UN STRIGĂT ÎN NOAPTE

Povestire premiată cu premiul pe ţară la concursul

de proză scurtă organizat de „CLUBUL 22” al

Televiziunii române, decembrie, 1991

Într-o seară, pe când mama se afla în casă cu ceilalţi copii plângându-l pe Fănuţă ( ucis de un glonţ al revoluţiei, n.n.) auzi un „cri-cri” venit de undeva de sub pragul uşii. În casă se făcu linişte. Toţi ascultară cântecul atât de cunoscut al greieraşului. El singur le mai rămăsese ca amintire de la Fănuţă al lor.

Greierele cântă ce cântă, dar se opri. Bănuise oare că Fănuţă nu mai este acolo să vorbească cu el? Doru încercă să se apropie de prag şi să vorbească cu „Luţă”. Acesta începu să cânte din nou. Mama izbucni în plâns. În toată casa plutea cântecul nostalgic al greieraşului: cri-cri-cri!” , „cri-cri-cri-cri!”…