Installatie van Ubuntu of Linux Mint: partities handmatig instellen


Terug naar de thuispagina


U kunt tijdens het installeren van Ubuntu of Linux Mint, natuurlijk ook zelf de partities handmatig specificeren, oftewel de harde schijf indelen.

Vanuit de LiveDVD-sessie ("Ubuntu uitproberen" vanaf de Ubuntu-DVD) doet u dat als volgt (in de uitprobeersessie van de Linux Mint-DVD gaat het op vergelijkbare wijze).

Vernietig enkele bestaande partities en creëer zo vrije ruimte

Een voorbeeld is het makkelijkste, dus ik ga uit van een situatie waarin er al een (oudere?) Ubuntuversie op de schijf aanwezig is. Maar in andere situaties is dit voorbeeld evenzeer bruikbaar.

De eerste stap in het voorbeeld betreft de vernietiging van de bestaande Ubuntupartities, om zo vrije ongebruikte ruimte ("unallocated space") te scheppen op de harde schijf. Om die vrije ruimte gaat het, want die gebruikt u straks om er Ubuntu in te installeren.

De makkelijkste methode is deze:

1. Start uw computer op vanaf de Ubuntu-DVD.

Zodra u een opstartmenu te zien krijgt, kiest u voor Ubuntu uitproberen / Try Ubuntu without installing.

2. Klik op het grijze Ubuntulogo (Snelzoeker), bovenin de uitklapbare zijbalk. Gebruik de zoekterm gparted
Klik op GParted Partition Editor

3. Klik met de muis op linux-swap. Doe daarna een rechtsklik met de muis en kies Swapoff. Daarmee schakelt u de swap uit, want anders kunt u hem straks niet vernietigen.

Zie onderstaande afbeelding (klik erop om hem te vergroten).

https://sites.google.com/site/computertip/schijfindelen/Schermafdruk-GParted-101.jpg?attredirects=0


4. Vernietig nu alle oude Ubuntupartities, inclusief de swap-partitie (linux-swap). Een eventuele afzonderlijke home-partitie kunt u beter ook vernietigen, want dat is toch maar een nutteloze complicatie (opgeruimd staat netjes...).

Vernietigen doet u als volgt.

Een voorbeeld is het makkelijkste: klik op de EXT4-partitie waar de oude Ubuntu op staat. Rechtsklik met de muis en kies Delete. Zie onderstaande afbeelding (klik erop om hem te vergroten).

https://sites.google.com/site/computertip/schijfindelen/Schermafdruk-GParted-102.jpg?attredirects=0

Klik vervolgens op de groene vink (de groene V) in de werkbalk, om de geplande bewerking(en) uit te laten voeren. Sluit daarna GParted partitiebewerker.

Het eigenlijke installeren

5. Dubbelklik nu de snelkoppeling op het bureaublad genaamd "Ubuntu 16.04 installeren". Daardoor begint de installatieprocedure.

6. Bij het onderdeel Installatietype, klikt u op de onderste optie:
Iets anders

Zie de schermafdruk hieronder (klik erop om hem te vergroten):

https://sites.google.com/site/computertip/schijfindelen/Schermafdruk-5.jpg?attredirects=0

(bij u kan dit scherm er wat anders uitzien, maar het gaat erom dat u de optie "Iets anders" selecteert)

7. Vervolgens klikt u op de grootste vrije ruimte, doorgaans onderin het rijtje. Zie onderstaande schermafdruk (klik erop om hem te vergroten).

https://sites.google.com/site/computertip/schijfindelen/Schermafdruk-installatie-103.jpg?attredirects=0

(wordt vervolgd in de rechterkolom)


Deze website wordt gesponsord door Google-advertenties.

Gebruikt u een advertentieblokkeerder? Dan blokkeert u ook mijn advertentie-inkomsten....

Als u deze website wil ondersteunen, dan kunt u uw advertentieblokkeerder instellen om voor mijn website een uitzondering te maken.

Bij voorbaat dank....8. Klik daarna op het plus-teken + om een nieuwe partitie aan te maken, en geef die nieuwe partitie bij Aankoppelpunt: het aankoppelpunt  /  (oftewel root). Bij Gebruiken als: verandert u niets, want de voorgestelde Ext4 is hiervoor de beste keuze.

Pak niet alle beschikbare ruimte, maar laat wat ruimte over voor de wisselgeheugenpartitie oftewel swap. Aangeraden omvang van de swap: iets groter dan de omvang van uw RAM-geheugen. Dus bij een RAM-geheugen van 2 GB, maakt u bij de volgende stap een swap aan van 2,1 GB.

Zie onderstaande schermafdruk (klik erop om hem te vergroten):

https://sites.google.com/site/computertip/schijfindelen/Schermafdruk-installatie-104.jpg?attredirects=0


9. Druk weer op het plusje, klik op het keuzevak achter Gebruiken als: en maak de partitie voor wisselgeheugen (swap area) aan in de resterende vrije ruimte.

Zie onderstaande schermafdruk (klik erop om hem te vergroten):

https://sites.google.com/site/computertip/schijfindelen/Schermafdruk-installatie-105.jpg?attredirects=0


Overigens ben ik geen voorstander van een aparte home-partitie. Maar als u die toch wil: een eventuele aparte home-partitie geeft u het aankoppelpunt (mount point) /home.

Heeft u al een bestaande aparte home-partitie? Maak dan van de gelegenheid gebruik om van deze nutteloze complicatie af te komen....

Weet u niet hoe het bij uw computer zit? Dan heeft u hoogstwaarschijnlijk geen aparte home-partitie, want voor zoiets moet je ooit bewust hebben gekozen. Standaard krijg je hem gelukkig niet.


10. Klik op de knop "Installeer nu". Alles verloopt verder vanzelf. Een eventueel aanwezige Windows wordt eveneens automatisch herkend en opgenomen in het menu van Grub.

Nog meer tips?

Wilt u meer tips en trucs voor Ubuntu of Linux Mint? U vindt er nog veel meer op deze webstek!


Op de inhoud van deze webstek is een Creative Commons-licentie van toepassing.
Algemeen voorbehoud en uitsluiting aansprakelijkheid

Comments