Home / Domov

Slovak University of Agriculture
in Nitra


Faculty of Agrobiology and Food Resources

Faculty of Biotechnology
and Food Scienceshave the honour to invite you to the


Scientific Conference of PhD. Students
with international participation


held on 6th November
2018
on the occasion of the Science
and Technology Week in the Slovak Republic under the auspices of

doc. Ing. Peter Ondrišík, PhD.
– Dean of the Faculty of Agrobiology and Food Resources
prof. Ing. Ján Tomáš, CSc.
– Dean of the Faculty of Biotechnology and Food Sciences
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Fakulta biotechnológie
a potravinárstva


si Vás dovoľujú pozvať
na

Vedeckú konferenciu doktorandov
s medzinárodnou účasťou


konanú 6. novembra 2018
pri príležitosti Týždňa vedy a techniky
na Slovensku pod záštitou


doc. Ing. Petra Ondrišíka, PhD.
– dekana Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov
prof. Ing. Jána Tomáša, CSc.
– dekana Fakulty biotechnológie a potravinárstva
Podstránky (1): Program / Programme