Organizatorzy:
 • Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie 
Uczelnie partnerskie:
 • Uniwersytet 'Aldo Moro' w Bari 
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego 
 • Uniwersytet Jaume I w Castellon De La Plana
 • Uniwersytet w Walencji
 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Śródziemnomorski w Tiranie
 • AAB College w Kosowie
 • Osaniye Korkut Ata University
 • Sumy National and Agrarian University
 • Uniwesytet w Szeged
 • Zarichnyi District Court of Sumy City 
 • Commercial Court of Sumy Region
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Prawa i Administracji
 • journal Intercultural Communication (ISSN 2451-0998, e-ISSN 2543-7461)

V Międzynarodowa Konferencja Praw Człowieka 
„Komunikacja, mass media i prawa człowieka” 
3 czerwca 2019

Cel Konferencji

               


Zgłoszenia wraz z abstraktem: do 30 marca 2019 r.  - termin przedłożony do końca kwietnia 2019
Zgłoszenie obejmuje dane personalne osoby, temat wystąpienia i streszczenie głównych założeń referatu na co najmniej 500 znaków. 
Do 10 kwietnia Komitet Naukowy poinformuje o przyjęciu zgłoszenia.
Tekst do publikacji musi być przesłany do 15 czerwca 2019 r. na adres mailowy: iwona@wsge.edu.pl


OPŁATA KONFERENCYJNA:
400 zł
Opłata konferencyjna: do 30 kwietnia 2019 r. 
Numer konta bankowego do opłaty konferencyjnej
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna (PKO BP SA)
52 1020 1127 0000 1302 0096 0385
Tytułem: Konferencja Praw Człowieka 03.06.2019, nazwisko uczestnika