Animais vertebrados

Os animais vertebrados son os que teñen ósos e columna vertebral.

Hai cinco clases de animais vertebrados:
1. Peixes
2. Anfibios
3. Reptiles
4. Aves
5. Mamíferos