Confraries‎ > ‎

Armats de Mataró

Presentació

ANTECEDENTS

Encara que la tradició assenyala l’existència dels "Armats" des de fa ja 300 anys, en la documentació de la Confraria del Santíssim Sagrament de la Parròquia de Santa Maria, que es conserva al Museu-Arxiu, es troba la primera prova documental de la seva existència, l’any 1705.

En el llibre de comptes de l’esmentada Confraria, dita també de la Minerva, s’hi troben reflectides diverses anotacions que fan referència al seu vestuari, alabardes, petus, morrions, espatlleres, etc. i a les despeses per a la seva conservació i cura.

En el transcurs del Segle XVIII, els alhesores anomenats "Caps de ferro", tingueren especial relleu en les processons de Setmana Santa, prenent part en les del Dijous i Divendres Sant.

La presència dels soldats romans està integrada plenament en la tradició mataronina, i de moltes ciutats en que hi vénen figurant, participant en les processons que el poble cristià commemora, i que ens fa ressò del poder de la Roma pagana, que en aquell temps dominava Judea i Palestina.

Durant el segle XIX, les cohorts del "Armats", també anomenats "Caps de ferro" i "del Morrió", segueixen integrats a les processons mataronines, i el seu pas és celebrat per la ciutadania, per la vistositat del seu vestuari, sempre d’acord amb el temps, i amb les petites innovacions que s’hi van introduint.

És ja començat el segle XX, quan, degut a fer-se'n càrrec gent emprenedora i comptant amb un nombrós grup de joves, es crea una comissió "Pro-Armats" que hi dona una total dignificació, disposant d’un voluntariat que no escatimava esforços per el manteniment de la tradició i la seva assistència a les processons de Setmana Santa.

RETORN A MATARÓ

A partir de l’any 1990, aprofitant que l’església donà el seu vist-i-plau a la processó de Divendres Sant, els Armats de Mataró, varen desfilar novament pels carrers de la nostra ciutat. Dins de les desfilades dels Armats, ja és tot un clàssic l’anada de Dijous Sant a la Plaça de l’Ajuntament per retre homenatge a la ciutat de Mataró, així com a les seves autoritats, escenificant a l’esmentada Plaça diversos quadres minuciosament estudiats per aquest encontre.

Posteriorment els Armats segueixen la seva desfilada fins a unir-se amb els Misteris "Oració del Senyor a l’Hort" i "la Coronació d’Espines", i així fent-se partícips de la Nit de Silenci, acte tradicional en la Setmana Santa Mataronina.

El Divendres Sant els Armats de Mataró participen en la multitudinària Processó. Abans de començar la mateixa els Armats van a buscar el Sant Crist al carrer Prat de la Riba, acompanyant-lo fins a l’inici de l’esmentada Processó.

PATRIMONI CULTURAL DE LA CIUTAT DE MATARÓ

El març de 1999, el manípul ARMATS DE MATARÓ va sol.licitar el reconeixement de l'entitat com a Patrimoni Cultural de la Ciutat.

L'escrit que va presentar anava avalat per les signatures de més de quatre-centes persones, quatre entitats ciutadanes, dos partits polítics, un grup municipal i vint regidors del consistori mataroní

L'Ajuntament va respondre dient que era necessari solucionar dos problemes que tenia l'entitat: un local adequat per a la seva vida associativa i l'ampliació de les activitats d'assaig i representacions públiques com a fet cultural amb reconeixement ciutadà.

A principis de l'any 2000, Armats de Mataró va signar un acord amb el Patronat de Cultura de l'Ajuntament de Mataró per el qual ens cedien un espai d'aproximadament cent trenta metres quadrats a l'edifici de l'antiga Presó de Mataró. Espai degudament condicionat per el Servei de Manteniment de l'Ajuntament.

Dit local va ser inaugurat el dia 8 d'abril del 2000, amb l'assistència de l'alcalde de la nostra ciutat En Manel Más i Estela i el President del Patronat de Cultura En Remigi Herrero i García.

El 25 d'octubre del 2001, havent complert els requeriments esmentats per l'Ajuntament, els Armats de Mataró vàrem demanar l'activació del procediment per el reconeixement de les seves desfilades com a Patrimoni Cultural de Mataró.

Finalment al Ple de l'Ajuntament de Mataró del dia 7 de marc de 2002, es va aprovar el reconeixement de "les desfilades dels Armats de Mataró" com a part integrant del PATRIMONI CULTURAL DE LA CIUTAT.

MEDALLA DE LA CIUTAT

El Ple de l'Ajuntament va aprovar dijous 12 d'abril de 2007 per unanimitat atorgar la MEDALLA DE LA CIUTAT als Armats de Mataró donada la transcendència cultural i social de les activitats que porta a terme aquesta associació. La proposta es fa a instància dels escrits presentats per una quinzena d'entitats de la ciutat.

El dia 29 de setembre es va celebrar l'acte en que rebíem la Medalla de la Ciutat. Contràriament al protocol del mateix, aquest cop en lloc de lliurar la Medalla al Saló de Plens, van ser l'Alcalde i Consellers assistents que van baixar a la porta de la Casa de la Ciutat a fi que gaudissin tots els armats i ciutadans.

 

 

Armats de Mataró

 

Armats de Mataró