El fons de reserva de la Seguretat Social

L'anomenada "guardiola del pensionista" ascendia a uns 60.000 milions d'euros el novembre de 2009 (diari El Economista 25/11/2009). Segons l'informe SiJ [2] serien 64.000 milions d'euros el novembre de 2010. Aquest fons, gestionat per la seguretat social espanyola s'ha generat també amb l'aportació de diners de Catalunya per fer front a les pensions dels ciutadans de Catalunya. La balança de flux monetari ha estat desfavorable a Catalunya respecte el conjunt de l'Estat (s'aporta més a les pensions que el que es paga en pensions a Catalunya)[1] . L'informe SiJ [2] indica: "El 2007 [...] el dèficit
d’aquesta balança va superar els 3.600 MM €, que és igual a 1,85% del PIB català. Això és degut a que Catalunya té un grau d’ocupació respecte a la població, superior al de la resta de l’Estat." El sistema de pensions és molt complex donada la seva component intergeneracional i el moviment migratori de persones que havent cotitzat en un lloc poden estar cobrant la pensió en un altre. En tot cas, aquesta "guardiola comuna" s'hauria de repartir entre l'estat espanyol i el nou estat català en la negociació de repartiment de bens i deutes que s'ha de produir. Però la metodologia per determinar què s'ha pagat i que s'hauria de retornar a l'estat català no està clara. I no havent una quantificació clara i objectiva és poc probable que un estat espanyol afrontat vulgui retornar un sol euro. Per acabar-ho de complicar,
segons l'informe SiJ [2], el 84% d'aquest fons està invertit en deute de l'Estat (Espanyol).

El diari Ara publica la següent informació [3] :
"Una seguretat social catalana fora de la caixa única espanyola hauria acabat l'any 2010 amb un superàvit equivalent al 12,7% del PIB. Aquesta és la conclusió d'un informe elaborat pel departament d'Economia de la Generalitat, que ha calculat la diferència entre les aportacions catalanes a la Seguretat Social i els organismes que en depenen i les aportacions que aquests han fet a Catalunya.    El resultat és que entre els anys 1995 i 2010 Catalunya hauria acabat amb un saldo positiu de 24.774 milions d'euros, l'equivalent a 3.384 euros per persona. D'aquesta manera, segons l'informe de la Generalitat, Catalunya, en el balanç d'aquest període, seria autosuficient per pagar les pensions, l'atur i altres prestacions socials.     La Generalitat també ha calculat el balanç de la Seguretat Social sense les aportacions de Catalunya i, de fet, seria Espanya la que tindria problemes, ja que tindria un saldo negatiu de 83.332 milions, 2.228 euros per persona.[...]"


[Referències]

[1] Elisenda Paluzie i Guadalupe Souto - Estudi de la balança fiscal del sistema de seguretat social català amb l'administració central - http://ccn.cat/sites/default/files/Estudi%20CES%20Balanca%20Seguretat%20Social%20Catalana%202009.pdf
[2] Informe sobre la viabilitat econòmica de la independència de Catalunya elaborat per la Comissió d'Economia de Sobirania i Justícia - http://www.sij.cat/fitxers/VIABILITAT_informe_1.pdf
[3] Vicenç Moliné - Diari ARA - 10/10/2012  -  http://www.ara.cat/economia/seguretat-catalana-positiu-PIB-espanyola_0_789521213.html

Subscripció a actualització de la pàgina via RSS


Comments