L'or de Madrid

El Banc d'Espanya, segons el propi banc, disposa d'uns dipòsits de 281,5 tones d'or, a part d'altres actius (http://www.bde.es/webbde/es/estadis/infoest/a1726.pdf). Aquest or, a inicis d'octubre de 2010, representen uns 8.602 milions d'Euros. A agost de 2010, el total de reserves del Banc d'Espanya (entre or, divises i altres valors) sumava 23.717 milions d'euros, inclosos 3.049 M€ de reserva en el Fons Monetari Internacional.
Aquestes reserves també són catalanes, i la pertinença o no de retornar-ne una part al nou estat català forma part de les negociacions per la transmissió de deutes i actius que s'han de dur a terme en l'àmbit de la successió d'estats. És de suposar que, finalment i fruit de la negociació, una part proporcional d'aquestes reserves hauria de ser lliurada a l'estat català. Aquestes reserves haurien de constituir la reserva inicial del Banc Central de Catalunya, tot i que és molt incert en quin moment es disposarien d'aquests fons (si és que això arriba a passar mai). D'on hauran, doncs, de provenir els fons per constituir la reserva inicial? Caldria analitzar detalladament com han estat els processos de creació de bancs centrals dels nous estats creats recentment a Europa i que han estat admesos a la zona Euro (Eslovènia i Eslovàquia).
Comments