Professionele LeugendetectortestModerne professionele leugendetectortest bij Nederlands Conflictinstituut | De Leugenacademie

Bij een leugendetector denkt men vaak als eerste aan het klassieke beeld uit de films waar mensen met plakkers en sensoren op worden aangesloten. Deze ouderwetse leugendetector is een polygraaf, een apparaat dat lichaamsfuncties meet zoals: ademhaling, bloeddruk, hartslag, spierspanning en zweten als meetbare uitingen van de stress die een persoon laat zien bij de antwoorden die deze geeft op de testvragen en controle vragen van de interviewer. Helaas blijkt deze methode van leugendetectie lang niet altijd betrouwbaar. Ondanks dat het percentage waarheidsvinding slechts tussen de 60% en 80% ligt, wordt deze  leugendetectortest met de polygraaf in meer dan 30 landen door justitie ingezet. In Nederland is de polygraaf niet toegestaan.

Gelukkig is er in Nederland nu een moderne leugendetector beschikbaar die veel nauwkeuriger blijkt, waardoor mensen uit heel Europa naar ons toekomen.

Welke leugendetectie test gebruiken wij dan?

Wij gebruiken de meest moderne techniek op het gebied van waarheidsvinding: Layered Voice Analysis. Deze LVA technologie kent haar oorsprong in Israël voor militaire doeleinden. Later werd LVA doorontwikkeld voor andere interview omstandigheden. LVA is gepatenteerd en wordt over de gehele wereld gebruikt door overheidsinstanties, verzekeraars en HR professionals bijvoorbeeld bij sollicitatieprocedures of in gesprekken over diefstal, fraude en sexuele intimidatie.

De Leugendetector en vreemdgaan

Vaak wordt onze hulp ingeroepen als binnen een relatie een ernstige vertrouwensbreuk is ontstaan omdat één van de partners is vreemdgegaan, of daarvan wordt verdacht. De relatie komt dan ernstig onder druk te staan en leidt vaak tot een echtscheiding of beëindiging van de samenleving. 

Hoewel een leugendetectortest een einde maakt aan 'het niet weten' is daarmee het vertrouwen niet hersteld, of de bevestiging van van de ontrouw afgehandeld. Want hoe kwam het dat je elkaar niet meer wilde geloven? Is relatietherapie wellicht een optie? Of heb je goede begeleiding van een mediator nodig om de scheiding te regelen nu het antwoord duidelijk is?

Het is om die redenen dat wij in de nazorg van de test ook genoemde andere diensten door ervaren professionals aanbieden of kunnen doorverwijzen naar iemand anders. Bel voor meer informatie naar 0182-602570.

Ook bij verslavingen en het nakomen van afspraken

Bij de behandeling van o.a. seksverslaving, alcoholverslaving, drugsverslaving, gokverslaving verzorgen wij een periodieke test om de voortgang van de behandeling te monitoren en te meten of de behandeling of therapie ook na verloop van tijd succesvol is.

Hoe werkt Layered Voice Analyses bij leugendetectie? 

Je kunt je wellicht voorstellen dat je aan de stem van een vriend of familielid kunt horen dat 'er iets aan de hand is' . Misschien herken je dat aan sneller praten, hakkelen, aan een hogere stem of aan dat iemand langzamer spreekt om tijdens het spreken te kunnen nadenken. Stel je nu voor dat een computer dat op 130 verschillende niveau's kan en het gehele denkpatroon van de persoon in beeld brengt. Denk je dat iemand dat nog kan manipuleren?

De uitslag op de met LVA aan de persoon gestelde vragen is dus zéér nauwkeurig!

Het grote verschil tussen de Layered Voice Analyses methode en andere methoden is dat die ouderwetse andere methoden gebaseerd zijn op stress. Men noemt ze ook wel 'stress analysers'. LVA meet echter het verschil tussen emoties en zo ook tussen normale stress en stress door misleiding. Zo kunnen we zien of iemand stress heeft door de verhoor situatie, omdat de persoon moet plassen of doordat hij of zij liegt. Emoties hebben verschillende uitingen in stemfrequentie en het systeem meet dat zéér nauwkeurig.

Zoals uit een test door Discovery channel  blijkt, is deze methode van leugendetectie beter dan andere leugendetectie methodes en kwam Layered Voice Analyses als beste uit de test.

Goed opgeleide interviewers

Een interview vraagt om het stellen van zeer goede vragen die niet meervoudig uitlegbaar zijn. Dat vraagt speciale vaardigheden van de interviewer om het denkproces en achterliggende emoties bij de persoon 'aan het werk' te zetten zodat de software nog beter kan meten. Je kunt je voorstellen dat als je weet dat iemand cola heeft gedronken, de vraag: "heb je cola gedronken" tot een eenvoudig ja of nee leidt. De vraag: "wat heb jij vrijdagmiddag om 15:00 uur, toen je in de kantine zat, gedronken" , zet iemand aan tot een specifieker antwoord. Dat levert meer of minder gedachteconflict op en daardoor beter te meten uitslagen.

Ook denkt de interviewer goed na over hoe een woord niet verschillend kan worden opgevat. De vraag: "Ga je vreemd?" kan een JA of NEE antwoord opleveren, maar wat is 'vreemdgaan'? De één vindt dat 'sex met een ander' vreemdgaan is, de ander vindt dat een drankje drinken met een ander al vreemdgaan is. Het lijkt dan beter om vragen te stellen als: "heb je sex gehad met iemand anders" of  "heb je met een andere gezoend?", toch?. Maar denk eens aan jezelf; ben jij de eerste persoon in jouw partners leven? Je partner kan  tijdens de test 'nee' bedoelen aangaande jullie relatie, maar dan toch de meter laten uitslaan omdat jij niet de eerste bent. De juiste vraag is dus: "Heb je tijdens onze relatie sex gehad met iemand anders?"

We noemen dat de 'validiteit van de vraag', ofwel: 'meet je wat je wilt meten?'

Om het scoringspercentage te verhogen, zullen we over een onderwerp daarom niet 1 vraag (95%) stellen, maar meerdere vragen over het zelfde onderwerp maar anders gesteld, opdat het focu percentage steeds hoger en nauwkeuriger wordt. 

Wij kunnen aangeven op welke momenten in de test er een zeer grote kans op misleiding is waargenomen. Wij beschouwen de software feitelijk dus niet  als leugendetector maar als een focus tool  die gedachteconflicten aanwijst. Is dat na een goede valide vraag die niet anders uitgelegd kan worden, dan kun je stellen dat iemand wel of niet de waarheid heeft gesproken. 

Tijdens de test wordt ieder fragment van 2 seconden geanalyseerd. De software berekent de kans op misleiding en geeft die weer in een percentage. Het is niet noodzakelijk dat de geteste persoon met "ja" of "nee" antwoordt. Er kan namelijk ook een heel gesprek worden geanalyseerd waarbij per gedeelte wordt bepaald wat de uitslag is. 

Moet de persoon aanwezig zijn?

Voor de beste resultaten willen we graag dat een persoon  onder de juiste omstandigheden door ons wordt ondervraagd. Je weet dan dat de juiste vragen worden gesteld en de microfoon van professionele kwaliteit is. Maar misschien heb je al een goede geluidsopname of video-opname en kunnen we die voor je analyseren. Je krijgt dan in ieder geval antwoord op of er gerede twijfel bestaat over een bepaald onderwerp en dat dit nader onderzoek verdient.

De testresultaten

De uitslag van de test wordt desgewenst in een uitgebreide rapportage weergegeven. Alle geluidsfragmenten worden voorzien van een betekenis en een percentage "waarheid" of "misleiding".  Dit is wat u op papier of per mail als uitslag van ons ontvangt. Hierbij worden de volgende kenmerken onderscheiden: waarheid, persoon niet zeker, inaccuraat, stress, hoge stress, gemiddelde stress, stemmanipulatie, gemiddeld risico, hoog risico valse verklaring of achterhouden van informatie. Hoe deze meldingen gelezen en geïnterpreteerd moeten worden wordt tijdens de intake met je besproken.

De kosten

De kosten van een LVA test variëren. Het behandelen van maximaal 10 vragen vraagt een investering vanaf € 495,- . Het behandelen van 10 tot maximaal 20 vragen vanaf € 595, - en meer dan 20 vragen € 695,- exclusief btw. Deze kosten zijn daarnaast afhankelijk van de complexiteit van de test, het aantal vragen, de rapportagevorm,  de tijdsduur van de antwoorden en van het aantal te testen personen. 

We bespreken altijd vooraf met u wat we gaan doen en wat de kosten zullen zijn. Neem voor vragen, een offerte op maat of het maken van een afspraak contact met ons op.


Maak meteen een afspraak bij:

Nederlands Conflictinstituut | De Leugenacademie

Vanuit Nederland        :       0182 60 25 70 

Vanuit het buitenland  : +31 182 60 25 70

Email: info@conflictinstituut.nl