Quina idea!!


Re Empren , especial Empresaris comerciants autònoms   AEBC Orientadors  


Perquè tothom inverteix en infraestructures, campanyes, tecnologia, publicitat de dubtosa o inexistent eficàcia,

aquesta és una nova Visió per dinamitzar i invertir en el valor amb més potencial: LES PERSONES.

Hem observat que tots els negocis s'inicien amb una Idea ...

 VooleRambles    

Compartir en el núvol es fàcil assequible útil i divertit 

en el mapa es veu tot mes clar  

Idees que sorgeixen amb il·lusió, apassionament, efervescència, temors, incomprensions, optimisme i pessimisme, en els indrets i situacions més inesperades 

Idees, que són incubades, contrastades, que s'enriqueixen amb d'altres punts de vista, han generat prosperitat,  Idees , com ara aquesta, són les "bones noves idees"  Sessions per promoure Una Millor Actitud   Veure en el mapa

millores en les relacions satisfactòries i eficaces generen millores en la rendibilitat i la eficiència

La nostra Missió facilitar eines per desenvolupar el dret de totes les persones a assolir el seu potencial

Salsa GuGelitOS Salsa Que Prenen Tots Els Dies (Vegades) Diverses personalitats, Joves i Majors de la tercera edat, llars i dons, originaris o Nou Vinguts,

i de han Mostrat, mostren i Volen Mostra

Que es gestiona i fertilitza el Coneixement, 1 Través de la Participació, i, especialment dels i de les "Protagonistes".

Quina idea!!

Re Empren , especial Empresaris comerciants autònoms   AEBC Orientadors

La nostra Missió facilitar eines per desenvolupar el dret de totes les persones a assolir el seu potencial

L'aplicació dels nostres programes i serveis

Les bases del programa

0.0 beneficis metodologia i activitats de divulgació

procés de realització

2. Àrees d'actuació proposades

Expert en diversitat de sectors i col·lectius

,joves  Nou Vinguts , mostren i volen mostrar    gestiona i fertilitza el Coneixement,  la participació

Programes generadors de Consens per Resultats

L'aplicació dels nostres programes i serveis facilita a  les persones a reconèixer la seva capacitat de triar , de ser protagonistes del seu  creixement, de ser persones respectuoses de la llibertat personal i de obtenir constantment satisfaccions al caminar cada dia per els camins l'excel·lència personal Administració local     Automoció  Banca   Estetica   Flors Mascotes  Mercats i fires  Mitjans de Comunicació Nàutica  Oci i Cultura ONGs tercer sector Restauració Salut Seguretat Transport Turisme Fleques i pastisseries  Arquitectura construcció i rehabilitació  Cavalls  Comunicacions  Distribucio  Electrònica i informàtica Agricultura i ganaderia  Alimentació i begudes