Mediation een effectieve vorm van bemiddeling
 
Hoe eerder hoe beter
We vertellen het u maar meteen. Hoe sneller u een conflict aanpakt, hoe groter de kans op een succesvolle oplossing. Hèt moment dat u zich afvraagt of een dossier van een medewerker op orde is of dat u de leveringsvoorwaarden gaat doorspitten, is hèt moment dat u ons moet bellen om een conflictcoach, mediator of bemiddeling in te zetten.
 
Een conflict speelt zich meestal al enige tijd onderhuids af en kan zomaar escaleren. Het is daarom belangrijk om zo snel mogelijk de communicatie te herstellen. Een 'onpartijdige en neutrale derde' zoals de mediator kan hierbij een beslissend verschil maken en geeft u de grootste kans invloed uit te oefenen op het conflict. Wellicht staat er een mediationclausule opgenomen in het personeelshandboek of in de leveringsvoorwaarden die u verplicht om eerst mediation te proberen.
 
Conflicthantering
Het gaat erom dat u het conlict hanteert - en wel zo snel mogelijk- door het nemen van de juiste stappen. Let wel, dat is een vak op zich. Te vaak zien wij dat er via de salesmanager, inkoopafdeling of HRM met de meest goede bedoelingen van alles wordt geprobeerd, maar vaak zonder kennis van zaken. Pas nadat advocaten vastlopen, gaat men denken aan bemiddeling. Soms zelfs pas als de rechter mediation 'vrijwillig oplegt'. 
 
Kan het ook anders?
Wij kunnen u al in een vroeg stadium bijstaan om een conflict te deëscaleren, als: 
 • conflictcoach
 • bemiddelaar
 • procesbegeleider
 • moderator
 • neutrale en onpartijdige voorzitter
 • vertrouwenspersoon
 • mediator
De kracht van mediation
Mediation is conflictoplossing met de hulp van een onafhankelijke, neutrale derde. De mediator geeft geen oordeel, maar helpt u de onderlinge communicatie te herstellen waardoor u samen tot een oplossing komt. Dat is goed, zeker als u nog met elkaar verder moet.
 
Mediation duurt korter, de kosten zijn lager en de oplossingen beter
Mediation is vaak een beter alternatief dan de gang naar de rechter. Dat kost veel geld en vaak moet u alsnog met elkaar om de tafel. Omdat u samen betrokken bent in de mediation maakt u betere afspraken, namelijk UW afspraken. Dat sluit aan bij de behoeften van mensen om: autonoom te zijn in het conflict, deel te zijn van de oplossing en om controle hebben over de uitvoering daarvan.

Wanneer is mediation geschikt?
Of mediation geschikt is voor uw conflict hangt af van hoe u en de ander tegen het conflict aankijken.
Het is in ieder geval belangrijk dat u beiden het conflict echt wilt oplossen, ondanks de problemen in het verleden. Mediation wordt niet ingezet in het geval van een strafbaar feit, tenzij de rechter dat een goed idee vindt.
 
Voor wie is mediation geschikt?
Mediation is zeer geschikt als
 • U de oplossing in eigen hand wilt houden zonder de rechter 
 • U de relatie met de ander in tact moet houden (of goed afsluiten) omdat u blijft samenwerken
 • U bereid bent om, ondanks onprettige ervaringen, toch met de andere partij een oplossing wilt vinden 
 • U een creatieve oplossing zoekt omdat een juridische beslissing niet alle facetten van het probleem oplost
 • U commerciële geschillen met de ander wilt oplossen

Voordelen van mediation

 • Het proces verloopt sneller dan een juridische procedure
 • Het is goedkoper omdat u samen één mediator gebruikt
 • Mediation heeft een informeel karakter
 • Er wordt gedacht in oplossingen, niet in beperkingen. U kijkt naar de toekomst

Wanneer werkt mediation niet of minder goed?

 • Eén van de partijen wil echt geen mediation
 • De betrokkenen hebben niet de bevoegdheid om uiteindelijk te beslissen. Bijvoorbeeld in een conflict met de overheid
 • Het conflict is al zo hoog opgelopen dat het niet meer mogelijk is om rond de tafel te zitten.
 • Er is een rechterlijke uitspraak nodig (bijv. bij beslaglegging).
Altijd een expert in beeld
In overleg met u bepalen we de benodigde kwaliteiten en vaardigheden van de mediator. Soms kan het zijn dat tijdens de mediation de behoefte ontstaat aan extra specialismen. Bijvoorbeeld bij de waardebepaling van een boedel of als blijkt dat een persoon psychologische ondersteuning nodig heeft. Denkt u hierbij eens aan rouwverwerking om het mogelijk te maken in oplossingen te denken die in de toekomst liggen.  Wij regelen op zo'n moment de juiste specialist om aan te schuiven.
 
Contact
Neem voor verdere inlichtingen, een afspraak of offerte op maat contact met ons op.
Of bel meteen 0182-602570