El deute públic

En un estat català independent el nou deute públic estaria regulat per el Banc Central Europeu, que en regula la quantitat màxima per cada estat.
No obstant, l'estat espanyol té ja contret un deute públic, intern i extern, amb el que s'ha financiat. En una hipotètica secessió, l'estat espanyol pot argumentar que Catalunya ha de ser solidària en el retorn del deute contret fins el moment de la separació. No està clar, però, quina part del líquid obtingut amb aquest endeutament ha revertit o s'ha invertit realment a Catalunya, o sobre quina base s'ha de calcular la part de deute que correspon a Catalunya.
[tema originat a partir d'un article d'Andreu Mas citant Francesc Granell, "L'econòmic" - 11/09/2010]

Tal com indica Ana Stanic, determinar, d'entre el deute espanyol, quin és deute localitzat, quin és deute no localitzat, si existeix deute odiós, o quina és la lletra petita dels deutes contrets és una tasca essencial per encara un estat català independent.


Comments