Convocatòria

La Comunitat Catalana de WebQuest, amb motiu de la celebració dels seus 10 anys com associació convoca el primer concurs de WebQuestes.

Els objectius de la nostra comunitat són l’estudi, creació i difusió de les WQ . Amb la convocatòria d'aquests premis pretenem   incentivar  encara més la creació i la implementació  de les WQ a les aules. També fer públic el  reconeixement  de la tasca dels  docents que creen les seus propis materials i els comparteixen amb tota la comunitat educativa a través d’ Internet

Normes del concurs:

1-Les WQ que es presentin al concurs caldrà que s’ajustin a la definició, característiques i estructura indicades a l' Annex 1

2-Les WQ que es presentin hauran d’haver estat treballades  a l’aula  i caldrà que incloguin un enllaç  als productes realitzats pels   alumnes.

3-Les  WQ que es presentin hauran d’estar disponibles a Internet per a que tota la comunitat educativa hi pugui accedir.

4-No s’acceptaran WQ amb llicències de Copyright.

5-Les WQ hauran d’haver estat creades per docents o futurs docents.

6-No es podran presentar WQ premiades en altres concursos.

7-Un mateix autor o grup d'autors, podrán presentar un màxim de 4 WQ.


 

Terminis del concurs

Podreu presentar  WQ fins el 25 d’octubre de 2013. ( Els enllaços als treballs dels alumnes es podran afegir fins el dia 10 de novembre)

El veredicte es donarà a conèixer durant la Jornada de celebració dels 10 anys de WQCAT el dia 16 de novembre de 2013

S’avisarà una setmana abans de la jornada als autors de les WebQuestes  seleccionades com a finalistes.

 

Premis :

 S’atorgaran  tres  premis per a cada una de les següents categories:


Categoria Educació Infantil i primer cicle de Primària

Categoria Educació Primària i primer cicle de l'ESO

Categoria Educació Secundària  segon cicle  de l'ESO i Batxillerat.

Categoria Altres ( professorat, cicles formatius,  formació professional, educació adults, etc.)

           Les WQ seleccionades com a finalistes seran incloses al directori de WQCAT , amb un distintiu d’especial recomanació i seran difoses des del portal de  WQCAT i  a les xarxes socials 

 

Jurat:

El Jurat estarà format per membres de la Comunitat Catalana de WebQuest 
Els membres del jurat no podran presentar WQ en aquest concurs.
Els membres de l'equip directiu de WQCAT tampoc podran presentar-se al concurs.
El  jurat es reserva el dret a declarar deserts els premis i també a concedir accèssits si ho considera pertinent. 
Qualsevol dubte serà resolt segons el criteri del Jurat, les decisions del qual seran inapel·lables
La presentació d’una WQ al concurs suposa l'acceptació d'aquesta normativa.

 

Participació:

Per a poder-hi participar heu d'omplir el formulari d'inscripció  abans del  25 d’octubre de 2013


Comments