Consultancy

Advies bij conflict

Advies bij conflict is een breed begrip, terwijl uw situatie altijd om een specifieke oplossing zal vragen.
Dat blijkt wel uit het feit dat bedrijven jaarlijks aanzienlijke bedragen aan kosten voor juridische bijstand en afvloeiingsregelingen ter oplossing van arbeids- en samenwerkingsconflicten besteden. Maar meestal komt u daar al procedurerende pas achter en raakt u ernstig teleurgesteld als de rechter anders beslist dan verwacht. Dan blijkt u te zijn meegesleept in de stevige taal van uw advocaat en denkt u: "Was ik maar eerder het gesprek aangegaan".
Het Nederlands Conflictinstituut ondersteunt u een andere weg  te bewandelen, één waarbij u weer als mensen met elkaar om kunt gaan.
 
Kosten van conflict
Ook zijn er diverse kosten van conflict die moeilijk in geld zijn uit te drukken zoals: ziekteverzuim, verlaagde arbeidsproductiviteit en een slechte werksfeer of ruzie. Goed advies over conflictmanagement en conflicthantering levert uw organisatie jaarlijks een aanzienlijke besparing op de juridische kosten op. Tevens zal het aantal ziektedagen als gevolg van conflict sterk verminderen.
 

Conflict management

Wij adviseren u en uw management bij de inrichting van het conflictmanagement in uw organisatie. Dat doen wij door  hen te coachen of te trainen in conflicthantering en bemiddeling of mediation. Dat kan ook betekenen dat we werken aan een cultuur van vertrouwen en waar men elkaar durft aan te spreken.
 

Werving en selectie

Te vaak moet aan de achterkant worden hersteld wat aan de voorkant van de selectie geregeld had moeten worden. Wat in een CV staat is eigenlijk niet interessant als het om conflictrisico gaat. Waat staat er niet in de CV en waarom niet? Hoe ziet u dat? Waarom liegen mensen?
 
Het Nederlands Conflictinstituut kan u adviseren en begeleiden bij de selectieprocedure. Wij doen dat bijvoorbeeld door sollicitatiebrieven te scannen op bedrog. Zeg maar leugendetectie in geschrift. Op basis van ons rapport kunt u betere vragen stellen en verlaagt u het conflictrisico. Wij trainen uw mensen in leugendetectie op basis van non verbale communicatie en lichaamstaal, het lezen van gezichten (micro-expressies) en communicatiestrategieën om in gesprekken beter tot de waarheid te kunnen doordringen.
 

Pesten op het werk

Pesten op het werk werkt als een splijtzwam in uw organisatie en dient te worden uitgeroeid. Pesten kan leiden tot lichamelijke en geestelijke klachten met 50% meer ziekteverzuim, achteruitgang van de kwaliteit van het werk, verlies van productiviteit, ontslag en soms zelfs zelfmoord. Maar meestal zullen pestpraktijken die niet direct zichtbaar zijn leiden tot ziekmelding en arbeidsconflicten. De kosten die daarmee gepaard gaan zijn enorm.

Een flink deel van de mensen die gepest worden ontwikkelt een angststoornis. Mensen die het pesten zien maar niets doen ontwikkelen een sterk verminderde arbeidstevredenheid en hebben meer gezondheidsklachten.Een cultuur van pesten is een ernstig signaal van organisatieproblemen. Het zegt veel over de incompetentie qua leiderschap van het management in uw organisatie, de sportvereniging of van de leraar voor de klas. Het Nederlands Conflictinstituut kan u helpen de oorzaken boven te krijgen en oplossingen te creëren

 .

Fraude en diefstal

Het zijn beladen begrippen en terecht. Uw organisatie wil erop kunnen vertrouwen dat er geen misbruik wordt gemaakt van onduidelijke procedures en faciliteiten. Wij doen onderzoek en adviseren u over mogelijke lekken en lekkage.
Op discrete wijze kunnen wij namens u monitoren of uw zieke medewerkers aan hun herstel werken, of er wellicht een tweede baan op nahouden.
 
Wij werken uitsluitend met personen die handelen volgens de Privacy gedragscode en zijn aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens, een vergunning van het Ministerie van Justitie hebben en gescreend zijn door de korpschef van Politie. 
 
Contact
Neem voor verdere inlichtingen, een afspraak of offerte op maat contact met ons op.
Of bel meteen 0182-602570