สปสช.เขต 7 ขอนแก่นจัดอบรมคณะกรรมการกองทุนฯ

posted Aug 2, 2010, 9:30 PM by Surapoll Kaewta   [ updated Aug 23, 2010, 10:49 PM ]
3 ส.ค.2553  สำนักงานหลักประกันสุขภาพเขต 7 ขอนแก่น จัดประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินงานแบบบูรณาการ ของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่   ปี 2554  ณ ห้องประชุมศรีจันทร์  โรงแรมเจริญธานีปริ๊นเซส  อ.เมืองจ.ขอนแก่น  ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย คณะทำงานระดับจังหวัด  อำเภอ และคณะกรรมการกองทุนในพื้นที่เขต 7
Comments