Organizatorzy:
  • Uniwersytet 'Aldo Moro' w Bari 
  • Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie 
  • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego 
  • Uniwersytet Jaume I w Castellon De La Plana
  • Uniwersytet w Walencji
  • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
  • Uniwersytet Naukowo-Technologiczny w Adanie


IV Międzynarodowa Konferencja Praw Człowieka 
„Od praw człowieka do praw podstawowych” 
1 czerwca 2018 


Program:

godz. 9.00: Przywitanie gości

        Prof. dr Tadeusz GRACA – Rektor Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
        Prof. dr hab. Elżbieta FERET - Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego
        Prof. Antonio Felice URICCHIO - Rektor Uniwersytetu Aldo Moro z Bari

godz. 9.20 Sesja Plenarna (Aula magna Università ‘a. moro’)

        Przewodniczy: Prof. Sebastiano Tafaro 

        Referaty głoszą:

        Prof. Bronisław Sitek
        Prof. Francesco Fistetti
        Prof. Ferdinando Parente
        Prof. Florian Lempa
        Prof. Indellicato Michele
        Prof. Tafaro Laura

Godz. 11.00-11.15: Przerwa kawowa
Godz. 11.15-13.00

        I Sesja : Zasady etyczne a prawa podstawowe 
        II Sesja: prawa podstawowe a prawo

Godz. 13.00- 14.00: Lunch
Godz. 14.00

        III Sesja: Prawa człowieka a prawa środowiska
        IV Sesja: Prawa podstawowe, Neurowiedza, robotyka i perspektywa ingeracji

Godz. 16.00: Podsumowanie


Zgłoszenia: do 30 marca 2018 r.
Zgłoszenie obejmuje dane personalne osoby, temat wystąpienia i streszczenie głównych założeń referatu na co najmniej 500 znaków.
Opłata konferencyjna: do 15 kwietnia 2018 r.
Tekst do publikacji musi być przesłany do 15 czerwca 2018 r. na adres mailowy: iwona@wsge.edu.pl