DOROBANŢ, CLANŢ

[Editura „Ion Creangă”, Bucureşti, 1984]

Copilul care l-a găsit pe „r”

Cine îl pierduse nu se ştie

„R” era pe drum un rătăcit

Când o pasăre şi când o floare

Sau ca un copil mereu scâncit.

Mulţi copii îl căutau de zor.

Fără „R” cum să păşeşti prin lume?

„R” în soare se juca ştrengar,

Se ţinea de giumbuşluc, de glume…

Un copil isteţ, aşa îmi pare

Puse mâna şi mi-l prinse-ndată;

Îl ascunse-n buzunarul hainei

Şi-i ceru bunicii ciocolată…

Uite, bunicuţo, l-am găsit!

Tort şi prăjituri spuneai că-mi faci,

De-l aduc pe „R” de pe-o rachetă

Şi mi-ai spus că-mi faci şi cozonaci!

Bucurie mare-n casa toată!

Dan găsi pe „R” cel cu pricina.

Bunicuţa îşi ia grabnic sita,

Şi începe-a cerne-n zor… făina…!

REFERINŢE CRITICE

Tot cunoscutul scriitor Alexandru Mitru, la apariţia volumului DOROBANŢ, CLANŢ, scria în România literară din 30 mai, 1985:

„Cu versuri din folclorul copiilor, dar amintind începutul unui străvechi basm popular, debutează în mod fericit noul volum intitulat: Dorobanţ, clanţ, destinat şcolarilor mici, alcătuit de Constantin Clisu, autor binecunoscut din cele câteva volume anterioare de proză şi poezie, primite cu căldură de cititori, de educatori, de critică.”

Despre acelaşi volum, criticul literar Theodor Pracsiu nota:

„Constantin Clisu este un poet sensibil, cu darul umanizării universului înconjurător, având capacitatea scrutării obiectelor, vietăţilor, oamenilor dintr-o perspectivă adecvată, cu ochiul proaspăt al artistului ce nu-şi şi-a pierdut ingenuitatea. Pretextele poetice sunt multiple, facilitând o paletă stilistico-ideatică şi prozodică bogată şi deloc monotonă…”

(Vremea nouă, marţi 5 feb. 1985)