Companys d'escola
Com són els companys de la Marisa?
Fes-ne un esboç intentant aconseguir les característiques principals de cada un d'ells
Rachel, Isobel, Jamal, Danny
Passeu al bloc 3