Recommended hotels

Al. Nadwiślańska 96
05–410 Warszawa - Józefów
tel: (022) 789 54 63
fax: (022) 789 20 24


Chabrowa Street 6/8/10
05-462 Wiązowna
+48 (0) 22 499 88 66


Telimeny 1
Józefów
+48 (0) 22 778 30 95