Coses que "passen"RevitalizaT
FACILITAR un canvi d'actitut envers l'us habitual de Internet 
i les eines que proporciona i la seva relevancia per l'avanç de 
les persones i els negocis FACILITAR UNA RESPOSTA a preguntes 
com ara: XQèNO? estas en el mapa, XQéNO? 
XQèNO? tens memòria, XqèNo? dones les gracies ACOMPANYAR I AFEGIR VALOR

Recent Announcements

 • Atolons X una comunicació mes eficaç Botigues de motos i tallers de mecànica comparteixen  espais a internet que els faciliten  la comunicació amb Xarxes de clients , mercats, proveïdors i mercats potencialsl'Atolon de les MotOS ... 
  Publicat a les fa 11 hores per Andreu Campanario
 • Tertúlies a prop teu, en l'autoescola, en l'hotel, en la escola de idiomes o en l'escola de musica, tu pots assistir a les Tertúlies X el ConeixementTu ... 
  Publicat a les fa 11 hores per Andreu Campanario
 • enQüentros Camarers i propietaris de bars  restaurants, mecanics de tallers de motos iautos, diseñadores de moda i oriientadores sobre gustos i tendencies en el mon de la moda.Empleats, col·aboradord ... 
  Publicat a les fa 8 hores per Andreu Campanario
 • Qorners mostren el Talent i l'historia el Talent i l'historia de professionals i coomerciants " de proximitats· es mostra espais en internet compartit per professionals, comerços i negocis decarrers, barris, municipis, comarques i vegueriesbotigues que ... 
  Publicat a les fa 6 hores per Andreu Campanario

posted Nov 9, 2009, 10:59 AM by Andreoo ByG   [ updated Oct 8, 2010, 10:21 AM ]

Psicologia cognitiva‎ > ‎
Afirmacions X el Canvi No al  Socavon Digital  No al Socavon Emocional
 • La “necessitat” del Canvi de XIP 
 • per part de les persones 
 • està comunment acceptada
 • veiem que expressions de aquest Canvi de XIP 
 • son noticia
 • creen models 
 • faciliten la generació de xarxes

Hem observat que tots els negocis s'inicien amb una Idea

Idees que surgeixen amb il·lusió, apassionament, efervescència, temors, incomprensions, optimisme i pessimisme, en els indrets i situacions més inesperades 

Idees, que són incubades, contrastades, que s'enriqueixen amb d'altres punts de vista, han generat prosperitat, aquestes són les millors Idees  

ConsumimOS o CosumimOS - menys
1-1 of 1