หน้าแรก

ประชุมทางไกล พุธ เช้าข่าว สพฐ

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 16 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แจ้งประชุมทางไกล สพป.ขอนแก่น เขต 2

  • การประชุมทางไกล นิเทศ ร่วมใจ ผอ เขต พบเพื่อนครู การประชุมทางไกล นิเทศ ร่วมใจ   ผอ เขต พบเพื่อนครู  การนิเทศร่วมใจ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562หนังสือราชการ หัวเรื่องของการประชุมการทดสอบเขียนตามคำบอก ภาษาไทย ป.1-ป.6การทดสอบเขียนตามคำบอก ภาษาอังกฤษ ป.1-ป.6การทดสอบคณิตคิดในใจ ป.1-ป6การจัดห้องเรียนประถมวัยการจัดห้องเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
    ส่ง 13 ต.ค. 2562 01:05 โดย นายเทอดชัย บัวผาย
  • การประชุมทางไกล VDO Conferance ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์มหกรรมวิชาการ ระดับศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา การประชุมทางไกล   VDO Conferance  ผู้ดูแลระบบระดับศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา คลิกหนังสือราชการ เรื่อง ระบบเว็บไซต์มหกรรมวิชาการ ระดับศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา
    ส่ง 13 ต.ค. 2562 00:42 โดย นายเทอดชัย บัวผาย
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 11 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ประชุมทางไกล สพป.ขอนแก่น เขต 2