==>ma tran<==

Arrow Làm ma trận I love You trên máy tính casio 570MS

Làm ma trận I love You trên máy tính casio 570MS


Hiện nay mình đang dùng FX 570 ms nên tớ chỉ có nói cách làm với hệ máy này thui còn đối với 500 thì các bạn hãy đối chiếu cách làm với bạn mình
Bắt đâu :
Mode 2 lần chọn Reg (2) ấn nút sang chọn Quad (3).
Ấn 1 rùi ấn '=' rùi ấn M+ 42 lần rùi ấn 2
Chọn nút lên cho ra chữ Freq40= rùi ấn 13131313 đến hết sau đó ấn = 2 lần rồi ấn số 0 tiếp đến sô1
Ấn 1 lần nút sang rùi AC.tiếp tục ấn nút lên rùi ấn 3030303 cho đến hết rùi ấn = 2 lần rồi lại ấn số 0 tiếp đến số 1. có thể nó hiện ra Math Error hay Stack Error or Syntac Error thì mặc kệ việc tiếp theo là ấn nút sang trái.
Ấn nút sang trái lùi về đền sát đít số 03 ( nhớ là chỉ đứng sau số 0303 nếu ko sẽ hỏng)
ân Shift+del rùi del về đến hết, sau khi del hết rùi thì tiếp tục nhấn del 4 lần ( nhớ chỉ 4 lần )
ấn Shift+del bắt đầu bước viết chữ : ấn '' . '' , alpha '' (-)'' ( tức là chữ a),ấn shift ''1'' chọn 3 để có chữ n ,tiếp đó ấn Const 06 để có chữ h, lại ấn '' . '', alpha '' , '' tức là chữ Y, ấn shift '' In '' để có chữ e, rùi const 17 để có chữ u.
Lại '' . '', lại ấn shift '' In '' để có chữ e, rùi alpha '' M +'' để có chữ M. tiếp đó các bạn chỉ việc nhấn ''.'' rùi shilf ''x''(chữ P) ấy cho đến hết ( tức là ko viết dc nữa ấy ).
Sau khi viết hết rùi ấn sang trái cho đến hết ( lui về dấu chấm đầu tiên ấy ) . Cuối cùng ấn Shift + Del + 8. 
Vậy là xong, chúc các bạn thành công, rất là tuyệt đấy 
Mình cũng đã thử làm nhưng ko thành công vì dòng máy mình mua là dòng Casio đời mới, dc hãng fix lại nên hok thể sài các thủ thuật tương tự dc, vì vậy ai làm thành công thì đưa ra nhận xét nhé  
Bài Ngẫu Nhiên Trong Box  :
 Chạy ma trận trên một màn hình 

Shift MODE 3 = = -> Clear
MODE -> REG -> Lin

Bước 1:

Shift 1 , 3 -> M+ (40 lần) -> = -> = -> lên -> 303030..... (đến hết dòng) -> = -> = -> 4 -> 1

+ Nếu ghi là Stack error hay Math error -> Sang bước 2
+ Nếu ghi là Syntax error hoặc math error thì ấn lùi -> del hết 303030... -> ấn lại 303030.... --> =,=,4,1.Đoạn này làm thế này còn lâu ra đc Stack Error (tungdv191)
lặp lại bước này cho đến khi hiện ra dòng Stack error hoặc Math error thì tiếp tục sang bước 2

Bước 2:

Lùi -> Lùi -> .... (đến khi con trỏ cạnh số 3 cuối cùng) -> Shift DEL -> Del hết 303030... ( đến khi con trỏ về tận cùng bên trái màn hình ) -> Shift DEL -> DEL thêm 2 lần nữa -> bước 3

Bước 3:

Lùi về đầu dòng -> alpha -> M+ -> alpha -> M+ -> nRc -> . -> nRc -> . -> nRC -> vân vân... 
để hiện lên dòng chữ như sau
MMC.C.C.C.C....C ( 40 chữ C )
-> quay về bên phải chữ M cuối cùng -> shift -> DEL -> alpha -> M+

->DONE!

Làm Ma Trận Anh yêu em trên máy tính bỏ túi casio 500 or 570 MS

Hiện nay mình đang dùng FX 570 mx nên tớ chỉ có nói cách làm với hê máy này thôi còn đối với 500 thì các bạn hãy đối chiếu cách làm với mình

Bắt đâu :
Mode 2 lần chọn Reg (2) ấn nút sang chọn Quad (3).
Ấn 1 rùi ấn '=' rùi ấn M+ 42 lần rùi ấn 2
Chọn nút lên cho ra chữ Freq40= rùi ấn 13131313 đến hết sau đó ấn = rồi ấn số 0 tiếp đến sô1
Ấn 1 lần nút sang rùi AC.tiếp tục ấn nút lên rùi ấn 3030303 cho đến hết rùi ấn = rồi lại ấn số 0 tiếp đến số 1. có thể nó hiện ra Math Error hay Stack Error or Syntac Error thì mặc kệ việc tiếp theo là ấn nút sang trái.
Ấn nút sang trái lùi về đền sát đít số 03 ( nhớ là chỉ đứng sau số 0303 nếu ko sẽ hỏng)
ân Shift+del rùi del về đến hết, sau khi del hết rùi thì tiếp tục nhấn del 4 lần ( nhớ chỉ 4 lần )
ấn Shift+del bắt đầu bước viết chữ : ấn '' . '' , alpha '' (-)'' ( tức là chữ a),ấn shift ''1'' chọn 3 để có chữ n ,tiếp đó ấn Const 06 để có chữ h, lại ấn '' . '', alpha '' , '' tức là chữ Y, ấn shift '' In '' để có chữ e, rùi const 17 để có chữ u.
Lại '' . '', lại ấn shift '' In '' để có chữ e, rùi alpha '' M +'' để có chữ M. tiếp đó các bạn chỉ việc nhấn ''.'' rùi shilf ''x''(chữ P) ấy cho đến hết ( tức là ko viết dc nữa ấy ).
Sau khi viết hết rùi ấn sang trái cho đến hết ( lui về dấu chấm đầu tiên ấy ) . Cuối cùng ấn Shift + Del + 8.OK

Vậy là bạn đã hoàn thành Ma trận Anh yêu em các chữ khác như I love you cũng cách làm tương tự. Còn gì thú vị hơn là bạn gửi dòng này đến ng yêu

Các Chủ Đề Khác:

B1 : [MODE]->[3]->[1] cho ở trên màn hình có chử REG
B2 : [1]->[M+]->[M+]->[M+]... cho đến khi thấy số 40 , ấn típ [M+] bạn sẽ thấy chử Data Full ròi ấn típ [M+]->[2]
B3 : ấn mủi tên đi lên  và nhập đoạn mã sau 13131313131313....cho đến hết màn hình , ròi ấn [=]->[=]->[0]->[1]
-bây giờ máy tính của bạn đã thành ƒx-570MS ròi , nhưng khi bấm [ON] thì sẽ trở thành ƒx-500MS lại như cũ
-để giữ cho ƒx-570MS không bị mất khi bấm [ON] thì ở B3 bạn thay thế đoạn mã 13131313... thành 2-3-2-3-...
-ngoài nâng cấp này ra mình còn có thế làm Ma Trận chạy bất tử o cả 500 và 570MS , khi nào rãnh sẽ pots típ cho mọi người 
Thứ hai, 31/3/2008

Máy Fx 570ES: Ma trận (Matrix)

MA TRẬN (Matrix)

Ta có thể nhập tên "Mat A", "Mat B", "Mat C" vào bộ nhớ ma trận. Khi tính toán, ma trận kết quả mang tên "MatAns"

 

Vào chương trình tính ma trận, ấn  

 

 • Thiết lập và quản lý ma trận
  • Thiết lập và lưu ma trận

(1) Trong Mode ma trận, ấn   (Matrix)  (Dim)

Màn hình hiện

 

 Matrix?

 

 

 

 1: MatA

2: MatB 

 

 

 2: MatC

 

 

  • Màn hình này chỉ hiện khi vào Mode Matrix

(2) Ấn   hay  để chọn ma trận A, B, C và ta được màn hình chọn kích thước ma trận.

 

MatA(m×n) 

     

m × n?

 

                              

 

 

 

1: 3 × 3

 

2: 3 × 2 

←  

 MatA(m×n)

m×n? 

 

3: 3 × 1

 

4: 2 × 3

→  

 1: 1×3

2: 1×2 

 

5: 2 × 2

 

6: 2 × 1

 

 3: 1×1

 

 

 

 

 

 

(3) Ấn 1 đến 6 để chọn kích thước thích hợp. Sau khi chọn kích thước (số dòng, số cột) ta có một khung ma trận được chọn hiện lên

(4) Nhập các phần tử của ma trận

  • Nhập giống như khi nhập hệ số của phương trình (xem thêm cách nhập các hệ số)
  • Nếu muốn thay đổi ma trận khác thì bắt đầu từ bước 1

Chép nội dung một ma trận vào ma trận khác

(1) Dùng màn hình nhập để hiện ma trận muốn chép hay hiện màn hình MatAns

  • Ví dụ muốn chép nội dung ma trận A vào ma trận B, ta ấn   (Matrix)  (Data)  (MatA)

(2) Ấn   (STO) (có chữ STO hiện lên)

(3) Xác định tên ma trận muốn chép vào

 

 Tên ma trận

Phím ấn 

 

 

 Matrix A

(-) (MatA) 

 

 

 Matrix B

 o (MatB)

 

 

 Matrix C

 Hyp (MatB)

 

 

 Ấn o (MatB) để chép nội dung vào ma trận B và nội dung ma trận B vừa chép vào hiện lên.

 • Thực hiện tính toán

Ấn  khi có màn hình chọn hay nhập ma trận để vào màn hình tính toán.

Màn hình ma trận kết quả (MatAns)

Màn hình ma trận kết quả (MatAns) chỉ kết quả của phép toán ma trận

 • Không thể chỉnh được nội dung của MatAns
 • Trở về màn hình tính toán, ấn 
 • Khi MathAns hiện lên, ta có thể ấn tiếp phím phép tính (như +, -) và dùng MathAns như một ma trận số hạng
 • Để sử dụng MathAns như là một ma trận số hạng (Xem thêm phần dùng MathAns để thực hiện chuỗi tính toán)
 • Menu ma trận

Trong Mode Matrix, menu sau hiện lên khi ấn   (Matrix)

 Mẫu chọn

Yêu cầu 

 1 Dim

Chọn kích thước (cột, dòng) cho MatA, MatB, MatC 

 2 Data

Tìm nội dung của MatB, MatC

 3 MatA

Nhập "MatA"

 4 MatB

Nhập "MatB"

 5 MatC

Nhập "MatC"

 6 MatAns

Nhập "MatAns" 

 7 Det

Nhập "det(" Tính định thức

 8 Trn

Nhập "MatA(" Tìm ma trận chuyển vị  

Phụ lục

Các ví dụ sau dùng ma trận đã nhập ở <#096> và <#097> (MatA, MatB, MatC)

<#098> MatA + MatB (Cộng hai ma trận)

<#099> MatA × MatB, MatB × MatA - MatA × MatB (Nhân hai ma trận)

<#100> 3 × MatA

<#101> Tính định thức MatA

<#102> Tìm ma trận chuyển vị của MatC

<#103> TÌm ma trận nghịch đảo của MatA

(Dùng phím  để nhập "-1". Nhớ rằng không dùng được  ở đây)

<#014> Tìm suất của ma MatB (Abs (MathB))

(Dùng phím   (Abs))

<#105> Tính Mat A2, Mat A3 của MatA

(Dùng phím  (x3). Nhớ rằng không dùng được  ở đây).  

Comments