PRESENTACIÓ
El fons menorquí de cooperació enguany vol celebrar el seu XXè aniversari amb un acte molt especial.
Diferents corals de Menorca estan assajant un repertori comú per arribar a fer un concert multitudinari.

Si t'agrada cantar...
ANIMA'T A PARTICIPAR-HI!!!!