Organizatorzy:
  • Uniwersytet 'Aldo Moro' w Bari 
  • Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie 
Uczelnie partnerskie:
  • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego 
  • Uniwersytet Jaume I w Castellon De La Plana
  • Uniwersytet w Walencji
  • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
  • Uniwersytet Śródziemnomorski w Tiranie
  • AAB College w Kosowie

IV Międzynarodowa Konferencja Praw Człowieka 
„Od praw człowieka do praw podstawowych” 
1 czerwca 2018 

Cel Konferencji

                Prawa człowieka są przedmiotem głębokiej troski władz państwowych czy organizacji międzynarodowych. Wielu wierzy, że dzięki nim będzie możliwe przywrócenie człowiekowi centralnego miejsca we współczesnym stechnicyzowanym i zinformatyzowanym świecie. Prawa człowieka często używane są jako retoryczny slogan, bez efektywnego oddziaływania.

                Należy zauważyć, że określenie "prawa człowieka" jest bardzo niejasne i odnosi się do praw historycznych, których treści pod wpływem różnych uwarunkowań, z czasem ulegały zmianie. Przykładem tego są prawa ochrony środowiska ignorowane przez dziesięciolecia, a teraz uważane za priorytet, czy prawa zwierząt lub kwestie związane ze sztuczną inteligencją, o których nikt nie pomyślałby kilka lat temu.

                Proces tworzenia koncepcji i treści poszczególnych praw człowieka powinien zostać na nowo napisany. Przy tym, warto wzorować się na podejściu rzymskim, które doprowadziło do oddzielenia prawa (ius) od wcześniej istniejących środków ochrony procesowej.

                Odnowa praw człowieka może dokonać się głównie poprzez  edukację.

                Konieczne zmiany nie mogą być delegowane rządom czy politykom, lecz mają je wprowadzać specjaliści od interpretacji prawa. To oni są wezwani do sformułowania na nowo prawa człowieka, nową kartę, która będzie zawierała podstawowe prawa człowieka. Dzięki temu znaczenie zyskają centra prawnicze w procesie definiowania człowieka w ujęciu historycznym, środowiska naturalnego i sztucznej inteligencji.

                W zamierzeniu organizatorów niniejszej międzynarodowej konferencji jest próba sformułowania nowej Karty Praw Podstawowych, która powinna być jednocześnie kartą prawa materialnego oraz kartą inicjującą konkretne działania. Konferencja ta organizowana jest przez Uniwersytet w Bari, Wyższą Szkołę Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, Wydział Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Warszawie, Uniwersytet w Castellon De La Plana, Uniwersytet w Walencji oraz Uniwersytet Naukowo-Technologiczny w Adanie.


Program:

godz. 9.00: Przywitanie gości

        Prof. dr Tadeusz GRACA – Rektor Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
        Prof. dr hab. Elżbieta FERET - Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego
        Prof. Antonio Felice URICCHIO - Rektor Uniwersytetu Aldo Moro z Bari

godz. 9.20 Sesja Plenarna (Aula magna Università ‘a. moro’)

        Przewodniczy: Prof. Sebastiano Tafaro 

        Referaty głoszą:

        Prof. Bronisław Sitek
        Prof. Francesco Fistetti
        Prof. Ferdinando Parente
        Prof. Florian Lempa
        Prof. Indellicato Michele
        Prof. Tafaro Laura

Godz. 11.00-11.15: Przerwa kawowa
Godz. 11.15-13.00

        I Sesja : Zasady etyczne a prawa podstawowe 
Przez długi czas starano się trzymać etykę z dala od prawa  (utrzymując, że jest wytworem okresu sprzed prawa we współczesnym znaczeniu). Dziś jesteśmy świadomi, że prawo nie ma znaczenia bez etyki i musi powrócić do bycia ars boni et aequi (Prawo jest sztuką czynienia tego, co dobre i słuszne).

        II Sesja: prawa podstawowe a prawo
Narodziny i rozwój prawa humanitarnego pokazały, że istnieje potrzeba zidentyfikowania sytuacji i praw człowieka, które należy chronić w każdym przypadku i okolicznościach, również w trakcie wojny. Faktem jest, że musimy określić formy gwarancji w każdej sytuacji i w każdych okolicznościach, które składają się na prawa podstawowe.

Godz. 13.00- 14.00: Lunch

Godz. 14.00

        III Sesja: Prawa człowieka a prawa środowiska 
Środowisko naturalne wraz ze swoimi nieprzewidywalnymi uwarunkowaniami stało się dominujące współczesne systemy prawne. Dzisiaj trzeba jak najszybciej określić minimalne formy ochrony środowiska, nawet jeśli są one sprzeczne z interesami ludzi i państw.

        IV Sesja: Prawa podstawowe, Neurowiedza, robotyka i perspektywa ingeracji

Wskazując podstawowe prawa człowieka i formy ochrony, poza kompetencjami instytucjonalnymi i uwarunkowaniami finansowymi, w perspektywie aktualnej sytuacji należy pamiętać: o oczekiwaniach przyszłych pokoleń, o nowych doświadczeniach wynikających z rozwijającej się gałęzi nauki jaką jest neurowiedza oraz technologii sztucznej inteligencji.

Godz. 16.00: PodsumowanieZgłoszenia: do 30 marca 2018 r.
Zgłoszenie obejmuje dane personalne osoby, temat wystąpienia i streszczenie głównych założeń referatu na co najmniej 500 znaków.
Opłata konferencyjna: do 15 kwietnia 2018 r.
Tekst do publikacji musi być przesłany do 15 czerwca 2018 r. na adres mailowy: iwona@wsge.edu.pl