Coral del Sagrer

Adreça de la seu:

C/ Costa Rica 26, 08027 BARCELONA “Escola El Sagrer”

CONTACTE

Correu electròniccoral-el-sagrer@googlegroups.com

Telèfon de la seu: 933516045

Pagina web: 

http://www.apaelsagrer.org/PortalAPA/V2_Organitzacio/V24_

Comisions/V2408_ActivitatsSocis/V240801_LaCoral.php

Membres de junta directiva:

Presidenta: Elena Bigas

Secretaria: Pablo Blasco

Tresorera: Xavier Colomer

Sots president: Pere Padró

Vocals : Esther Prat

              Rosa Maria Soler

              Nati Cuy

Persona de contacte

Pere Solà – Responsable connexió amb entitats

Directora:

Luz Marina Diaz

Objectius de l’entitat:

Barrejar el caire escolar d’on sorgeix, amb la qualitat i rigor musical del repertori que interpreten que es ampli i variat, amb peces de música popular, del Renaixement, burlesca, religiosa, espirituals negres, música contemporània, etc

Numero de socis:

Es una secció de l’associació de Mares i pares d’alumnes de l’Escola El Sagrer

Està formada per 40 persones relacionades amb l’escola: pares i mestres d’ara, però també pares i mestres que ja no estan a l’escola i alguna altre persona, coneguda o amiga, que no hi te cap vincle)  i es regeix  per un Grup de Representants, per corda i funció (en argot, el Senat) que es renova periòdicament i que fixa les línies bàsiques de la seva actuació.

Activitats:

Cada curs fan concerts a l’escola: el Pedagògic, el de Nadal i les Caramelles, i al barri: Festa Major i Festes de Primavera i es van fent concerts fora del barri, per invitació o intercanvi.

Any de la fundació: 1985

Una mica d’història:

A l’any 1985 l’escola va decidir recuperar la tradició de les Caramelles, com una activitat d’escola i de participació en el barri, i un nombrós grup de mestres, pares i personal no docent van organitzar la primera cantada per la Pasqua d’aquell any. De manera discontinua es va continuar trobant per fets puntuals, fins que al curs 1991-92 ja va agafar un caire estable, assajant setmanalment, sense interrupcions i començant a obrir l’àmbit de les seves actuacions, sobretot al barri de la Sagrera

Comments