PENTRU UN PUI DE STURZ

[Editura „ION CREANGĂ”, Bucureşti, 1979 - volumul debutului editorial]

Stejarul de la Corlăteşti (fragment)

S-a întâmplat în vremea când domnul Ştefan purta dese războaie: când cu turcii, când cu leşii, când cu tătarii… Focurile aprinse pe dealurile Moldovei nu se mai stingeau, anunţând primejdiile ce ameninţau pământul mănos al ţării.

Oştenii se adunau în mare grabă în jurul domnitorului şi porneau la bătălie mânaţi de un singur gând : să apere vatra strămoşească.

[După o bătălie crâncenă, câştigată de către moldoveni] … însuşi Ştefan alese un pui de stejar, făcu o groapă şi-l puse în pământ. [Oştenii îl urmară]. Curând văile se transformară într-o tânără pădure, prin care vântul începu a-şi toarce poveştile sale fără sfârşit…

REFERINŢE CRITICE

(Alexandru Mitrurevista Arici Pogonoci nr. 11, 1979)

„O carte apărută în librărie ne-a atras de curând atenţia. Autorul are fericitul har de a şti să ne poarte cu iscusinţă pe aripile fanteziei, fie când, bunăoară, ne ajută să vedem cu ochii minţii stejarul de la Corlăteşti, cel crescut pe plaiurile de legendă ale Vasluiului, dintr-o mlădiţă sădită de însuşi domnitorul Ştefan cel Mare – Ştefan, Ştefan domn cel Mare/ Seamăn pe lume nu are…/ – fie când ne face să ascultăm vrăjiţi, în poiană, cântecele privighetorii, – când vijelioase ca vântul, când dulci şi line ca nopţile de mai, purtând în ele susurul izvoarelor şi zvonurile pădurilor.

Îmbinând basmul cu povestirea istorică din trecutul de luptă al poporului cu alta din viaţa de şcoală, Constantin Clisu ne pune la îndemână pagini care vor fi citite, cu plăcere şi folos, de copii.

Frumos ilustrată de Ecaterina Draganovici, cartea PENTRU UN PUI DE STURZ, constituie unul dintre atrăgătoarele volume apărute la Editura Ion Creangă.”