Deze website is al sinds 2008 een complete snelgids voor Linux, zowel voor beginners als voor gevorderden!

Ubuntu 14.04 Trusty Tahr is verschenen!

7dagen sinds
Ubuntu 14.04 LTS Trusty Tahr

Uitgifteschema van Ubuntu 14.04 LTS Trusty Tahr

Een ster van de Ubuntufamilie: Xubuntu!

16dagen sinds
einde levensduur Windows XP: stap snel over naar Linux!

De ideale vervanger van Windows XP

Algemeen voorbehoud en uitsluiting aansprakelijkheid


Terug naar de thuispagina


1. Algemeen voorbehoud

- Er is zelden een "absolute waarheid": vaak zijn er in Linux meerdere wegen die naar Rome leiden. Ik beschrijf er meestal maar één.

- Ik kan me vergissen, dus er kunnen fouten zitten in de instructies. Hebt u een fout gevonden? Dan kunt u meehelpen door die fout te melden (bij voorbaat dank!).

- Ik heb mijn eigen voorkeuren, die betrekkelijk en persoonlijk zijn.


2. Juridisch deel

Uitsluiting aansprakelijkheid: alles is volledig voor uw eigen risico

Het gebruik dat u maakt van de handleidingen, tips en bestanden die u aantreft op deze website of op een andere website waarnaar ik verwijs, is geheel voor uw eigen risico.

In geen enkel opzicht kan ik aansprakelijk worden gesteld voor schade of gevolgschade van welke aard dan ook, die optreedt als gevolg van genoemd gebruik.
Comments