NGHIÊN CỨU KINH TẾ - ECONOMIC STUDIES

"Vì lợi ích 10 năm trồng cây

Vì lợi ích 100 năm trồng người"

HỒ CHÍ MINH

TRANG CHỦ

GIỚI THIỆU 

 FORUMS

Tin tức

English News

Trường Đại học

Các Bộ

CQ và báo Kinh tế

 

Các tổ chức KT

Học bổng

Mua và bán

Việc làm cho SV

Giải trí

Email Links

Download:GIÁO TRÌNH VÀ SÁCH CHỦ BIÊN

Giáo trình Kinh tế vi mô 1


Sách Bài tập Kinh tế vi mô 1
TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤC VỤ NGHIÊN CỨU

 1. Kinh tế học vi mô 1 - Tiếng Việt (Microeconomics1):  http://www.mediafire.com/?b9jxc82rf1cxvhttp
 2. Kinh tế học vi mô 2 - Tiếng Việt (Microeconomics 2):   http://www.mediafire.com/?lltc2vbnsbbcl
 3. Cơ sở Kinh tế học dùng cho Chính sách công (Phần Vi mô)
 4. Bài giảng Kinh tế vĩ mô nâng cao (Cao học)
 5. Kinh tế học vĩ mô 2 (Macroeconomics 2): http://www.mediafire.com/?65rrwrgwooo2b
 6. Kinh tế học vĩ mô 1 - Tiếng Việt (Macroeconomics): http://www.mediafire.com/?z6w9y10zah0f7
 7. Macroeconomics 1 (English): http://www.mediafire.com/?u4z69948anu3d
 8. Kinh tế vĩ mô - Cao học (Kinh tế vĩ mô nâng cao):                http://www.mediafire.com/?23l7rpwv1s841
 9. Microeconomics 1 (English):              http://www.mediafire.com/?7vie8mgessadz
 10. Microeconomics 2 (English):           http://www.mediafire.com/?8w7m5d7nk3w2m
 11. Kinh tế học quản lý - Hệ Cao học:   http://www.mediafire.com/?mogtelkhfo3p3
 12. Lý thuyết Kinh tế vi mô - Cao học: http://www.mediafire.com/?701lj16jxrmac.
 13. Kinh tế công cộng (Public Economics): http://www.mediafire.com/?mq56s40rw7xid
 14. Kinh tế Phát triển:                         http://www.mediafire.com/?dfxx7recttro4
 15. Kinh tế́ hc quả̉n lý́:                      http://www.mediafire.com/?gla31nxm89310
 16. Bà̀i giả̉ng và̀ cá́c tà̀i liệ̣u tham khả̉o Kinh tế lượ̣ng: http://www.mediafire.com/?2qac3b9kndqla
 17. Bài giảng và các tài liệu tham khảo Nguyên Lý Thống Kê: http://www.mediafire.com/?pf68r9asusu8r
 18. Tài liệu tham khảo Quản trị dự án đầu tư: http://www.mediafire.com/?795o3dsej2o06
 19. Bộ số liệu và dữ liệu về Việt Nam:                             http://www.mediafire.com/?r4ac83dt075r4
 20. Các loại phần mềm hữu ích (EVIEWS, SPSS, STATA, văn phòng,...): http://www.mediafire.com/?31h158qa0hfv2
 21. Phương pháp Nghiên cứu khoa học: http://www.mediafire.com/?imr1jlgi6721g
 22. Tài liệu SPSS: http://www.mediafire.com/?31h158qa0hfv2  và http://caohockinhte.info/forum/forumdisplay.php?f=815
 23. Hướng dẫn sử dụng STATA: STATA.
 24. Hướng dẫn sử dụng Eviews: Eviews
 25. Hướng dẫn sử dụng SPSS: SPSS 20.
 26. Hướng dẫn vẽ đồ thị trong Excel: Excel
 27. Hướng dẫn làm mục lục tự động,... trong Word: Word 2010-2013
Hướng dẫn: 

Khi mở các files PDF, nếu files hỏi password, xin gõ từ "cong"

Comments