FACULTAT DE CIÈNCIES JURÍDIQUES. RELACIONS LABORALS I OCUPACIÓ

Facultat de Ciències Jurídiques. Campus Catalunya

    Veure AULA 402

 

AULA:
AULA 402
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2016_17

Assignatura

ELEMENTS DE DRET CONSTITUCIONAL

Codi

152040041r

 

Ensenyament

Grau de Relacions Laborals i Ocupació (2009)

Cicle


 

Descriptors

Crèd.

Tipus

Curs

Període

 

 

 

 

6

Formació bàsica

Primer

Primer

 

 

 

 

Llengua d'impartició

Català

Prerequisits

 

Departament

Dret Públic

Coordinador/a

DR. CARRERAS CASANOVAS, ANTONIO

Adreça electrònica

antonio.carreras@urv.cat

 

Professors/es


DR. CARRERAS CASANOVAS, ANTONIO

Web

https://sites.google.com/site/constiacc/

Descripció general

Estudi de les nocions bàsiques de dret constitucional, en especial, els principis estructurals de la Constitució espanyola de 1978, el òrgans constitucionals i l'ordenament jurídic.

 * Els continguts d'aquest web han estat elaborats personalment per Antoni Carreras com a suport per l'assignatura i estan supeditats als canvis que durant el curs pugui efectuar el professor, bé a la classe o al Moodle.

* Per tant, l'Àrea de Dret Constitucional de la Facultat de Ciències Jurídiques de la URV no es responsable dels continguts  d'aquesta pàgina.
El Área de Derecho Constitucional de la Facultad de Ciències Jurídiques de la URV no es responsable de los contenido  de esta página.
The Constitutional Law Department of the URV Law Faculty is not responsible for the contents of this website.

Comments