TRANG CHỦ

GIỚI THIỆU 

 FORUMS


Tin tức

English News

Trường Đại học

Báo Kinh tế

 

Các tổ chức KT


Học bổng


Mua và bán


Việc làm cho SV

 

Giải trí

Email Links


Download:

 


 

 

  

I.       LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
HỌ VÀ TÊN: PHAN THẾ CÔNG

Học vị cao nhất: Tiến sĩ kinh tế

 

Chức danh khoa học cao nhất: Giảng viên chính

 

Chức vụ: Trưởng Bộ môn

Thành viên của Ủy ban KLEMS Châu Á (trụ sở tại Hàn Quốc)

Đơn vị công tác: Khoa Kinh tế & Luật - Đại học Thương mại

Địa chỉ cơ quan: Đường Hồ Tùng Mậu – Cầu Giấy – Hà Nội

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Hà Nội

Điện thoại liên hệ:  

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1.      Đại học:

Hệ đào tạo: Dài hạn Chính quy

Nơi đào tạo: Đại học Kinh tế quốc dân


2.      Sau đại học

- Thạc sĩ chuyên ngành: Kinh tế học ứng dụng    

   Nơi đào tạo: Đại học Adelaide – Australia         Năm tốt nghiệp: 2005

- Tiến sĩ: Kinh tế                

   Nơi đào tạo:  Đại học Thương mại                     Năm bảo vệ: 2012

- Tên luận án: Mối quan hệ giữa xuất khẩu một số nhóm hàng hóa trọng tâm và tăng trưởng kinh tế vùng tại Việt Nam

3.        Ngoại ngữ:    

1. Tiếng Anh        Mức độ sử dụng: Thành thạo các kỹ năng

2. Tiếng Trung      Mức độ sử dụng: Sơ cấp


4.        Các khóa đào tạo và chứng chỉ được cấp trong ngắn hạn

2012

Chứng chỉ “Phương pháp nghiên cứu kinh tế và kinh doanh” do trường Đại học Thương mại cấp.

2010

Khóa đào tạo công cụ và phương pháp phân tích chính sách thương mại. Do dự án hỗ trợ thương mại đa biên EU – Việt Nam MUTRAP III tài trợ.

2006

Chứng chỉCases Handling Skills” do Jica và Bộ Thương mại cấp ngày 22/06/2006.

2002

Chứng chỉ sau đại học “Kinh tế học vi mô và Kinh tế học phát triển trong nền kinh tế chuyển đổi” do trường Đại học Thương mại kết hợp Viện Holy Cross Hoa Kỳ cấp.

2000

Chứng chỉ sau đại học “Chính sách kinh tế của các khu vực trong thế kỷ 20” do trường Đại học Kinh tế quốc dân kết hợp với trung tâm nghiên cứu khoa học Đại học Paris 1 và Đại học Paris 13, Pháp cấp.

2000

Chứng chỉ “Phương pháp nghiên cứu khoa học” do trường Đại học Thương mại cấp.

2000

Chứng chỉ “Tổ chức giáo dục đại học” do trường Đại học Thương mại cấp.

5. Các môn học đã và đang tham gia giảng dạy

Kinh tế vi mô 1 và 2 (bằng tiếng Việt và tiếng Anh); Kinh tế học quản lý; Kinh tế vĩ mô 1 và 2 (bằng tiếng Việt và tiếng Anh); Kinh tế phát triển; Kinh tế công cộng, Kinh tế lượng, Phương pháp nghiên cứu Kinh tế và kinh doanh, Phần mềm thống kê (SPSS, Eviews) cho các đối tượng sinh viên Đại học và Cao học.

III.        QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhận

1998-1999

Khoa Quản trị doanh nghiệp - ĐHTM

Giảng viên Bộ môn KT thị trường

2000-2005

Khoa Kinh tế – ĐHTM

Giảng viên Bộ môn Kinh tế học

2006-2008

Khoa Kinh tế – ĐHTM

Phó trưởng Bộ môn

2008-2013

Khoa Kinh tế – ĐHTM

Trưởng Bộ môn

2013-nay

Khoa Kinh tế & Luật – ĐHTM

Trưởng Bộ môn

 

IV.        CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN ĐÃ CÔNG BỐ

1.        Các đề tài nghiên cứu khoa học

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1.

Mô hình đào tạo từ xa với trường Đại học Thương mại

1999/2000

Đề tài KHCN cấp trường

Chủ nhiệm đề tài

2.

Một số giải pháp cho các khu công nghiệp - khu chế xuất ở Việt Nam hiện nay

2000/2001

Đề tài KHCN cấp trường

Thành viên tham gia

3.

Giải pháp phát triển thị trường nông sản phẩm ở Việt Nam hiện nay

2001/2002

Đề tài KHCN cấp trường

Thành viên tham gia

4.

Tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước trong việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng Việt Nam giai đoạn hiện nay. Mã số: B2008-07-49

2008/2009

Đề tài KHCN cấp Bộ

Chủ nhiệm đề tài

5.

Một số giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa có lợi thế so sánh nhằm hạn chế suy giảm kinh tế ở Việt Nam giai đoạn hiện nay

2009/2010

Đề tài KHCN cấp trường

Chủ nhiệm đề tài

6.

Giải pháp kiểm soát và hạn chế nhập siêu nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong thời gian tới

2010/2011

Đề tài KHCN cấp trường

Chủ nhiệm đề tài

7.

Xây dựng các mô hình để giải các bài toán tối ưu trong Kinh tế học vi mô bằng phần mềm Excel thông dụng

2010/2011

Dự án R&D cấp trường

Chủ nhiệm dự án

8.

Vận dụng mô hình đường Phillips để xác định tỷ lệ lạm phát ở Việt Nam

2011/2012

Đề tài KHCN cấp trường

Chủ nhiệm đề tài

9.

Thu hút lao động ở các Khu công nghiệp Hải Dương. Thực trạng và giải pháp

2011/2012

Đề tài KHCN cấp trường

Thành viên tham gia

9.

Nghiên cứu và xây dựng hệ thống các giải pháp marketing địa phương cho tỉnh Nam Định trong hai lĩnh vực đầu tư và du lịch

2012/2013

Đề tài KHCN tỉnh Nam Định

Thư ký đề tài

 

2.        Sách, giáo trình, sách chuyên khảo, các bài đăng ở các tạp chí, kỷ yếu hội thảo

STT

Tên các công trình

Năm công bố

Tác giả,

tham gia

Tên tạp chí/sách

A.

Giáo trình, sách tham khảo

1.

Bài tập Kinh tế học vi mô II. NXB Thống kê.

2008

Tác giả

Sách bài tập

2.

Giáo trình Kinh tế học vĩ mô. Đại học mở – Hà Nội. NXB Giáo dục

2009

Đồng chủ biên

Giáo trình

3.

Bài giảng Kinh tế học vi mô 1. Đại học Thương mại. Lưu hành nội bộ

2010

Chủ biên

Bài giảng mẫu

4.

Bài giảng Kinh tế học vi mô 2. Đại học Thương mại. Lưu hành nội bộ

2009

Đồng chủ biên

Bài giảng mẫu

5.

Bài tập và hướng dẫn phương pháp giải Kinh tế học vi mô 1. NXB Thống kê. Số trang: 308

2011

Đồng chủ biên

Sách bài tập

6.

Giáo trình  Kinh tế học vi mô 1

2013

Chủ biên

Đang biên soạn

B.

Các bài đăng ở các tạp chí, kỷ yếu hội thảo được xuất bản

1.         

Giới thiệu một số vấn đề cơ bản của hệ thống ưu đãi phổ cập - GSP. Chuyên san khoa học, ĐH Thương mại, tháng 5-2000 (trang 284-290).

2000

Tác giả

Chuyên san khoa học

2.         

 “Nâng cao chất lượng học tập của sinh viên chuyên ngành Quản trị kinh doanh”. Hội thảo đổi mới phương pháp đào tạo cử nhân Quản trị kinh doanh, trang 93-99, ĐHTM.

2000

Đồng tác giả

Kỷ yếu Hội thảo cấp trường

3.         

Chính sách giải quyết việc làm cho lao động trong khu vực thành thị không chính thức ở Việt Nam hiện nay. Chuyên san khoa học, Đại học Thương mại, tháng 5-2000 (trang 230-234).

2000

Đồng tác giả

Chuyên san khoa học

4.         

Cách thức thúc đẩy xuất khẩu của các doanh nghiệp vừa và nhỏ - Kinh nghiệm của các nước và bài học cho các doanh nghiệp Việt Nam. Chuyên san khoa học, Đại học Thương mại, tháng 11-2000 (trang 249-252).

2000

Tác giả

Chuyên san khoa học

5.         

“Một số giải pháp cho các khu công nghiệp - khu chế xuất ở Việt Nam hiện nay”. Chuyên san khoa học, Đại học Thương mại, tháng 11-2001, (trang 54-59).

2001

Đồng tác giả

Chuyên san khoa học

6.         

“Tổ chức và phát triển thị trường nông sản phẩm”. Chuyên san khoa học, Đại học Thương mại, tháng 11-2001 (trang 60-63).

2001

Tác giả

Chuyên san khoa học

7.         

“Thương mại điện tử và khả năng ứng dụng thương mại điện tử ở Việt Nam”. Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Thương mại điện tử với đổi mới và phát triển đào tạo kinh tế, quản trị kinh doanh của các trường đại học nước ta (trang 514-532). Hà Nội, 2002.

2002

Tác giả

Kỷ yếu Hội thảo quốc gia

8.         

Đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin ở Việt Nam”. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế: Những vấn đề cơ bản về quản trị kinh doanh và thương mại trong bối cảnh công nghệ thông tin và kinh tế tri thức (trang 196-201). Hà Nội, tháng 8/2006.

2006

Tác giả

Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế

9.         

Xây dựng mô hình cơ quan thực thi pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Việt Nam”. Bài học kinh nghiệm của một số nước trên thế giới. Tạp chí Kinh tế đối ngoại, số 25, trang 56-60.

2007

Đồng tác giả

Tạp chí Kinh tế đối ngoại

10.     

Kinh nghiệm mua hàng trên eBay”. Tạp chí Khoa học thương mại, số 20.

2007

Tác giả

Tạp chí Khoa học thương mại

11.     

“Challenges to E-Commerce Development and Suggested Solutions for China and other Asian Countries: Lessons for Vietnam”. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế “Công nghệ thông tin và phát triển thương mại điện tử trong bối cảnh kinh tế mới”, trang 75-83. Hà Nội, tháng 11/2007.

2007

Đồng tác giả

Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế

12.     

“Kiểm định mối quan hệ giữa xuất khẩu và tăng trưởng kinh tế theo khu vực ở Việt Nam”. Tạp chí Khoa học Thương mại số 24. Trang 9-13.

2008

Tác giả

Tạp chí Khoa học Thương mại

13.     

Đổi mới quy trình giảng dạy lý thuyết, tổ chức giờ thảo luận, và phương pháp ra đề thi các môn Kinh tế học. Kỷ yếu Hội thảo Đại học Thương mại “Đổi mới phương pháp giảng lý thuyết và tổ chức quản lý giờ thực hành trong cấu trúc tín chỉ của học phần”, trang 80-90, do Đại học Thương mại tổ chức

6/2008

Tác giả

Kỷ yếu Hội thảo cấp trường

14.     

Đổi mới phương pháp giảng dạy lý thuyết môn Kinh tế học vĩ mô II. Kỷ yếu Hội thảo Đại học Thương mại “Đổi mới phương pháp giảng lý thuyết và tổ chức quản lý giờ thực hành trong cấu trúc tín chỉ của học phần”, trang 272-277, do Đại học Thương mại tổ chức

6/2008

Tác giả

Kỷ yếu Hội thảo cấp trường

15.     

Giải pháp hạn chế “đạo văn” trong các trường Đại học ở Việt Nam. Kỷ yếu Hội thảo quốc gia “Phát triển thương mại các hoạt động sở hữu trí tuệ trong khuôn khổ các định chế của WTO và hoạt động sở hữu trí tuệ trong các trường Đại học, Cao đẳng”, do trường Đại học Thương mại tổ chức. NXB Thống kê. Trang 467-475.

2008

Đồng tác giả

Kỷ yếu Hội thảo quốc gia

16.     

Doanh nghiệp Việt Nam với vấn đề trách nhiệm xã hội trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế “Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp các góc độ tiếp cận - thực tiễn và giải pháp” do trường Đại học Thương mại tổ chức. Trang 107-113.

2008

Đồng tác giả

Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế

17.     

Hướng dẫn học từ xa cho đối tượng tại chức có hiệu quả nhìn từ kinh nghiệm ở Bộ môn Kinh tế học vi mô. Kỷ yếu Hội thảo Đại học Thương mại: “Quy trình, phương pháp giảng dạy và hướng dẫn tốt nghiệp từ xa đối với hệ VLVH (tại chức cũ)”

 

12/2009

Đồng tác giả

Kỷ yếu Hội thảo cấp trường

18.     

Xây dựng bộ học liệu hỗ trợ người học từ xa. Kỷ yếu Hội thảo khoa học Đại học Thương mại: “Quy trình, phương pháp giảng dạy và hướng dẫn tốt nghiệp từ xa đối với hệ VLVH (tại chức cũ)”

12/2009

Tác giả

Kỷ yếu Hội thảo cấp trường

19.     

Gói kích cầu Chính phủ với vấn đề giải quyết việc làm cho người lao động Việt Nam trong giai đoạn 2009-2010 . Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia về “Ngăn chặn suy giảm kinh tế Việt Nam” do Ủy Ban Kinh tế Quốc hội khóa XII, trường Đại học Kinh tế Quốc dân, và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đồng tổ chức. NXB Đại học KTQD. Trang 349-357.

5/2009

Đồng tác giả

Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia

20.     

Thực thi pháp luật về bảo vệ người tiêu dùng của Hàn Quốc và một số kinh nghiệm cho Việt Nam. Tạp chí Kinh tế đối ngoại, Đại học Ngoại thương, số 37, trang 43-48

2009

Tác giả

Tạp chí Kinh tế đối ngoại

21.     

Vận dụng mô hình IS-LM-BP để phân tích hiệu quả của chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ ở Việt Nam. Kỷ yếu Hội thảo quốc gia do Hội đồng Lý luận trung ương tổ chức. Chủ đề Hội thảo: “Các lý thuyết kinh tế chính trong bối cảnh phát triển kinh tế mới của thế giới và những vẫn đề rút ra cho Việt Nam”. Trang 62-77.

12/2009

Đồng tác giả

Kỷ yếu Hội thảo quốc gia

22.     

Chính sách tạo việc làm cho lao động Việt Nam trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế hiện nay. Tạp chí Khoa học Thương mại, Đại học Thương mại, số 30, trang 23-27.

2009

Tác giả

Tạp chí Khoa học Thương mại

23.     

Tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước trong việc bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng Việt Nam.  Tạp chí Khoa học Thương mại, Đại học Thương mại, số 32, trang 21-27.

10/2009

Tác giả

Tạp chí Khoa học Thương mại

24.     

Thực hiện cam kết mở cửa thị trường dịch vụ phân phối ở Việt Nam sau 3 năm gia nhập WTO: Thực trạng và đề xuất. Kỷ yếu Hội thảo quốc gia “Những vấn đề đặt ra khi thực hiện các cam kết WTO trong lĩnh vực dịch vụ phân phối của Việt Nam” do trường ĐHTM kết hợp Ủy Ban Kinh tế quốc hội đồng tổ chức. NXB Thống kê. Trang 242-251.

6/2010

Tác giả

Kỷ yếu Hội thảo quốc gia

25.     

Thương mại bán lẻ Việt Nam trong tiến trình hội nhập và phát triển. Kỷ yếu Hội thảo quốc tế “Tái cấu trúc ngành và các doanh nghiệp công thương trong giai đoạn hậu khủng hoảng tài chính toàn cầu”, do trường Đại học Thương mại tổ chức. NXB Thống kê. Trang 1014-1024.

6/2010

 

Đồng tác giả

Kỷ yếu Hội thảo quốc tế

26.     

Giải pháp phục hồi thị trường dệt may Việt Nam hậu khủng hoảng tài chính toàn cầu. Kỷ yếu Hội thảo quốc tế “Tái cấu trúc ngành và các doanh nghiệp công thương trong giai đoạn hậu khủng hoảng tài chính toàn cầu”, do trường Đại học Thương mại tổ chức. NXB Thống kê. Trang 439-446.

6/2010

 

Đồng tác giả

Kỷ yếu Hội thảo quốc tế

27.     

“Xuất khẩu ở Việt Nam hai năm qua và một số giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu góp phần hạn chế suy giảm kinh tế giai đoạn 2010 – 2011”, Kỷ yếu Hội thảo quốc gia “Thúc đẩy xuất khẩu, kiểm soát và hạn chế nhập siêu”, do Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh tổ chức. Trang 168-180. NXB Đà Nẵng.

9/2010

Tác giả

Kỷ yếu Hội thảo quốc gia

28.     

Nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho sự phát triển của doanh nghiệp. Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp trường “Nâng cao chất lượng đào tạo cử nhân chuyên ngành quản trị nguồn nhân lực thương mại”, do Khoa Quản lý nguồn nhân lực - ĐHTM tổ chức.

5/2011

Tác giả

Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp trường

29.     

Giải pháp thúc đẩy phát triển khu công nghiệp gắn với phát triển công nghiệp hỗ trợ tạo ra mạng liết kết sản xuất và hình thành chuỗi giá trị. Kỷ yếu Hội thảo quốc gia “Phát triển Cụm công nghiệp, khu công nghiệp gắn với phát triển công nghiệp hỗ trợ tạo mạng sản xuất và hình thành chuỗi giá trị” do Viện Quản lý kinh tế Trung Ương kết hợp Dự án UNIDO đồng tổ chức.

8/2011

Đồng tác giả

Kỷ yếu Hội thảo quốc gia

30.     

Phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ cho các khu công nghiệp -  Giải pháp hạn chế nhập siêu ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Kỷ yếu Hội thảo quốc gia “Ổn định kinh tế vĩ mô và phát triển kinh tế” do ĐH Kinh Tế TP. Hồ Chí Minh. Trang 195-208.

11/2011

Đồng tác giả

Kỷ yếu Hội thảo quốc gia

31.     

Mô hình tăng trưởng kinh tế dựa vào xuất khẩu của Việt Nam. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, tập Kinh tế và Kinh doanh Số 27 (2011) Tr.265-276.

12/2011

Tác giả

Tạp chí Kinh tế và Kinh doanh

32.     

Điều kiện và giải pháp tái cấu trúc hệ thống ngân hàng ở Việt Nam. Kỷ yếu Hội thảo quốc tế “Tái cấu trúc hệ thống ngân hàng: kinh nghiệp quốc tế và hàm ý cho Việt Nam” do Đại học Kinh tế – Đại học quốc gia Hà Nội, Ủy ban Giám sát Tài chính quốc gia và Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đồng tổ chức ngày 21 tháng 12 năm 2011. Trang 118-129.

12/2011

Đồng tác giả

Kỷ yếu Hội thảo quốc tế

33.     

Phương hướng và giải pháp phát triển nguồn nhân lực tỉnh Sơn La đến năm 2020. Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia “Đào tạo nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Sơn La và vùng Tây Bắc trong tiến trình hội nhập” do Đại học Thương mại và trường Cao đẳng Sơn La đồng tổ chức 10 năm 2012.

10/2012

Đồng tác giả

Kỷ yếu Hội thảo quốc gia

34.     

The Relation between Exports of Main Products and Economic Growth of Key Economic Regions in Viet Nam. “1st International Conference on Humanities and Social-Economic Issues in Urban and Regional Development Venue: Grand Convention Hall, NEU, Vietnam March 25-26, 2013

3/2013

Tác giả

Kỷ yếu Hội thảo quốc tế

35.     

Giải pháp phát triển du lịch Nghệ An theo hướng bên vững. Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Phát triển các nguồn lực cho du lịch Miền Trung và Tây Nguyên” do Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng tổ chức ngày 15/06/2013.

6/2013

Đồng tác giả

Kỷ yếu Hội thảo quốc gia

36.     

Xây dựng chiến lược marketing du lịch địa phương cho một số tỉnh và thành phố trong cả nước. Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Phát triển các nguồn lực cho du lịch Miền Trung và Tây Nguyên” do Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng tổ chức ngày 15/06/2013.

6/2013

Tác giả

Kỷ yếu Hội thảo quốc gia

37.     

Vietnam’s Productivity Growth in the Last Decades. The Second Asia KLEMS Conference was taken place on August 22-23, 2013 at the Bank of Korea, Conference Hall (15F), 39 Namdaemunno, Jung-Gu, Seoul, Korea. Page: 281-310.

8/2013

Đồng tác giả

Kỷ yếu Hội thảo quốc tế

38.     

Đối phó với khủng hoảng kinh tế toàn cầu của Hàn Quốc và bài học tham khảo cho Việt Nam. Kỷ yếu Hội thảo quốc gia: “Các vấn đề Lý luận cơ bản về nước Công nghiệp hiện đại theo định hướng XHCN và kinh nghiệm quốc tế về phát triển nước Công nghiệp hiện đại” do trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức thuộc đề tài cấp Nhà nước KX. 04. 07/11-15 tháng 10/2013. Trang 365-380. NXB ĐH Kinh tế quốc dân.

10/2013

Tác giả

Kỷ yếu Hội thảo quốc gia

39.     

Hiệu quả kinh tế theo quy mô và phạm vi của các trường đại học – cao đẳng công lập và tư thục ở Việt Nam. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế do Viện khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức tháng 22/10/2013. Trang 221-235. NXB Thế giới.

10/2013

Tác giả

Kỷ yếu Hội thảo quốc tế

40.     

Tăng trưởng kinh tế vùng dựa vào xuất khẩu hàng hóa chủ lực ở các vùng kinh tế trọng điểm của Việt Nam. Kỷ yếu Hội thảo quốc giaMô hình tăng trưởng kinh tế trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế” thuộc đề tài cấp Nhà nước KX.04/11-15, trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng sẽ tổ chức ngày 17/10/2013.

10/2013

Tác giả

Kỷ yếu Hội thảo quốc gia