Conflictmanagement

Anders dan voorheen werken we steeds minder gestructureerd en komen taken en bevoegdheden steeds lager in de organisatie en steeds vaker in projectteams te liggen. Door samenwerkingsverbanden op de juiste wijze te managen, kunt u de dynamiek die speelt benutten en conflicten ombuigen tot een waardevolle bron van creativiteit en energie.

 

De moderne manager ziet conflict niet langer als bedreiging -maar als een systeem van samenwerking- dat bovenbrengt waar het ècht om gaat. Heeft oog, voor het feit dat werk niet meer synoniem staat aan een baan. Beseft, dat de professional van vandaag zich begeeft in een vloeibare samenleving waar individualistische persoonlijke belangen niet per definitie parallel lopen aan het organisatiebelang.

 

Weet, dat daar waar uitgangspunten binnen relaties niet parallel lopen, de meest uitdagende vorm van communicatie ontstaat: het conflict.

 

Voor wie?

Deze training is bedoeld voor iedereen die:

·         effectiever de dynamiek van conflict wil gebruiken i.p.v. onderdrukken
      (leidinggevenden, OR-leden, HRM- en ARBO-functionarissen, teammanagers, sectorhoofden);

·         de energie van en creativiteit bij conflict wil omzetten in resultaat i.p.v. organisatiegedoe;

·         vat wil krijgen op ziekteverzuim en arbeidsconflicten;

·         bevlogen medewerkers en duurzame arbeidsrelaties wil creëren.

 

Resultaat

Aan het einde van deze training heeft u conflict leren waarderen als belangrijke informatiebron over uw team en organisatie. U heeft inzicht gekregen in hoe conflict ontstaat en hoe u er uw voordeel mee kunt doen. U ziet de verschillen in soort en mate van conflict en herkent het verschil tussen productief en destructief conflict. U heeft uw eigen conflictstijl leren kennen en weet deze te plaatsen ten opzichte van andere persoonlijkheden, hun belangen en emoties. U heeft geleerd de relatie te zien tussen: de betrokkenen, de kwesties, de onderlinge afhankelijkheid, de interactie, de implicaties, de context van conflict en hoe u interventies kunt vormgeven en toepassen. U weet hoe een conflict escaleert en wat u daaraan kunt doen.

 

Wat deelnemers zeggen

·         “Conflict is eigenlijk helemaal niet eng! Het geeft mij de input om te doen waarvoor ik ben aangenomen en waar ik goed in ben:  leiding geven!”

·         “Het contact met klasgenoten en de docent in de digitale leeromgeving heeft mij extra geholpen. Via de hulplijn kon ik maanden later nog steeds mijn vragen kwijt”

·         “Ik heb geleerd dat een conflict een geschenk is. Het geeft mij een waardevol inzicht in wat er ècht speelt en waar ik mijn talenten duurzaam kan inzetten.”

·         “Tijdens de training heb ik een werkelijk probleem in mijn team leren oplossen en een duur juridisch traject weten te voorkomen”

·         “Door deze training straal ik veel meer rust uit; ik ben evenwichtiger geworden bij spannende momenten. Dat schenkt vertrouwen aan mijn medewerkers”

 

Inhoud van de training

De training bestaat uit drie bijeenkomsten van een dag, steeds met een tussentijd van twee weken om het geleerde in de praktijk te kunnen waarnemen en toepassen. Daarna start de afterparty!

 

Module 1: Conflict: het grote plaatje onthuld.

Op deze eerste dag leren we elkaar kennen aan de hand van elkaars casuïstiek.  U presenteert uw casus aan de groep en definieert uw hulpvraag. We oefenen met perceptie en aan de hand van een conflictmodel beginnen we met het afpellen van de situatie en brengen de personen, de kwesties en de onderlinge afhankelijkheid in beeld.

 

Module 2: Conflict: psychologie en gedrag

In deze module bekijken we hoe mensen op elkaar reageren, welke conflictstijlen ze hanteren. We kijken naar de invloed van emoties en wat de implicaties zijn van de onderlinge communicatie. Hoe staat dit in relatie tot burnout en bevlogenheid? Waarom ontstaan arbeidsconflicten en ziekmelding en wat is de rol van integriteit?

 

Module 3: Conflict: hantering

In deze module kijken we naar hoe we met conflict kunnen omgaan. We kijken naar de context van het conflict en brengen mogelijke interventies in kaart. We bekijken enkele strategieën en gaan specifieke in op de interventievorm waarvan elke leidinggevende (vanwege de wijzigende wettelijke context) op de hoogte moet zijn: mediation.

 

Afterparty: U heeft elkaar tijdens de training intensief leren kennen en wilt uw ervaringen blijven delen. Zolang uw digitale groep actief blijft, blijft ook uw docent betrokken met tips en het aanleveren van leuke artikelen en onderwerpen. Samen besluit u dus hoe lang de afterparty gaat duren!

 

Werkwijze en leerstijl

In drie trainingsdagen, die om de twee weken plaatsvinden, krijgt u op interactieve wijze essentieel inzicht in de oorzaken, werking en oplossing van conflict. Uw persoonlijke casus vormt daarbij de rode draad. Tussen de trainingsdagen door werkt u daaraan verder en leest u enkele interessante artikelen uit de kennisbank van Schoonderwoerd & Partners. In de besloten digitale-omgeving discussieert u met uw klasgenoten en docent verder over wat u in de training bezighoudt. Wellicht ontstaat spontaan een discussie en zetten we even de webcams daarbij aan?

 

Groepssamenstelling

Wij streven naar een groepssamenstelling met een diverse achtergrond en werkomgeving om zo het leereffect te vergroten. De meeste deelnemers werken op middelbaar en hoger niveau en zijn afkomstig uit het bedrijfsleven en de overheid. De groepsgrootte varieert tot 12 personen.

 

In-company maatwerk

De training ‘conflictmanagement’ verzorgen wij tevens als in-company training. De inhoud van de training kan dan worden aangepast aan de leerbehoefte van uw organisatie.
 
Contact
Neem voor verdere inlichtingen, een afspraak of offerte op maat contact met ons op.
Of bel meteen 0182-602570