo preparat per l'Associació Catalana de Professionals Ferran Requejo parla del sistema judicial que s'haurà de crear per el nou estat català.

Ferran Requejo opina de com hauria de ser el sistema judicial


Segons Requejo un cop declarada la independència es poden ratificar provisionalment els jutges existents que així ho desitgin fins que es cobreixin definitivament les noves places que sorgeixin. Per això serà necessari la creació d'una escola judicial de primer nivell.
Així mateix, davant la dicotomia de si hi ha d'haver un Tribunal Constitucional i un Tribunal Suprem, Requejo és de l'opinió que no cal un T.C., i que les seves funcions poden ser assumides perfectament per el T. Suprem. En el moment de la independència el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya podria fer interinament les funcions del Tribunal Suprem fins el nomenament del definitiu.
En relació a la Unió Europea, Antoni Abat argumenta que en el nou ordenament jurídic català s'ha de facilitar el camí cap a l’ampliació interna de la UE. "Els documents fundacionals (declaració d’independència, Constitució) són transcendents per tal de facilitar l’ampliació interna de Catalunya dins de la Unió Europea. Tota la “nova” normativa catalana ha de fer menció expressa a la voluntat de Catalunya de succeir en la Unió Europea a l’Estat Espanyol i a la vigència de la legislació europea a l’Estat català, assumint des d’un bon començament la supremacia del dret de la Unió."

Referències

Abat i Ninet, Antoni - 'Catalunya independent en el si de la Unió Europea' - Edita: Cercle d'estudis Sobiranistes - http://www.cercleestudissobiranistes.cat/files/pdf/contDinamicos/informe_CES_ampliacio_interna.pdfComments