Confraries‎ > ‎

Confraria de la Verònica

 

La Verònica

 
«La teva cara cercaré, no, no me l'amagis » (Sal 26, 8-9).

LA CONFRARIA

              Benedicció de les imatges al febrer de 1952 

La Confraria de la Verònica, fou fundada l’any 1952, a iniciativa del llavors director D. Ricardo Nàcher, que hi posa tot l’entusiasme. És ell qui engresca als membres de l’Associació d’Antics Alumnes dels Salesians de Mataró, que amb donatius voluntaris finançaran la construcció de les figures i el "pas"(misteri). La Confraria de la Verònica serà la mes antiga de la demarcació de Cerdanyola. La seu esta al col-legi dels Salesians de Mataró, és dins l’obra Salesiana i sota l’advocació de Mª Auxiliadora, Sant Joan Bosco i Sant Francesc de Sales.

Les imatges es van fer als tallers de les escoles professionals del col·legi salesià de Sarrià per en Josep Mestres. Aquest escultor salesià i director del taller de escultura i decoració és l’autor de moltes obres arreu de Catalunya i de la resta del estat. En podríem destacar les escultures del Palau de Pedralbes (Barcelona), l’altar del Santuari de la Gleba (Vic), la imatge de Mª Auxiliadora de l’altar major de Vigo etc.

Les imatges son massisses i fetes d’escaiola. El "pas"(misteri) es va fer igualment als tallers de Sarrià i va sortir en processó per primera vegada el 1952. El "pas" es guardava en una primera època (fins la desaparició de les processons) a Can Serena, al carrer de Tetuà. Actualment, les imatges són en un dels altars laterals de l’església del col·legi. Les flors, que porta el pas any rera any des de la seva fundació, són donació de Flors Bada.

 

L’any 1992, a iniciativa del director en Josep Mª Camprubi, un grup de Pares d’alumnes i Antics Alumnes es varen proposar el tornar a sortir. Amb molt d’esforç i ganes, es van fer vestes (túniques) noves i es va buscar un "pas" i molts d’altres elements complementaris. El mestre Sabé es va fer càrrec de la restauració de les imatges.

Aquest mateix any la Verònica va tornar a sortir en processó pels carrers de Mataró i així ho ha seguit fent cada any fins a l’actualitat. El Dijous Sant pel barri de Cerdanyola i el Divendres Sant per Mataró Centre.

L’any 2005 es va canviar el "pas" per un de mes gran, però amb les mateixes imatges. En aquesta segona època han estat el "Germà Gran" en Josep Martin, l’Antonio Lòpez, en David Porras i el Vicenç Cudinach, per dues vegades. L'any 2010 agafa el relleu com a Germà Gran Josep Mª. Roig.

L’acompanyen una banda pròpia de cornetes i tambors que ha estat invitada diverses vegades per a tocar fora de Mataró: Andorra -convidada pel Comú- , a Monzón, festes de la barceloneta i sant Marti dels Agudells a Barcelona etc.

L’any 2002 en vàrem celebrar el cinquantè aniversari de la fundació.

Els seus components porten túnica (vesta) de color marró. Caperutxa, el cinturó, els punys i el coll són de color crema. La vestimenta del pas és també de color marró i crema i des de la seva primera sortida, l’any 1952, va sobre rodes.


PROCESONS
 

La Confraria de la Verònica surt cada any en processó penitencial el Dijous i el Divendres Sant. El Dijous Sant, juntament amb la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno i la Virgen de la Esperanza, fan estació de Penitència pels carrers del Barri de Cerdanyola, parròquia on estan adscrites les dues Confraries. Surten de la Parròquia de Mª Auxiliadora i passen pels carrers del barri.
El Divendres Sant participen en la processó General -organitzada per la Comissió de Setmana Santa de Mataró- sortint de la Basílica de Santa Maria i arribant a la plaça de Santa Anna, davant de l’església del mateix nom. En aquesta processó hi participen totes les Confraries de Mataró juntes, seguint l’ordre de les estacions del Via Crucis. Es pensa que és l’únic cas a Espanya d’una processó amb aquest format, motiu entre d’altres, que motiva la presencia de multitud de gent als carres.
 
Cada últim diumenge de mes, la missa que es fa a l’església del col·legi està dedicada a la Verònica. Després de la missa es fa una pregària davant el “pas” que és en una Capella lateral.
El diumenge anterior de Rams es fa una Jornada de Convivència, amb una assemblea i un dinar de germanor al col·legi i tot acabant el dia amb un solemne Via Crucis per l’interior de l’escola, sota la direcció del nostre consiliari. Els membres de la Confraria també participen en grups de fe i com a catequistes al col·legi, i a la parròquia.
Som coneguts com La Confraria de la Verònica, dels Salesians de Mataró. Els seus membres se senten plenament integrats dins l’obra i la família Salesiana. La seva és una entitat més de la pinya de grups i entitats dins el col·legi. Tots acostumen a col·laborar entre ells i a treballar plegats. El calendari d’activitats del centenari del col·legi, celebrat l’any 2005, n’és una prova. Entre tots els membres hi ha una veritable confraternitat. Hem estat un mitjà de fer significativa la presencia dels salesians a Mataró, que fan de pont d’unió entre Cerdanyola i Mataró Centre.

Els membres de la Confraria fan sortides de germanor, que aprofiten per visitar alguna casa Salesiana: Andorra, Sant Privat, Monzón, Monestir de Poblet, Sevilla, etc.; i també lúdiques i culturals: Roses, Tortosa, Santuari de Sant Pere de Roda, Santuari de Sant Martí de Colera, Sant Sadurní de Noia etc. També es fa cada any la pujada a peu a Montserrat, juntament amb la resta d’entitats del col·legi. Es recullen aliments per Nadal, s’ajuda en els cultes del col·legi, i es col·labora amb l’obra del Bisbe Joan Godayol (Antic Alumne del col·legi) al Perú, també esta integrada dins de la ong VOLS, sorgida dins dels col·legits de la obra salesiana, i amb actuacions a Costa d’ivori i el Perú. Integrats dins de la Comissió de Setmana Santa de Mataró es col·labora amb el que ens demana l’Archiprestat de Mataró.
 

La Verònica

 

Col.legi Salessians