Toetsenbord in Ubuntu en Linux Mint: juist instellen en goed gebruiken


Terug naar de thuispaginaStandaardvoorstel is meestal het beste

De beste indeling voor uw toetsenbord is bijna altijd het standaardvoorstel dat Ubuntu of Linux Mint u doet bij installatie. Voor Nederland is dat Engels (Verenigde Staten Internationaal met dode toetsen). Ook wel betiteld als US Internationaal (met dode toetsen) of als USA International (with dead keys).

Kortom: het Amerikaanse toetsenbord. Vroeger hadden we in Nederland een eigen Nederlands toetsenbord, met handige aparte toetsen voor trema en accenten, maar dat is om onbegrijpelijke redenen helaas uitgestorven.....

Met het Belgische Azerty-toetsenbord heb ik geen ervaring, maar ook daarvoor is het standaardvoorstel van Ubuntu bij installatie, vrijwel altijd de beste keuze.

Hieronder staat een aantal veelgestelde vragen over het toetsenbord, plus enkele handige toetscombinaties.


De indeling van mijn toetsenbord klopt niet

1. Voor Nederland: waarschijnlijk hebt u een "Verenigde Staten" toetsenbord, en wil u de variant "Internationaal (met dode toetsen)". Dat heeft in Nederland bijna iedereen.

a. Installeer Lxkeymap:

Open een terminalvenster.
(Een terminalvenster opent u zo: *Klik*)

Tik in (kopieer en plak):

sudo apt-get install lxkeymap

Druk op Enter. Tik desgevraagd uw wachtwoord in; dit blijft geheel onzichtbaar, u ziet zelfs geen sterretjes, dat hoort zo.

b. Klik op het grijze Ubuntulogo (Snelzoeker), bovenin de uitklapbare zijbalk. Zoekterm: lxkeymap

Klik op Lxkeymap

c. Kies Verenigde Staten, en daarbinnen Engels (US, internationaal met dode toetsen)

Let op: gebruikersvoorkeur; ingreep herhalen per gebruikersaccount.

Tip voor programmeurs:
Een programmeur wil meestal juist geen dode toetsen, want dat is hinderlijk bij het programmeren.

Welnu, de bovengenoemde manier om de toetsenbordindeling te kiezen, is een gebruikersvoorkeur. Dat betekent, dat u de toetsenbordindeling per gebruikersaccount anders kunt instellen.

Handig voor uw familieleden, die geen programmeurs zijn....

Hoe krijg ik een accent of trema op een letter?

2. Bij een toetsenbord dat u de variant "Internationaal (met dode toetsen)" -zie hierboven- hebt toegewezen, gaat dat als volgt.

Een voorbeeld is het makkelijkste: stel, u wil de letter a voorzien van een "accent grave", zodat die à wordt.

Tik hiervoor op de accenttoets ` (bij Amerikaanse toetsenborden zit die linksboven). Alleen tikken en meteen loslaten, niet ingedrukt houden! Die accenttoets is een "dode toets", dus er verschijnt niets op het scherm.

Tik nu op de a, en ziedaar: er verschijnt à.

Ik kan geen fatsoenlijk aanhalingsteken tikken: het wordt steeds ¨ in plaats van "

3. Dit doet zich voor bij het meestgebruikte toetsenbord in Nederland: Verenigde Staten, met de toetsenbordindeling Internationaal (met dode toetsen).

2 x tikken op de aanhalingsteken-toets geeft de verkeerde ¨

1 x tikje op de aanhalingsteken-toets, gevolgd door 1 x tikje op de spatiebalk, geeft een normaal aanhalingsteken "

Je moet het even weten!

Hoe tik ik het euroteken € in?

4. Houd de rechtse ALT-toets (Alt Gr) ingedrukt en tik dan op het cijfer 5. En ziedaar: €

Schakel het NumLock-gedeelte van uw toetsenbord in (niet voor alle laptops)

5. Het aparte cijfertoetsenblokje van uw toetsenbord (NumLock rechts), is vaak erg praktisch. Nog handiger is het, wanneer het automatisch aan staat, zodat u het niet steeds handmatig in hoeft te schakelen.

Let op: gebruik deze instructie alleen wanneer uw systeem op "automatisch aanmelden" staat. Anders kan er een systeemstoring optreden.

Let op 2: bij laptops: gebruik deze instructie alleen dan, wanneer uw laptop een apart cijfertoetsenblokje heeft. Want anders wil u beslist geen NumLock hebben aanstaan!

U bereikt dit als volgt (punt 2.10, rechterkolom).

Hoe krijg ik 'n in plaats van ń en 's in plaats van ś ?

6. De 's in plaats van de ś krijgt u door een tikje op de spatiebalk te geven, nadat u de "hoge komma"-toets hebt ingedrukt. En daarna pas tikt u op de s.

Er zijn talen (o.a. Pools) die ook accenten op de medeklinkers hebben. Vandaar....

De "internationaal"-toetsenbordindeling van Ubuntu en Linux Mint, is wat dit betreft internationaler dan die van Windows.

(wordt vervolgd in de rechterkolom)
Deze website wordt gesponsord door Google-advertenties.

Gebruikt u een advertentieblokkeerder? Dan blokkeert u ook mijn advertentie-inkomsten....

Als u deze website wil ondersteunen, dan kunt u uw advertentieblokkeerder instellen om voor mijn website een uitzondering te maken.

Bij voorbaat dank....


Hoe krijg ik het Britse pondteken £ met een Amerikaans toetsenbord?

7. Makkelijkste methode: gebruik een Samensteltoets.

Stel eerst een Samensteltoets in: klik op het grijze Ubuntulogo (Snelzoeker), bovenin de uitklapbare zijbalk. Gebruik de zoekterm Toetsen
Klik op Toetsenbord

Tabblad Sneltoetsen - klik op Typen
Samensteltoets: klik op Uitgeschakeld (let op: niet de hele kleurbalk is actief, u moet echt op het woord Uitgeschakeld klikken)

Verander het in Rechter Ctrl-toets

Sluit het programma Toetsenbord.

U krijgt nu als volgt een Brits pondteken ( £ ) door het volgende te doen:

Druk op de rechtse toets Ctrl (rechts van de spatiebalk) en houd die ingedrukt. Tik kort op de toets =  en daarna kort op de toets l  (kleine letter L).

.....en ziedaar: £

Toetsenbord wijzigen onder de motorkap

8. Onder de motorkap wijzigen van het toetsenbord, gaat via de terminal.

Open een terminalvenster.
(Een terminalvenster opent u zo: *Klik*)

Bij leden van de Debian- en Ubuntufamilie gebruikt u daarna de volgende terminaltoverspreuk (kopieer en plak hem in de terminal, om fouten te voorkomen):
sudo dpkg-reconfigure keyboard-configuration

Druk op Enter. Wanneer u uw wachtwoord intikt blijft dit geheel onzichtbaar, u ziet zelfs geen sterretjes, dat hoort zo. Druk wederom op Enter.

Er start nu een hulpprogramma waarmee u de juiste toetsenbordindeling kunt kiezen. Met de Tab-toets activeert u de gewenste knoppen (gevolgd door Enter om de gemaakte keuze te bevestigen).

Herstart uw computer. De verandering zou nu merkbaar moeten zijn.

Werkt dit niet bij uw Linux? Lees dan door.

In sommige distro's (Linuxsoorten) kan men niet kiezen voor de internationale variant van een Brits-Engels toetsenbord. Dat toetsenbord komt in Nederland overigens weinig voor: 99 % van de toetsenborden in Nederland is Amerikaans-Engels.

Plaats bij een Brits-Engels toetsenbord de volgende tekst in:
/etc/X11/xorg.conf
(indien uw distro die heeft):

# instelling voor Brits-Engels toetsenbord met dode toetsen
#
Section "InputDevice"
    Identifier    "Generic Keyboard"
    Driver        "kbd"
    Option        "CoreKeyboard"
    Option        "XkbRules"    "xorg"
    Option        "XkbModel"    "pc104"
    Option        "XkbLayout"    "gb"
    Option        "XkbVariant"    "intl"
EndSection

Opslaan, sluiten, computer herstarten.

Heeft uw distro geen xorg.conf? Zet de Option XkbVariant "intl" (want om die regel gaat het) dan in het volgende bestand:
/etc/X11/xorg.conf.d/90-keytable.conf

De tekst daarin wordt dan zoiets:

Section "InputClass"
    Identifier "LocalKeyboard"
    MatchIsKeyboard "on"
    Option    "XkbLayout"    "gb"
    Option    "XkbVariant"   "intl"
EndSection

Let op: gebruik geen spaties maar de tabtoets! Met spaties werkt het niet.

Opslaan, sluiten, computer volledig herstarten. Controleer daarna even of de dode toetsen werken, in uw tekstverwerker.

Let op: als u deze ingreep wil toepassen voor een Amerikaans-Engels toetsenbord, dan moet er bij XkbLayout "us" komen te staan in plaats van "gb".

Nog meer tips?

Wilt u meer tips en trucs voor Ubuntu en Linux Mint? U vindt er nog veel meer op deze webstek!


Op de inhoud van deze webstek is een Creative Commons-licentie van toepassing.
Algemeen voorbehoud en uitsluiting aansprakelijkheid


Comments