Varia (losse tips voor gevorderden)


Terug naar de thuispagina


Hier vindt u een aantal losse tips voor gevorderden.

Kenmerken:
niet geschikt voor beginners, weinig uitleg, zonder onderlinge samenhang, soms zeer riskant.

Alleen te gebruiken wanneer u precies weet wat u doet!


Toetsenbord wijzigen onder de motorkap

1. Onder de motorkap wijzigen van het toetsenbord, gaat via de terminal. Open dus een terminalvenster. Bij leden van de Debian- en Ubuntufamilie gebruikt u daarna de volgende terminaltoverspreuk (kopieer en plak hem, om fouten te voorkomen):
sudo dpkg-reconfigure keyboard-configuration

Druk op Enter. Wanneer u uw wachtwoord intikt blijft dit geheel onzichtbaar, u ziet zelfs geen sterretjes, dat hoort zo. Druk wederom op Enter.

Er start nu een hulpprogramma waarmee u de juiste toetsenbordindeling kunt kiezen. Met de tabtoets activeert u de knoppen.

Herstart uw computer. De verandering zou nu merkbaar moeten zijn.

Werkt dit niet bij uw Linux? Lees dan door.

In sommige distro's kan men niet kiezen voor de internationale variant van een Brits-Engels toetsenbord. Dat toetsenbord komt in Nederland overigens weinig voor: 99 % van de toetsenborden in Nederland is Amerikaans-Engels.

Plaats bij een Brits-Engels toetsenbord de volgende tekst in /etc/X11/xorg.conf (indien uw distro die heeft):

# instelling voor Brits-Engels toetsenbord met dode toetsen
#
Section "InputDevice"
    Identifier    "Generic Keyboard"
    Driver        "kbd"
    Option        "CoreKeyboard"
    Option        "XkbRules"    "xorg"
    Option        "XkbModel"    "pc104"
    Option        "XkbLayout"    "gb"
    Option        "XkbVariant"    "intl"
EndSection

Opslaan, sluiten, computer herstarten.

Heeft uw distro geen xorg.conf? Zet de Option XkbVariant "intl" (want om die regel gaat het) dan in het volgende bestand:
/etc/X11/xorg.conf.d/90-keytable.conf

De tekst daarin wordt dan zoiets:

Section "InputClass"
    Identifier "LocalKeyboard"
    MatchIsKeyboard "on"
    Option    "XkbLayout"    "gb"
    Option    "XkbVariant"   "intl"
EndSection

Let op: gebruik geen spaties maar de tabtoets! Met spaties werkt het niet.

Opslaan, sluiten, computer volledig herstarten. Controleer daarna even of de dode toetsen werken, in uw tekstverwerker.

Let op: als u deze ingreep wil toepassen voor een Amerikaans-Engels toetsenbord, dan moet er bij XkbLayout "us" komen te staan in plaats van "gb".

Klikken met het aanraakveld (touchpad)

2. Soms moet klikken met het aanraakveld telkens worden aangezet via de voorkeuren (met gsynaptics). Erg lastig. Zo zet u het permanent aan:

- voeg de volgende tekst toe aan /etc/X11/xorg.conf.d/20-synaptics.conf

Option    "TapButton1"    "1"

De hele tekst wordt dan:

Section "InputClass"
    Identifier "touchpad catchall"
    Driver    "synaptics"
    MatchIsTouchpad    "on"
    MatchDevicePath "/dev/input/event*"
    Option    "HorizScrollDelta"    "0"
    Option    "TapButton1"    "1"
EndSection

Let op: gebruik geen spaties maar de tabtoets! Met spaties werkt het niet.

Opslaan, sluiten, computer volledig herstarten.

Subpixels aanzetten in Firefox

3. Bij sommige distro's staat de subpixelweergave niet aan en is die ook niet aan te zetten via de grafische werkomgeving. Of soms werkt het wel, maar niet in Firefox. Dan kunt u dit doen:

- Maak met het kladblokje Xed een tekstbestand genaamd .fonts.conf

Let op de punt voor de naam!

- Kopieer en plak de volgende tekst erin:

<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE fontconfig SYSTEM "fonts.dtd">
<fontconfig>
   <match target="font" >
      <edit mode="assign" name="hinting">
         <bool>true</bool>
      </edit>
   </match>
   <!--  Use Slight Hinting -->
   <match target="font">
      <edit name="hintstyle" mode="assign">
         <const>hintslight</const>
      </edit>
   </match>
   <!--  Enable sub-pixel rendering -->
   <match target="font">
      <edit name="rgba" mode="assign">
         <const>rgb</const>
      </edit>
   </match>
</fontconfig>


- Sla het tekstbestand op in uw persoonlijke map. Het is meteen een verborgen bestand.

- Computer herstarten (of afmelden/aanmelden).

Standaard-documenttype wijzigen in Abiword

4. Abiword heeft een eigen documenttype, genaamd .abw. Daar staat Abiword standaard op ingesteld. Het is echter handiger om in Abiword .rtf, .odt of .doc te hebben als standaard-documenttype, wegens de uitwisselbaarheid. Dat kan als volgt:

- Verander eerst iets aan de voorkeuren van Abiword (dat kunt u later desgewenst weer terugveranderen). Werkbalk Abiword - Bewerken - Voorkeuren... - tabblad Slimme aanhalingstekens: haal het vinkje weg bij: Slimme (gekrulde) aanhalingstekens inschakelen

Daarmee maakt u een bepaalde sectie aan in het profiel van Abiword, en daar gaat het nu even om.

- Sluit Abiword

Menuknop - Hulpmiddelen - Bestandbeheerder - werkbalk bestandbeheerder - Beeld: vink aan: Toon verborgen

Dubbelklik op .config en daarna op AbiSuite

- Rechtsklik met de muis op AbiWord.Profile en open het met kladblokje Xed (niet simpelweg dubbelklikken, want dan opent het zich in Firefox of in een andere webbladeraar!).

Zoek het schema genaamd "_custom_" (tip om het zoeken makkelijker te maken: er staat ook een regel in over SmartQuotesEnable) en voeg er een regel aan toe over het DefaultSaveFormat. Als volgt:

<Scheme
        name="_custom_"
        SmartQuotesEnable=0"
        ZoomPercentage=88"
        DefaultSaveFormat=".rtf"
        />

Tip: voorkom tikfouten: kopieer en plak de nieuwe regel.
Het voorbeeld gaat uit van .rtf; dat kunt u natuurlijk naar believen wijzigen in .odt of .doc.

Profielbestand opslaan en sluiten. Start nu Abiword en maak een documentje. Als u het opslaat, dan zal de keus standaard staan op .rtf (of .odt, of .doc).

Let op: gebruikersvoorkeur! Dus herhalen per gebruikersaccount.

Pakketbeheer via de terminal in verschillende distributies

5. Hier vindt u een overzicht van het pakketbeheer via de terminal, van diverse distributies (klik op de afbeelding om hem te vergroten):
https://sites.google.com/site/computertip/varia/Linux%20commando-overzicht%20pakketbeheer%20distributies_1.jpg?attredirects=0

Nog enkele distributies:
https://sites.google.com/site/computertip/varia/Linux%20commando-overzicht%20pakketbeheer%20distributies_2.jpg?attredirects=0

Programma automatisch laten opstarten in LXDE

6. Het is soms handig om een programma automatisch te laten opstarten wanneer u inlogt op uw computer. Bijvoorbeeld Firefox. In de standaard-werkomgeving van Ubuntu (Gnome) is dat makkelijk te doen, maar in de uitgeklede LXDE-werkomgeving is dat iets ingewikkelder.

In de LXDE-werkomgeving kunt u een programma als volgt automatisch laten opstarten (ik gebruik Firefox als voorbeeld):

- Plaats vanuit het menu van LXDE, een snelkoppeling voor Firefox op uw bureaublad.

- Start de bestandbeheerder (in LXDE is dat meestal PCmanFM) en ga naar uw persoonlijke map.

- Maak de verborgen bestanden zichtbaar en klik door naar de verborgen map .config

- Rechtsklik met de muis in (niet op) deze map en plaats er een nieuw mapje in, genaamd autostart. Het bestandpad is dus /home/UwGebruikersnaam/.config/autostart

- Plaats een kopie van de snelkoppeling van Firefox die op uw bureaublad staat, in autostart

- Rechtsklik muis op de Firefox-snelkoppeling, open hem met het kladblokje (Xed) en zoek de regel Exec=firefox %u

Verander deze in:
Exec=firefox

- Bestand opslaan en sluiten.

- Het beste is, wanneer Firefox meteen een webpagina laat zien en dus verbinding heeft. Het kan dus handig zijn om draadloos verbinden sneller te laten plaatsvinden.

- Computer herstarten.

Verticaal bladeren

7. Als verticaal bladeren met de rechterkant van het aanraakveld (touchpad), niet lukt op uw laptop, dan is er mogelijk een oplossing. Als het goed is, kunt u dat namelijk alsnog aan de praat krijgen door de volgende handeling:

Open een terminalvenster.
(Een terminalvenster opent u zo: *Klik*)

Tik in (kopieer en plak):

synclient RightEdge=800

Druk op Enter.

Werkt dit? Maak het dan als volgt blijvend, zodat het ook werkt na herstart:

Klik op het grijze Ubuntulogo (Snelzoeker), bovenin de uitklapbare zijbalk. Gebruik de zoekterm Opstart en klik op Opstarttoepassingen.

Druk op de knop Toevoegen.

Vul de volgende dingen in (kopieer en plak):

Naam:
Synclient

Commando:
synclient RightEdge=800

Commentaar:
Maakt bladeren mogelijk via de rechterkant van het aanraakveld

Klik op Toevoegen

Herstart uw computer.

Let op: gebruikersvoorkeur, dus herhalen per gebruikersaccount.

De identiteit van uw ijzerwaar achterhalen

8. U kunt de identiteit van uw computeronderdelen achterhalen met de terminalopdrachten lshw, lsusb en lspci.

Hier vindt u een webstek waar u de identificatiegegevens van lsusb kunt "vertalen":
http://www.linux-usb.org/usb.ids

Webstek onbereikbaar? Een momentopname van 1 november 2010 vindt u hier.

Vensterknoppen verplaatsen in LXDE

9. In LXDE kunt u veel instellingen veranderen in het verborgen bestand /home/UwGebruikersnaam/.config/openbox/rc.xml

Zoals bijvoorbeeld de plek van de vensterknoppen, onder <titleLayout>.

Open het bestand met uw favoriete kladblokje, zoals bijvoorbeeld Xed.

Vensterknoppen verplaatsen kan overigens ook makkelijker, via het menu:
Systeem - Voorkeuren - Openbox Configuration Manager (obconf) - Appearance - Windows Titles - Button order.

Let op: wijzigingen hebben pas effect na herstarten van de computer.

Nieuwste systeemkern (kernel) installeren met de PPA van het Canonical Kernel Team

10. U kunt met behulp van de PPA van het Canonical Kernel Team, de nieuwste systeemkern (kernel) installeren. Let op: doe dit alleen wanneer dit echt nodig is, bijvoorbeeld als uw splinternieuwe apparatuur beslist een nieuwere systeemkern nodig heeft dan de standaard-systeemkern!

Dit doet u als volgt:

Ga eerst naar de webstek van de PPA, om te zien welke systeemkernen er voorhanden zijn.

Kies uw systeemkern en ga dan als volgt te werk (voorbeeld voor de 4.8-systeemkern):

sudo add-apt-repository ppa:canonical-kernel-team/ppa

sudo apt-get update

sudo apt-get install linux-generic-hwe-16.04-edge


Herstart uw computer.

Gebruik Conky voor uw systeembewaking

11. Conky is een handig hulpmiddel om uw systeem te bewaken: een metertje op de rechterhoek van uw bureaublad, waardoor u steeds ziet wat er aan de hand is.

Schermafdruk van Conky op mijn flaptop (ware grootte, doorzichtig, rechterbovenhoek van scherm):


Instructies voor het installeren en instellen van Conky vindt u op deze webpagina, die geheel aan Conky is gewijd.


(wordt vervolgd in de rechterkolom)


Deze website wordt gesponsord door Google-advertenties.

Gebruikt u een advertentieblokkeerder? Dan blokkeert u ook mijn advertentie-inkomsten....

Als u deze website wil ondersteunen, dan kunt u uw advertentieblokkeerder instellen om voor mijn website een uitzondering te maken.

Bij voorbaat dank....


Opstarten met de noapic systeemkernoptie

12. Krijgt u bij het opstarten vanaf de Ubuntu-DVD, een foutmelding die eindigt met "Then try booting with the 'noapic' option"?

A. Probeer dan eens om de computer op te starten met de noapic systeemkernoptie (uitschakelen energiebeheer):

- Start de computer op vanaf de DVD en druk op Esc of op de spatiebalk, zodra u het paarse beginscherm ziet van de DVD.

- Kies uw taal en druk dan op F6. Kies geen enkele van de gepresenteerde opties, maar druk op de Esc-toets, tik daarna in: noapic en druk op Enter.

- volbreng de installatie op de harde schijf

B. Bestaat het probleem nog steeds, wanneer u wil opstarten vanaf de harde schijf? Voeg dan noapic toe aan Grub:

- U gaat eerst tijdelijk iets veranderen aan het Grubmenu (het menu van opstartlader Grub).

Krijgt u, voorafgaand aan het opstarten van uw computer, geen Grubmenu te zien? Druk dan bij het opstarten, direct na het verdwijnen van het BIOS-scherm, de SHIFT-toets in, en hou die ingedrukt. U krijgt dan alsnog het Grubmenu te zien.
Let op: op sommige computers werkt alleen de linker-SHIFT-toets of alleen de rechter-SHIFT-toets.

- Selecteer de regel in het Grubmenu waarmee Ubuntu opstart. Druk NIET op Enter!

- Druk op de e-toets.

- Nu krijgt u de mogelijkheid, om de opstartopties eenmalig te wijzigen. Zoek de regel die eindigt op ro  quietsplash. Zet de cursor met de pijltjestoets vlak na ro  quiet splash

Druk daarna een keer op de spatiebalk en tik vervolgens in: noapic

Het einde van de regel wordt dan dus:
ro  quietsplash noapic

Druk nu de Ctrl-toets in en houd hem ingedrukt. Druk vervolgens op de x-toets.

De computer start nu eenmalig op met de optie "noapic".

Let op: mogelijk mist u nu wel functies die gerelateerd zijn aan het energiebeheer. Ik verwacht bijvoorbeeld, dat uw computer niet helemaal meer afsluit: u moet dan, na de "halve afsluiting", vijf seconden de fysieke aan/uit-knop ingedrukt houden, om de stroom eraf te halen.

Haal daarom meteen alle updates binnen en probeer het dan weer eens zonder noapic: mogelijk is dit probleem reeds opgelost via de updates.

Geen succes? U kunt deze optie dan als volgt blijvend maken:

a. Zorg er allereerst voor, dat u zowel gksu als leafpad hebt geïnstalleerd:

Open een terminalvenster.
(Een terminalvenster opent u zo: *Klik*)

tik in (kopieer en plak):
sudo apt-get install gksu leafpad

Druk op Enter. Tik desgevraagd uw wachtwoord in; dit blijft geheel onzichtbaar, u ziet zelfs geen sterretjes, dat hoort zo.

b. Tik vervolgens in de terminal (gebruik kopiëren en plakken, om tikfouten te voorkomen):
gksudo leafpad /etc/default/grub

Druk op Enter.

Verander de regel GRUB_CMDLINE_LINUX="" in:
GRUB_CMDLINE_LINUX="noapic"

Sla het gewijzigde tekstbestand op en sluit het.

c. Nu in de terminal (kopieer en plak):
sudo update-grub

Druk op Enter. Uw wachtwoord blijft geheel onzichtbaar tijdens het intikken, u ziet zelfs geen sterretjes verschijnen, dat hoort zo.

d. Herstart uw computer wanneer hij klaar is met die bewerking. Het zou nu automatisch goed moeten gaan met de opstart.

Over sudo en su

13. De veiligste aanpak is: gebruik voor rootrecht sudo of desnoods (voor langduriger rootrecht) sudo -i. Niets anders.

Uitleg in deze schermafdruk van een bericht in het Engelstalige Ubuntuforum.

Verleng de accuduur van uw laptop: opstarten met de optie pcie_aspm=force

14. Is de accuduur van uw laptop, in Linux Mint veel korter dan in Windows? Voeg dan pcie_aspm=force toe aan Grub:

- U gaat eerst tijdelijk iets veranderen aan het Grubmenu (het menu van opstartlader Grub).

Krijgt u, voorafgaand aan het opstarten van uw computer, geen Grubmenu te zien? Tik dan bij het opstarten, direct na het verdwijnen van het BIOS-scherm, diverse keren op de Esc-toets. U krijgt dan alsnog het Grubmenu te zien.

- Selecteer de regel in het Grubmenu waarmee Mint opstart. Druk NIET op Enter!

- Druk op de e-toets.

- Nu krijgt u de mogelijkheid, om de opstartopties eenmalig te wijzigen. Zoek de regel die eindigt op ro  quietsplash. Zet de cursor met de pijltjestoets vlak na ro  quiet splash

Druk daarna een keer op de spatiebalk en tik vervolgens in: pcie_aspm=force

Het einde van de regel wordt dan dus:
ro  quietsplash pcie_aspm=force

Druk nu de Ctrl-toets in en houd hem ingedrukt. Druk vervolgens op de x-toets.

De computer start nu eenmalig op met de optie "pcie_aspm=force".

Hebt u geen storingen, en is uw accuduur aanmerkelijk vergroot? Dan kunt u deze optie als volgt blijvend maken:

a. Open een terminalvenster.
(Een terminalvenster opent u zo: *Klik*)

b. Tik vervolgens in de terminal (gebruik kopiëren en plakken, om tikfouten te voorkomen):
gksudo xed /etc/default/grub

Druk op Enter.

Verander de regel GRUB_CMDLINE_LINUX="" in:
GRUB_CMDLINE_LINUX="pcie_aspm=force"

Sla het gewijzigde tekstbestand op en sluit het.

c. Nu in de terminal (kopieer en plak):
sudo update-grub

Druk op Enter. Uw wachtwoord blijft geheel onzichtbaar tijdens het intikken, u ziet zelfs geen sterretjes verschijnen, dat hoort zo.

d. Herstart uw computer wanneer hij klaar is met die bewerking. Daarna bent u klaar.

Xubuntu versnellen door het uitschakelen van opstart-toepassingen

15. U kunt Xubuntu wat versnellen door enkele systeemdiensten uit te schakelen, die voor u wellicht overbodig zijn.

Menuknop (muislogo linksboven in de werkbalk) - gebruik de volgende zoekterm in het zoekvak: inst
Instellingen- en systeembeheerder - onderdeel Systeem: Sessie en opstart

Tabblad Automatische start van toepassing: vink uit wat u niet nodig heeft en herstart uw computer.

Let op: alleen uitvinken, niet verwijderen. Zo blijft de ingreep makkelijk omkeerbaar (u weet immers maar nooit). In geval van twijfel: niets doen, gewoon laten staan.

Voorbeelden van systeemdiensten die overbodig zijn voor veel computers:
- Blueman Applet (Blueman Bluetooth Beheerder)
- NVIDIA X Server Settings

Deze ingreep is te vergelijken met een ingreep in msconfig in Windows.

Let op: het is een gebruikersvoorkeur, dus herhalen in elk gebruikersaccount.

Tips uitschakelen in de TomTom

16. In 2009 heb ik een TomTom One v4 aangeschaft. Die had, zoals helaas bij TomTom gebruikelijk, standaard een gruwel aanstaan: beeldvullende gebruiktips die op onverwachte momenten verschijnen. Natuurlijk net wanneer u in druk verkeer moeizaam uw weg probeert te vinden in een onoverzichtelijke situatie...

Kortom: meteen uitschakelen die ellende, uiteraard. Maar in het menu van de TomTom One v4, met applicatie 8.414, was er, tot mijn stomme verbazing, geen enkele mogelijkheid te vinden om deze tips uit te schakelen!

Gelukkig is het besturingssysteem van de TomTom gebaseerd op Linux, dus aan te passen door de gebruiker. Met enig speurwerk heb ik de oplossing kunnen vinden: een tijdelijk eigengemaakt menuutje.

Let op: dit werkt helaas alleen bij applicatie 8.x, niet bij 9.x!

Als volgt:

a. Sluit uw TT aan op uw computer. Ubuntu herkent hem automatisch wanneer u de TT aanzet en koppelt de "schijf" aan met de naam INTERNAL.

b. Maak een map aan in de root van het bestandssysteem van uw TT, genaamd SDKRegistry
(Let op hoofd- en kleine letters: het TomTom-besturingssysteem is ook een Linux, dus altijd hoofdlettergevoelig)

c. Maak een tekstbestand met kladblokje Xed en plaats daarin de volgende tekst:
MENUBLOCK|BLOCK_MAIN|BTM_GPS_POSITION|
MENUPAGE|TASK_PAGE1|Hoofdmenu 1 van 1|
MENUITEM|TASK_SWITCH_TIPS|

(gebruik kopiëren en plakken, dat voorkomt tikfouten)

d. Sla het tekstbestand op onder de naam TomTom.mnu en plaats het in de map SDKRegistry.

e. Koppel de TT los van de computer. Eerst softwarematig ontkoppelen!
U hebt nu een zeer beperkt voorkeurenmenu in de TT gezet, met maar één mogelijkheid: het aan- en uitzetten van de tips. Straks zet u het oude voorkeurenmenu weer terug.

f. Herstart uw TomTom en zet de gruwelijke tips uit via de voorkeuren.

g. Sluit uw TT weer aan op de computer en verwijder de map SDKRegistry (met inhoud en al).

h. Koppel de TT los van de computer. Wederom: eerst softwarematig ontkoppelen!

i. Herstart uw TT: het menu is nu weer normaal en de tips staan blijvend uit.

Tomato of DD-WRT op uw router

17. Handig: installeer Tomato of DD-WRT op uw router! Dat biedt u veel meer instelmogelijkheden dan het standaard-besturingssysteem dat de fabriek erop heeft gezet.

Het kan niet bij alle routers, maar wel bij veel. Er is een handleiding voor Tomato en een handleiding voor DD-WRT.

Apparaatje uitschakelen via de zwarte lijst

18. Als u een bepaald apparaatje in uw computer blijvend wil uitschakelen, omdat u het toch nooit gebruikt, zoals bijvoorbeeld een ethernetkaart in een laptop, dan kunt u dat als volgt doen:

a. Bepaal welke systeemkernmodules er in gebruik zijn voor het apparaat. In de terminal:
lspci -v

Zoek het betreffende apparaat in de lijst, bijvoorbeeld de Ethernet controller. Daar staat ook de gebruikte systeemkernmodule bij.

Vervolgens zet u die op de zwarte lijst in:
/etc/modprobe.d/blacklist.conf

Herstart uw computer. Het apparaatje is nu blijvend uitgeschakeld.

Het nieuwste iwlwifi-stuurprogramma voor uw nieuwe Intel draadloze kaart

19. Soms hebt u een nieuwer iwlwifi-stuurprogramma nodig voor uw nieuwe draadloze Intelkaartje, dan de versie die standaard beschikbaar is. Daarvoor kunt u als volgt te werk gaan:

a. Haal het ingepakte stuurprogrammabestand binnen voor uw systeemkernversie:
https://wireless.wiki.kernel.org/en/users/drivers/iwlwifi

Doe er verder helemaal niks mee. Alleen binnenhalen en zelfs niet op klikken.


b. Open een terminalvenster.
(Een terminalvenster opent u zo: *Klik*)


c. Verplaats nu het oude stuurprogramma naar de rootmap, om het uit te schakelen. Daarvoor kopieert en plakt u de volgende toverspreuk in de terminal:

sudo mv -v /lib/firmware/iwlwifi-* /

Druk op Enter. Tik desgevraagd uw wachtwoord in; dit blijft geheel onzichtbaar, u ziet zelfs geen sterretjes, dat hoort zo.


d. Pak daarna het binnengehaalde bestand uit, en wel als volgt:

cd Downloads && tar -xvzf ~/Downloads/iwlwifi*.tgz


e. Ga daarna als volgt naar de map met het uitgepakte stuurprogramma:

cd iwlwifi*


f. Zet nu het nieuwe stuurprogramma op de juiste plek:

sudo mv -v iwlwifi-*.ucode /lib/firmware


g. Herstart daarna uw computer, om het nieuwe stuurprogramma te laden. Uw draadloze kaart zou nu moeten draaien op het nieuwe stuurprogramma.


h. Zet tot slot het pakket linux-firmware vast op zijn huidige versie, om mogelijke toekomstige problemen door updates te voorkomen:

sudo apt-mark hold linux-firmware

IPv6 uitschakelen (wanneer u geen internetverbinding kunt maken)

20. Sommige oudere modems en routers kunnen niet goed overweg met IPv6. Daardoor kunnen verbindingen slecht zijn of zelfs geheel mislukken.

U kunt dus proberen of het helpt wanneer u de ondersteuning voor IPv6 uitschakelt. Dat doet u als volgt:

Menuknop - Voorkeuren - Netwerkverbindingen

Klik op de naam van uw huidige actieve verbinding - klik op de knop Bewerken...
Tabblad IPv6-instellingen - Methode: verander die in Negeren

Klik op de knop Opslaan... - klik op de knop Sluiten

Verbreek de verbinding en maak opnieuw verbinding, of herstart gewoon uw computer.

Nog meer tips?

Wilt u meer tips en trucs voor Linux Mint? U vindt er nog veel meer op deze webstek!


Op de inhoud van deze webstek is een Creative Commons-licentie van toepassing.
Algemeen voorbehoud en uitsluiting aansprakelijkheid

Comments