Benvida

Este apartado do blog ten como finalidade recoller os Proxectos desenvolvidos ó longo do curso. Propostas didácticas, traballos dos alumnos/as, recursos...