SSD: optimaliseer uw Solid State Drive voor Linux Mint 17.3, Ubuntu 16.04 en Debian


Terug naar de thuispagina


Hieronder vindt u een complete handleiding om uw Solid State Drive (SSD) te optimaliseren voor Ubuntu 16.04, Linux Mint 17.3 en Debian. Zodat u vele jaren lang zorgeloos kunt genieten van uw SSD!

Let op: zoekt u een SSD-handleiding voor openSUSE? Een Engelstalige handleiding voor openSUSE vindt u hier.


Vermijd overdreven ingrepen

1. Allereerst een waarschuwing: overdrijf niet! Er is op het web veel overdrijving te vinden over dit onderwerp.

Aan de ene kant heb je mensen die helemaal niets extra's doen voor een SSD, en aan de andere kant zijn er mensen die extreme en zeer gecompliceerde maatregelen hiervoor nemen. Geen van beide kampen gedraagt zich verstandig.

In de onderstaande handleiding vindt u enkele tamelijk eenvoudige ingrepen, waarmee u een zeer goed resultaat behaalt. Daarmee kunt u uw SSD jarenlang onbezorgd gebruiken.

Gezien de lange garantietermijnen die de fabrikanten geven, waarschijnlijk voor meer dan vijf jaar (10 jaar zou een redelijke verwachting moeten zijn). In elk geval een stuk langer dan een gewone harde schijf...

Uitlijnen (alignment) is niet meer nodig

1.1. Een populaire misvatting is, dat de partities op een SSD eerst correct moeten worden uitgelijnd (alignment). Dat was jaren geleden het geval, maar dat is al lang niet meer zo.

In de huidige versies van Ubuntu en Linux Mint, en in Debian sinds Wheezy, lijnen alle gereedschappen de bestandssystemen en partities automatisch uit op de optimale 4096 byte page-grootte. Dus hoeft u niets meer te doen voor het uitlijnen op een SSD.

BIOS en UEFI: zet het op AHCI

2. Een Solid State Disk, of liever gezegd Drive (SSD), wordt soms pas goed herkend door het BIOS of UEFI, wanneer in het BIOS de functie AHCI is geactiveerd voor SATA (in plaats van IDE).

Die functie is misschien wat lastig te vinden in het BIOS/UEFI, want er is totaal geen standaardisatie in menustructuren voor het BIOS (zucht...). Daarom heb ik hieronder twee schermafdrukken geplaatst van het BIOS van mijn computer, waar de betreffende instelling op staat aangegeven. Hopelijk helpt u dat, om deze functie terug te vinden in uw BIOS.

Het moederbord van mijn computer is overigens een MSI H61MA-E35 (B3).

Let op: biedt uw BIOS of UEFI niet de mogelijkheid om te kiezen voor AHCI? Dan wordt dit mogelijk via automatische herkenning door het BIOS zelf goed geregeld en ingesteld.

a. Allereerst ga ik in het BIOS van mijn computer naar het tabblad Advanced, en daarin klap ik de sectie Integrated Peripherals uit (klik op de afbeelding om haar te vergroten):

https://sites.google.com/site/computertip/ssd/SSD-BIOS-1.jpg?attredirects=0


b. Vervolgens verander ik onder SATA Configuration, bij SATA Mode, IDE in AHCI Mode.

c. Tot slot wijzig ik onder External SATA 6GB/s Configuration, bij External SATA 6GB/s Controller Mode, eveneens IDE in AHCI.

Zie onderstaande afbeelding (klik erop om haar te vergroten):

https://sites.google.com/site/computertip/ssd/BIOS-SSD-3.jpg?attredirects=0

Controleer of er nieuwere firmware beschikbaar is

3. Kijk nu na op de webstek van de fabrikant, of er bijgewerkte firmware beschikbaar is voor uw SSD. Indien dat het geval is, installeer die.

Voor de meeste SSD's maakt het niet uit dat u Linux draait, omdat de meeste fabrikanten de nieuwe firmware aanbieden in de vorm van een iso waarmee u een opstartbare CD kunt branden.

Herhaal deze controle maandelijks in het eerste jaar na aankoop.

Slijtagegevoeligheid

4. Een SSD is tamelijk gevoelig voor slijtage door schrijfacties. Dat geldt vooral voor de oudste generaties SSD's, maar in mindere mate ook nog voor de nieuwere generaties.

Bovendien zijn de alleroudste generaties SSD's heel langzaam met schrijfacties (leesacties zijn daarentegen wel snel).

Hieronder staan wat instructies om de slijtage zo laag mogelijk te houden, door de schrijfacties zoveel mogelijk te beperken. In redelijkheid, want een moderne SSD kan heus wel wat hebben aan schrijfacties.

Met mijn instructies moet een levensduur van meer dan 10 jaar beslist haalbaar zijn voor uw SSD. Hetgeen aanzienlijk langer is dan de gemiddelde levensduur van een ouderwetse draaischijf.

Let op: deze instructies zijn alleen bedoeld voor een Solid State Drive (flitsgeheugen), en NIET voor een gewone harde schijf!

Optie: reserveer wat ruimte voor overprovisioning

5. Over-provisioning (met of zonder streepje) is een techniek die gebruikt wordt om de prestaties en levensduur van een SSD te verbeteren. Het voert te ver om dit hier uit te leggen, maar het komt erop neer dat een deel van de SSD niet wordt geformatteerd en dus ongebruikte "loze ruimte" (unallocated space) blijft.

Vroeger ging men er algemeen van uit, dat je er als gebruiker verstandig aan doet om ongeveer 28 procent van de opslagcapaciteit van de SSD, ongeformatteerd te laten. Dat is natuurlijk een hele hap uit de capaciteit, waar niemand blij van wordt...

Bij de nieuwere generaties SSD's zijn de techniek en de firmware echter dusdanig verbeterd, dat zulke enorme verliezen aan opslagcapaciteit niet meer nodig zijn. Moderne SSD's hebben meestal een ingebouwde "loze schijfruimte" voor overprovisioning, waar de gebruiker niet bij kan.

Maar om aan de veilige kant te blijven, adviseer ik toch om circa zeven procent te reserveren voor loze ruimte. Met een maximum van 10 GB, want meer is sowieso niet nodig. Reden: commerciële druk kan ertoe leiden, dat fabrikanten de neiging hebben om te zuinig te zijn met de ingebouwde hoeveelheid "nutteloze" ruimte voor overprovisioning....

Zeven procent met een maximum van 10 GB is geen groot verlies aan opslagcapaciteit. En op de zeer lange termijn pakt dat gunstig uit voor het beperken van de slijtage. Bovendien heeft het op korte termijn als voordeel, dat uw SSD bij erg volle partities minder vertraagt.

Zie onderstaande schermafdruk voor een voorbeeld (klik erop om de afbeelding te vergroten):

https://sites.google.com/site/computertip/ssd/Schermafdruk-SSD-overprovisioning-5.jpg?attredirects=0

Ik presenteer het slechts als optie, omdat het de minst belangrijke is van de ingrepen die ik adviseer en omdat hij ten koste gaat van de opslagcapaciteit. Zelf pas ik deze optie in elk geval toe, op mijn eigen SSD's.

Tijdens de installatie: kies EXT4

6. Het beste bestandssysteem (de formattering) op een SSD harde schijf, is de gewone standaardkeuze EXT4. Hiervoor hoeft u dus geen bijzondere keuzes te maken.

Het "dagboek" (journal) dat EXT4 bijhoudt over de bestanden veroorzaakt wel wat schrijfactiviteit, maar niet veel. Bovendien is het dagboek onmisbaar voor bestandherstel na een systeemvastloper, dus u wilt het beslist niet missen.

Let op: kies beslist geen BTRFS als bestandssysteem! Onder bepaalde omstandigheden veroorzaakt BTRFS namelijk zeer veel schrijfacties, en dat is natuurlijk wat u juist niet wil op een SSD.

Na de installatie kunt u het beste nog de volgende ingrepen doen:

Na de installatie: noatime

7. Met "noatime" in /etc/fstab, schakelt u de schrijfactie "toegangstijdstip-stempel" uit. Dat stempel plaatst het besturingssysteem telkens op een bestand, wanneer dat bestand wordt gelezen door het besturingssysteem. Voor een SSD is noatime dus beter.

Als volgt doet u dat:

a. Zorg er allereerst voor, dat u zowel gksu als leafpad hebt geïnstalleerd:

Open een terminalvenster.
(Een terminalvenster opent u zo: *Klik*)

Tik in (kopieer en plak):
sudo apt-get install gksu leafpad

Druk op Enter. Tik desgevraagd uw wachtwoord in; dit blijft geheel onzichtbaar, u ziet zelfs geen sterretjes, dat hoort zo.

b. Tik vervolgens in de terminal (gebruik kopiëren en plakken, om tikfouten te voorkomen):
gksudo leafpad /etc/fstab

druk op Enter

c. Voeg "noatime" toe aan de regel voor uw rootpartitie en uw eventuele andere Linuxpartities. Niet aan de regel voor de swappartitie!

Een aangepaste regel wordt dan ongeveer zoiets:
UUID=f0ae2c59-83d2-42e7-81c4-2e870b6b255d   /   ext4 noatime,errors=remount-ro   0   1

Let op: dit is één regel, niet twee! Het lijken er soms twee te zijn (afhankelijk van uw schermgrootte), omdat de regel zo lang is.

d. Sla het gewijzigde bestand op en sluit het.

e. Ga nu door naar het volgende punt.

Ook nog van belang in Ubuntu 16.04 en in Linux Mint 17.3: automatische TRIM via rc.local, via cron of via discard

8. De schoonmaakactie TRIM is noodzakelijk om uw SSD ook op de langere termijn goed te laten functioneren. Anders wordt hij uiteindelijk erg langzaam.

Alle moderne SSD's ondersteunen TRIM, maar oudere SSD's van vóór 2010 meestal niet. Kijk het bij een oudere SSD dus even na, op de webstek van de fabrikant.

Het handigste is om het systeem een automatische TRIM te laten uitvoeren. Dat kan op verschillende manieren.

Let op: in Ubuntu 16.04 en Linux Mint 17.3 wordt TRIM automatisch geactiveerd wanneer u Ubuntu installeert op een SSD. Namelijk via een "cron-taak".

Maar dat gebeurt niet bij alle SSD's automatisch zo. Bovendien vind ik "cron" hiervoor in de meeste gevallen sowieso geen ideale keuze. Dus ik raad aan om ook bij Ubuntu 16.04 en Linux Mint 17.3 dit onderdeel even door te lezen.

Eerdere Ubuntuversies en Linux Mint hebben sowieso geen automatische TRIM-functie, dus daarvoor is onderstaande handleiding extra belangrijk.

Voorkeursmethode: via rc.local

8.1. U kunt de TRIM-opdracht bijvoorbeeld opnemen in /etc/rc.local. Daardoor wordt die telkens uitgevoerd bij opstart van het systeem. Dit vertraagt de opstart meestal nauwelijks. Deze methode heeft mijn voorkeur, althans bij computers die niet permanent aan staan: zo hoeft u niet lang te wachten totdat herwinbare schijfruimte weer volledig bruikbaar wordt.

U bereikt dit als volgt:

a. Zorg er allereerst voor, dat u zowel gksu als leafpad hebt geïnstalleerd.

b. Open een terminalvenster.
(Een terminalvenster opent u zo: *Klik*)

Tik in (kopieer en plak, dat is het beste):
gksudo leafpad /etc/rc.local

druk op Enter.

c. Boven de regel exit 0 in dat tekstbestand, voegt u nu de TRIM-opdracht fstrim toe voor elke automatisch aangekoppelde EXT4-partitie. Let op: alleen voor partities die standaard aangekoppeld zijn! Maar niet voor de swappartitie, want daarop past het systeem standaard al bij de opstart TRIM toe.

Een voorbeeld is het duidelijkste. Als Ubuntu op één partitie staat, en u dus alleen een rootpartitie / heeft, dan wordt uw rc.local als volgt:

#!/bin/sh -e
#
# rc.local
#
# This script is executed at the end of each multiuser runlevel.
# Make sure that the script will "exit 0" on success or any other
# value on error.
#
# In order to enable or disable this script just change the execution
# bits.
#
# By default this script does nothing.
fstrim /
exit 0


Als u een aparte home-partitie heeft (wat overigens niet zo handig is), dan voegt u ook nog de volgende regel toe:
fstrim /home

Let op: heeft u een aparte partitie voor /boot/efi? Voeg dan daarvoor geen trimregel toe, want dat is bij deze partitie nutteloos: er vinden immers nauwelijks schrijfacties op plaats. Bovendien zouden er zelfs storingen door kunnen ontstaan.

d. Sla het gewijzigde bestand op en sluit het.

e. Herstart uw computer.

Verwijder de overbodige wekelijkse crontaak voor TRIM

8.1.1. In Ubuntu 16.04 en Linux Mint 17.3 kunt u nu de overbodige wekelijkse cron-taak voor TRIM als volgt uitschakelen:

Kopieer en plak de volgende opdrachtregel in de terminal:
sudo mv -v /etc/cron.weekly/fstrim /fstrim

Druk op Enter.

Met deze opdracht hebt u het scriptbestand fstrim verplaatst naar de rootmap, waardoor het is uitgeschakeld.

Ga nu door naar punt 9 in de rechterkolom.

Alleen voor computers die altijd aan staan: dagelijks via cron

8.2. Bij computers die altijd aan staan (24 uur per dag, zeven dagen per week), heeft u natuurlijk niet zoveel aan een TRIM-actie die wordt uitgevoerd bij het opstarten.

In zo'n geval kunt u het beter regelen via een "tijdklok", oftewel met cron. Een dagelijkse trimactie is daarbij beter dan een wekelijkse, want dan hoeft u niet zo lang te wachten totdat herwinbare schijfruimte weer volledig bruikbaar wordt.

U doet dat als volgt:

a. Zorg er allereerst voor, dat u zowel gksu als leafpad hebt geïnstalleerd.

b. Open een terminalvenster.
(Een terminalvenster opent u zo: *Klik*)

Tik in (kopieer en plak, dat is het beste):
gksudo leafpad /etc/cron.daily/trim

Druk op Enter.

c. Kopieer en plak de volgende tekst in dat lege tekstbestand:
#!/bin/sh
# start fstrim-all om alle aangekoppelde bestandssystemen te trimmen die
# TRIM ondersteunen
set -e
#
# Dit draait standaard alleen op SSD's van Intel en Samsung, aangezien
# sommige SSD's met gebrekkige firmware gegevensverlies kunnen
# veroorzaken bij het draaien van fstrim onder hoge I/O-belasting
# (bijv. https://launchpad.net/bugs/1259829). U kunt de parameter
# --no-model-check hier toevoegen om de merkcontrole uit te zetten
# en fstrim te draaien op alle SSD-schijven. Als volgt (verwijder het hekje):
#exec fstrim-all --no-model-check
exec fstrim-all


Sla het tekstbestand op.

d. Kopieer en plak nu de volgende opdracht in de terminal, om het bestand uitvoerbaar te maken:
sudo chmod +x /etc/cron.daily/trim

Druk op Enter. Tik desgevraagd uw wachtwoord in; dat blijft geheel onzichtbaar, u ziet zelfs geen sterretjes, dat hoort zo. Druk wederom op Enter.

e. Herstart uw computer.

Ubuntu voert de dagelijkse cron-taak nu automatisch uit rond 06:25 uur, of (wanneer de computer dan niet aan staat) automatisch op een later tijdstip op diezelfde dag.

Verwijder de overbodige wekelijkse crontaak voor TRIM

8.2.1. In Ubuntu 16.04 en Linux Mint 17.3 kunt u nu de overbodige wekelijkse cron-taak voor TRIM als volgt uitschakelen:

Kopieer en plak de volgende opdrachtregel in de terminal:
sudo mv -v /etc/cron.weekly/fstrim /fstrim

Druk op Enter.

Met deze opdracht hebt u het scriptbestand fstrim verplaatst naar de rootmap, waardoor het is uitgeschakeld.

Ga nu door naar punt 9 in de rechterkolom.

(wordt vervolgd in de rechterkolom)

Deze website wordt gesponsord door Google-advertenties.

Gebruikt u een advertentieblokkeerder? Dan blokkeert u ook mijn advertentie-inkomsten....

Als u deze website wil ondersteunen, dan kunt u uw advertentieblokkeerder instellen om voor mijn website een uitzondering te maken.

Bij voorbaat dank....


Niet de voorkeur: via discard

8.3. Een andere veelgebruikte methode is het toevoegen van de optie discard in /etc/fstab, aan de regel voor uw rootpartitie en uw eventuele andere Linuxpartities. Niet aan de regel voor de swappartitie, want daarop past het systeem standaard al bij de opstart TRIM toe!

Het nadeel van deze methode is dat die kan zorgen voor systeemvertraging, omdat het systeem telkens TRIM moet toepassen bij elke bestandverwijdering. Daarom heeft deze methode niet mijn voorkeur.

Let op: oude SSD's die zijn gemaakt vóór 2010, ondersteunen meestal geen TRIM. In dat geval kunt u uiteraard de optie discard in fstab niet gebruiken.

U past discard als volgt toe:

a. Zorg er allereerst voor, dat u zowel gksu als leafpad hebt geïnstalleerd.

b. Open een terminalvenster.
(Een terminalvenster opent u zo: *Klik*)

Tik in (kopieer en plak, dat is het beste):
gksudo leafpad /etc/fstab

druk op Enter.

c. Voeg "discard" toe aan de regel voor uw rootpartitie en uw eventuele andere Linuxpartities. Zoals al gezegd: niet aan de regel voor de swappartitie!

Een aangepaste regel wordt dan ongeveer zoiets:
UUID=f0ae2c59-83d2-42e7-81c4-2e870b6b255d   /   ext4 discard,noatime,errors=remount-ro   0   1

Let op: heeft u een aparte partitie voor /boot/efi? Voeg dan daarvoor geen trimregel toe, want dat is bij deze partitie nutteloos: er vinden immers nauwelijks schrijfacties op plaats. Bovendien zouden er zelfs storingen door kunnen ontstaan.

d. Sla het gewijzigde bestand op en sluit het.

e. Herstart uw computer.

f. Ga door naar punt 9.

Handmatig TRIM uitvoeren

9. U kunt TRIM ook handmatig uitvoeren, en wel als volgt:

Open een terminalvenster.
(Een terminalvenster opent u zo: *Klik*)

Tik in (kopieer en plak, dat is het beste):
sudo fstrim -v /

Druk op Enter. Tik desgevraagd uw wachtwoord in; dat blijft geheel onzichtbaar, u ziet zelfs geen sterretjes, dat hoort zo. Druk wederom op Enter.

Deze bewerking kan minutenlang duren; het lijkt dan alsof de terminal is stilgevallen. Dat is niet zo; wacht rustig af....

Let op: bij enkele SSD-modellen (in het bijzonder twee modellen van Crucial), kan het uitvoeren van deze opdracht problemen veroorzaken wanneer er hoge schijfactiviteit is (hoge I/O-belasting). Voer hem dus alleen uit wanneer er weinig schijfactiviteit is. Bij voorkeur zonder dat er andere toepassingen actief zijn.

Bovenstaande terminalopdracht is voldoende als u slechts één Ubuntu- of Mintpartitie en een swap-partitie heeft (voor de swap is het namelijk niet nodig, want daar zorgt het systeem vanzelf al voor).

Als u nog meer aangekoppelde EXT4-partities heeft, dan moet u uiteraard de opdrachtregel daarop aanpassen. Bijvoorbeeld als u een aparte home-partitie heeft (wat overigens niet zo handig is):
sudo fstrim -v /home

Ga nu door naar het volgende punt.

Beperk slijtage van de swap

10. Met de volgende ingreep beperkt u het gebruik van de swap-partitie (het virtuele geheugen op de harde schijf). Zonder hem helemaal uit te schakelen, want dat is ook weer niet goed: in gevallen van extreme belasting van het RAM-geheugen, moet uw Linux toch nog kunnen "swappen".

De swapneiging kan een waarde hebben van 0 (bijna volledig uitgeschakeld) tot 100 (swap wordt constant gebruikt). De swapneiging staat standaard op 60, wat alleen voor servers een goede waarde is. Voor normaal thuisgebruik als bureaucomputer is hij veel te hoog. Een uitgebreide Engelstalige technische uitleg vindt u hier (webstek uit de lucht? Haal dan dit pdf-bestand binnen dat dezelfde tekst bevat).

Zo verlaagt u de swapneiging naar een waarde die beter past bij een bureaucomputer en beslist beter bij een SSD:

a. Controleer allereerst de huidige swapneiging van uw Linux:

Open een terminalvenster.
(Een terminalvenster opent u zo: *Klik*)

Tik in (kopieer en plak, dat is veel beter en voorkomt fouten):
cat /proc/sys/vm/swappiness

Druk op Enter. Waarschijnlijk is de uitkomst 60, wat alleen voor servers een goede waarde is. Voor SSD's is die waarde sowieso slecht.

Verlaag de swapneiging daarom als volgt:

b. Zorg ervoor, dat u zowel gksu als leafpad hebt geïnstalleerd.

c. Open een terminalvenster.
(Een terminalvenster opent u zo: *Klik*)

Tik in (kopieer en plak):
gksudo leafpad /etc/sysctl.conf

druk op Enter.

d. Voeg de volgende blauwe regels toe, helemaal onderaan in dat tekstbestand:
Tip: kopieer en plak!
# Verminder de swapneiging ten zeerste
vm.swappiness=1

e. Sla het gewijzigde bestand op en sluit het.

f. Ga nu door naar het volgende punt.

Na herstart bijna klaar

11. Herstart uw computer. Nu is uw SSD er bijna helemaal klaar voor! Maar nog niet helemaal. Ga na de herstart dus door naar het volgende punt.

Schakel de slaapstand NIET in

12. De slaapstand veroorzaakt enorme hoeveelheden schrijfacties, en is dus erg slecht voor een SSD. Zorg er daarom voor dat die uitgeschakeld staat! (punt 7, linkerkolom)

Dit is vooral belangrijk voor Linux Mint, want in Linux Mint staat de slaapstand helaas standaard ingeschakeld....

Ga nu door naar het volgende punt.

Beperk de schrijfacties van Firefox

13. U kunt de schrijfacties van Firefox als volgt beperken.

a. Zet de cache op 0:

Menuknop van Firefox (met de drie liggende streepjes) - Voorkeuren... - Geavanceerd - Tabblad Netwerk
Gebufferde webinhoud: vink aan: Automatisch bufferbeheer negeren en zet de buffer op 0.

b. Indien u Oracle Java hebt geïnstalleerd: verlaag de schrijfacties van de Java JRE plugin:

Start Sun Java Plugin Control Panel
Tabblad General
Temporary Internet Files - Settings...
Haal het vinkje weg bij: Keep temporary files on my computer.

Let op: gebruikersvoorkeuren! Dus herhalen per gebruikersaccount.

Beperk de schrijfacties van Chrome en Chromium

14. De schrijfacties van Google Chrome of Chromium kunt u als volgt beperken.

- Start Chrome/Chromium.

- Tik vervolgens op F12 om het ontwikkelaarsscherm te openen. Tik vervolgens op F1, om de instellingen (Settings) te openen.

In het instellingenscherm vinkt u aan: Disable cache (while DevTools is open).

Helaas werkt dit alleen, wanneer u het ontwikkelaarsscherm open hebt staan.... Een noodoplossing kan zijn, dat u steeds een extra tabblad hebt, waarin u het ontwikkelaarsscherm open hebt staan.

Een andere mogelijkheid is om Chrome met de volgende opdrachtregel op te starten vanuit de terminal:

google-chrome-stable --disk-cache-size=1 --media-cache-size=1

Voor Chromium is dat:

chromium-browser --disk-cache-size=1 --media-cache-size=1

Let op: een waarde van 0 heeft geen effect! Maar met 1 byte kunt u ook al tevreden zijn...

Ga nu door naar het volgende punt.

Kijk na of de scheduler op deadline staat

15. Ubuntu en Linux Mint hebben standaard de I/O scheduler Deadline, die goed werkt voor zowel SSD's als gewone harde schijven ("draaischijven"). Daar hoeft u dus niets aan te veranderen. Maar omdat het zo belangrijk is voor de prestaties van uw SSD, raad ik aan om het in elk geval even na te kijken.

Controleer uw huidige scheduler als volgt:

Open een terminalvenster.
(Een terminalvenster opent u zo: *Klik*)

Gebruik kopiëren/plakken om de volgende opdrachtregel over te brengen naar de terminal:
cat /sys/block/sda/queue/scheduler

(indien uw schijf niet sda heet, verander dan de regel dienovereenkomstig)

Druk op Enter.

De uitvoer zou moeten zijn:
noop [deadline] cfq

Hetgeen betekent: deadline is actief, maar noop en cfq worden ook ondersteund.

Is noop of cfq actief? Verander dat dan als volgt:

a. Zorg er allereerst voor, dat u zowel gksu als leafpad hebt geïnstalleerd.

b. Open een terminalvenster.
(Een terminalvenster opent u zo: *Klik*)

Tik in (kopieer en plak, dat is het beste):
gksudo leafpad /etc/default/grub

Druk op Enter.

Zoek de volgende regel:
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash"

Vervang die door de volgende regel:
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="elevator=deadline quiet splash"

Sla het gewijzigde bestand op en sluit het.

c. Werk nu Grub even bij voor deze nieuwe optie. In de terminal (kopieer en plak):
sudo update-grub

Druk op Enter. Tik desgevraagd uw wachtwoord in; dat blijft geheel onzichtbaar, u ziet zelfs geen sterretjes, dat hoort zo. Druk wederom op Enter.

d. Herstart uw computer.

Let op: indien u uitsluitend een SSD heeft en dus niet tevens te maken hebt met gewone draaiende harde schijven, dan vertellen sommige handleidingen u dat de scheduler noop theoretisch een klein voordeel boven deadline heeft. Dat klopt echter niet: deadline is beslist de beste keuze.

Ook bij SSD: voorkom fragmentatie

16. Bij een SSD is fragmentatie van het bestandssysteem een minder groot probleem dan bij gewone draaiende harde schijven. Maar het is nog steeds een probleem, dus het is de moeite waard om ook bij een SSD fragmentatie zoveel mogelijk te voorkomen. Dat kunt u bereiken door minimaal 20 % vrije ruimte over te laten op elke partitie (punt 3, linkerkolom).

Het voorkómen van fragmentatie is om de volgende reden ook bij een SSD belangrijk:

De mechanische zoektijd bij een SSD is altijd 0, ongeacht de fragmentatie. Dat is een groot verschil met draaiende harde schijven, waarbij de zoektijd immers sterk oploopt naarmate de fragmentatie toeneemt.

Maar mechanische zoektijd is slechts een deel van de totale benaderingstijd, oftewel I/O-tijd, van elk afzonderlijk invoer/uitvoer-verzoek aan de schijf. De I/O-tijd is de tijd die een computersysteem nodig heeft om een volledige verzoekcyclus te voltooien. Van toepassing, besturingssysteem en stuurprogramma tot aan de schijfapparatuur, geheugencellen, en weer terug.

Een mechanische zoektijd van 0, betekent bepaald niet een I/O-tijd van 0. Ongeacht de snelheid van een SSD, kan zijn I/O-tijd nimmer 0 zijn. De prestatie-achteruitgang van een SSD bij fragmentatie, wordt niet rechtstreeks door het SSD-apparaat veroorzaakt, maar door het systeem als geheel.

De klus voor het systeem wordt zwaarder, als er meer brokstukken van bestanden aan elkaar gelijmd moeten worden en er meer nieuwe bestanden in mootjes moeten worden gehakt. Hoe zwaarder de klus, hoe langer de verwerkingstijd.

Een uitgebreide Engelstalige uitleg van dit feit kunt u hier lezen. Website onbereikbaar? Lees het dan in dit pdf-document.

Tweevoudige opstart? Laat Windows uw SSD niet slopen

17. Is uw computer tweevoudig opstartbaar met Windows? Laat Windows uw SSD dan niet slopen door hem te defragmenteren!

Defragmentatie helpt uw SSD namelijk binnen korte tijd vakkundig om zeep, door de enorme hoeveelheid schrijfacties die daarmee gepaard gaat.

Binnen Linux hebt u daar geen last van, want Linux raakt sowieso nauwelijks gefragmenteerd en hoeft dus überhaupt nooit te worden gedefragmenteerd.

Klaar voor jarenlang onbezorgd gebruik

18. U bent klaar. Nu kunt u uw SSD gewoon zorgeloos gebruiken!

Gezien de lange garantietermijnen die de fabrikanten geven, waarschijnlijk voor meer dan vijf jaar (10 jaar zou een redelijke verwachting moeten zijn). In elk geval een stuk langer dan een gewone harde schijf.

Nog meer tips?

Wilt u meer tips en trucs voor Ubuntu en Linux Mint? U vindt er nog veel meer op deze webstek! Zoals deze:

Veiligheid in Ubuntu en Linux Mint: over virussen en firewalls

Vier populaire fabeltjes en 11 tips over draadloze veiligheid (wifi)

Maak Linux Mint schoon

Een veilig en toch makkelijk wachtwoord: het kan!


Op de inhoud van deze webstek is een Creative Commons-licentie van toepassing.
Algemeen voorbehoud en uitsluiting aansprakelijkheid


Comments