Biểu mẫu các loại - Forms

in phiếu chi, phiếu thu, biên nhận, thẻ giữ xe, phiếu tính tiền, vé các loại , giấy carbonlet, đóng cuốn, số nhãy, bìa da, sổ tay, các loại biểu mẫu khác, ...

Chúng tôi nhận thiết kế và in ấn các sản phẩm như : in phieu, in sổ, so bia da, so bia cung, in hoa don, in hóa đơn, in order... trên các chất liệu giấy cacbon, giấy offset, giấy bãi bằng....dùng cho các cửa hàng hoặc doanh nghiệp. Với nhiều hình thức gia công sau công đoạn in ấn khác nhau như : Đóng số nhảy 2 hoặc 3 liên, bế đường rãnh xé, keo gáy, đóng ghim, đóng bìa cứng, mạ chữ nhũ trên bìa... Quý khách có thể lựa đặt in số lượng cực lớn hoặc số lượng ít chúng tôi cũng đều có thể đáp ứng được.
Comments