Comunicacions


Cliqueu al damunt de la imatge per obrir la comunicació que vulgueu visualitzar.


 
Divendres 25 de febrer 2011 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dissabte 26 de febrer 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diumenge 27 de febrer 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BASES DE PRESENTACIÓ DE LES COMUNICACIONS AL
CONGRÉS CATALA DE CONGREGACIONS, CONFRARIES I GERMANDATS DE SETMANA SANTA.

 

 

El Comité Organitzador del V Congrés Català de Congregacions, Confraries i Germandats de Setmana Santa que tindrà lloc a Mataró del 25 al 27 de febrer del 2011, ha acordat establir les següents BASES per tal de regir les comunicacions que tindran lloc en l´esmentat Congrés.

 

1.- Les comunicacions hauran de tenir una temàtica relacionada amb la Setmana Santa o amb la religiositat popular.

 

2.- La presentació es podrà realitzar mitjançant la lectura del comunicador/a, i/o amb l´ajuda de power point o qualsevol altre mitjà audiovisual. S´haurà d´informar a l´organització dels mitjans a utilitzar durant la comunicació, per a tenir-los preparats.

 

3.- La durada màxima de la comunicació serà de 10 minuts. Es prega als comunicadors que s´ajustin el màxim possible al temps establert per tal de poder complir amb els horaris previstos.

 

4.- Les comunicacions s´hauran de presentar abans del dia 21 de febrer del 2011. Es prega, si és possible que aquesta entrega sigui en format digital (correu electrònic, CD o DVD). S´hi ha d´incloure la presentació en format paper (Times New Roman 12 interlínia doble) i qualsevol altre mitjà utilitzat en la mateixa..

 

5.- En el cas de que, per algun problema, alguna comunicació presentada no pogués ser exposada (total o parcialment) serà publicada íntegrament a les Actes del Congrés.

 

6.- L´organització es reserva el dret de reproduir, publicar o retallar íntegrament o parcialment les comunicacions.

 

Tota comunicació que no s´ajusti a aquestes bases serà anul.lada. La presentació de comunicacions suposa l´acceptació d´aquestes bases. L´Organització es reserva el dret de modificar aquestes bases i discernir en tot allò que no es trobi regulat en les presents, per tal de que tothom es trobi en les mateixes condicions i disposi de les mateixes oportunitats.

 

 

e-mail de contacte comunicacions@vcongres2011.cat

 

Adreça correu

        Comissió Setmana Santa de Mataró

        Avda. Perú, 13

        08304 Mataró

        Barcelona

 

Telèfons : 679 63 03 65 (Jesús)

                626 97 05 80 (Josep)

  Ċ
  Vè. Congrés Català de Congregacions, Confraries i Germandats de Setmana Santa,
  14 de març 2011, 15:11
  Ċ
  Vè. Congrés Català de Congregacions, Confraries i Germandats de Setmana Santa,
  9 de juny 2011, 11:01
  Ċ
  Vè. Congrés Català de Congregacions, Confraries i Germandats de Setmana Santa,
  15 de març 2011, 9:51
  Ċ
  Vè. Congrés Català de Congregacions, Confraries i Germandats de Setmana Santa,
  14 de març 2011, 11:19
  Ċ
  Vè. Congrés Català de Congregacions, Confraries i Germandats de Setmana Santa,
  15 de des. 2011, 9:37
  Ċ
  Vè. Congrés Català de Congregacions, Confraries i Germandats de Setmana Santa,
  14 de març 2011, 10:50
  Ċ
  Vè. Congrés Català de Congregacions, Confraries i Germandats de Setmana Santa,
  15 de des. 2011, 9:05
  Ċ
  Vè. Congrés Català de Congregacions, Confraries i Germandats de Setmana Santa,
  9 de juny 2011, 11:00
  Ċ
  Vè. Congrés Català de Congregacions, Confraries i Germandats de Setmana Santa,
  20 de des. 2011, 9:37
  Ċ
  Vè. Congrés Català de Congregacions, Confraries i Germandats de Setmana Santa,
  20 de des. 2011, 9:29
  Ċ
  Vè. Congrés Català de Congregacions, Confraries i Germandats de Setmana Santa,
  16 de març 2011, 12:22
  Comments