Libre Office beter instellen en gebruiken


Terug naar de thuispagina


Tem uw Libre Office Tekstverwerker

Libre Office Tekstverwerker is een uitstekende tekstverwerker, en een volwaardig alternatief voor Microsoft Office Word.

Maar Libre Office (of LibreOffice, zoals de officiële spelling helaas is) heeft een aantal vervelende standaardinstellingen. Die kunt u gelukkig wijzigen. Daar geef ik hieronder wat tips voor, plus enkele gebruiktips.


Beperk de autocorrectie

1. Beperk de autocorrectie, zodat die niet meer hinderlijk is.

Werkbalk van Libre Office Tekstverwerker (Writer) - Extra - Opties voor AutoCorrectie...

Tabblad Opties:

haal de beide vinkjes weg bij:

Elke zin met een hoofdletter beginnen

Spaties en tabs aan begin en einde van de alinea verwijderen

Spaties en tabs aan begin en einde van regels verwijderen

Tabblad Vervangen:

verwijder 1/2, 1/4 en 3/4

Tabblad Woordinvulling:

haal het vinkje weg bij: Woordinvulling inschakelen

en ook bij: Woorden verzamelen

Klik op OK.

Verbeter de automatische herstelfunctie

2. Stel de automatische herstelfunctie handiger in.

Werkbalk van Libre Office Tekstverwerker (Writer) - Extra - Opties... - Laden/Opslaan - Algemeen

zet de interval van Autoherstel-informatie opslaan, op 5 minuten.

Klik op OK.

Zodoende beperkt u het verlies aan tekst bij computer- of stroomstoringen.

Haal de rand weg

3. Haal de lelijke rand om uw document weg:

Werkbalk van Libre Office Tekstverwerker (Writer) - Beeld - haal het vinkje weg bij: Tekstbegrenzingen.

Automatisch opslaan als Word-document

4. Sommige mensen willen graag, dat Libre Office Tekstverwerker hun documenten standaard opslaat als Word-document (.doc). Wegens de uitwisselbaarheid met gebruikers van Microsoft Office.

Dat kan als volgt:
Werkbalk Libre Office Tekstverwerker (Writer) - Extra - Opties... - Laden/opslaan - Algemeen - Altijd opslaan als: Microsoft Word 97/2000/XP.

Zelf ben ik daar overigens niet voor: er is namelijk altijd een kleine kans, dat bij ingewikkelde documenten de opmaak niet helemaal goed wordt omgezet.

Daarom gebruik ik liever de PDF-exportfunctie van Libre Office. Die maakt een keurig PDF-bestand van een document, dat professioneel overkomt en er bovendien altijd hetzelfde uitziet. Op elke computer en in elk besturingssysteem.

Dat kan als volgt:
- Open het document dat u wil omzetten naar PDF.
- Werkbalk Libre Office Tekstverwerker (Writer) - Bestand - Exporteren als PDF...
- Verander niets aan de voorgestelde opties en druk meteen op de knop Exporteren.
- Geef het PDF-document een naam en let goed op de map waarin Tekstverwerker het document wil opslaan (verander desnoods de doelmap).

Libre Office versnellen: schakel Java uit

5. U kunt Libre Office flink versnellen, door Java uit te schakelen in Libre Office. Als volgt:

Linux Mint 13:
Werkbalk Libre Office Tekstverwerker (Writer) - Extra - Opties... - LibreOffice - Java

Haal het vinkje weg bij: Gebruik een Java runtime environment
Klik op OK.

Ubuntu 14.04 en Linux Mint 17.1:
Werkbalk Libre Office Tekstverwerker (Writer) - Extra - Opties... - LibreOffice - Geavanceerd

Onderdeel Java-opties: haal het vinkje weg bij:
Gebruik een Java runtime environment
Klik op OK.

Dit gaat wel ten koste van enige functionaliteit, maar in de praktijk zult u die waarschijnlijk zelden of nooit missen.

Schakel de snelstarter uit

6. Indien u de Libre Office snelstarter hebt geïnstalleerd: schakel hem liever uit. Niet alleen kost hij de nodige systeemkracht, maar ook veroorzaakt hij vaak afsluit- en afmeldproblemen.

Uitschakelen gaat als volgt:
Werkbalk Libre Office Tekstverwerker (Writer) - Extra - Opties... - LibreOffice - Geheugen - LibreOffice SnelStarter - Haal het vinkje weg bij: SnelStarter op systeembalk inschakelen

Klik op OK.

Verbeter de plek waar de documenten worden opgeslagen

7. Een probleem dat zich alleen voordoet in oudere Ubuntu- en Mintversies, niet in Ubuntu 14.04 en Linux Mint 17.1: Libre Office past zich niet geheel aan de Nederlandse taalkeuze aan. De map waarin hij documenten wil opslaan, staat in de voorkeuren nog steeds gedefinieerd als "Documents", oftewel bij voorbeeldgebruiker Kees: /home/kees/Documents

Zo'n map is er in een Nederlandstalig systeem helemaal niet, want daarin heet die map "Documenten". Daardoor valt Libre Office voor documentenopslag terug op het minst slechte alternatief, namelijk bij voorbeeldgebruiker Kees: /home/kees

Als volgt verbetert u deze fout:
Werkbalk Libre Office Tekstverwerker (Writer) - Extra - Opties... - onderdeel LibreOffice: klik op Paden

Dubbelklik Mijn documenten en verander Documents in Documenten.

Klik op OK.

Let op: deze fout heb ik alleen vastgesteld in oudere Xubuntuversies.

PDF-documenten bewerken

Deze ingreep is niet nodig bij Linux Mint 17.1 en Ubuntu 14.04, want die hebben het betreffende onderdeel al standaard in Libre Office zitten.

8. In Linux Mint 13 kan Libre Office standaard PDF's maken, maar niet bewerken. Als volgt geeft u Libre Office alsnog de mogelijkheid om PDF-bestanden te bewerken:

- Sluit alle toepassingen van Libre Office;

- Open een terminalvenster.
(Een terminalvenster opent u zo: *Klik*)

- Tik de volgende toverspreuk in (voorkom fouten: kopieer en plak):
sudo apt-get install libreoffice-pdfimport

Druk op Enter. Tik desgevraagd uw wachtwoord in en druk weer op Enter. Uw wachtwoord blijft geheel onzichtbaar; u ziet zelfs geen sterretjes, dat hoort zo.

- Open Libre Office Tekstverwerker (Writer) en controleer of het is gelukt: werkbalk tekstverwerker: Extra - Extensiebeheer...
Als het goed is, ziet u daar de nieuwe extensie vermeld staan.

Let op: maak geen kerstboom van Libre Office. Wees terughoudend met het installeren van extensies. Hoe meer extensies, hoe trager Libre Office wordt (en hoe groter de kans op storingen).

(wordt vervolgd in de rechterkolom)


Deze website wordt gesponsord door Google-advertenties.

Gebruikt u een advertentieblokkeerder? Dan blokkeert u ook mijn advertentie-inkomsten....

Als u deze website wil ondersteunen, dan kunt u uw advertentieblokkeerder instellen om voor mijn website een uitzondering te maken.

Bij voorbaat dank....


Verhelp beeldcorruptie bij verandering van venstergrootte

9. In Xubuntu 14.04 en Lubuntu 14.04 kan er beeldcorruptie optreden wanneer u de venstergrootte van LibreOffice verandert. Installeer het volgende pakket om de integratie met uw werkomgeving te voltooien, waardoor het probleem verdwijnt:

Open een terminalvenster.
(Een terminalvenster opent u zo: *Klik*)

Tik de volgende toverspreuk in (voorkom fouten: kopieer en plak):
sudo apt-get install libreoffice-gtk

Druk op Enter. Tik desgevraagd uw wachtwoord in en druk weer op Enter. Uw wachtwoord blijft geheel onzichtbaar; u ziet zelfs geen sterretjes, dat hoort zo.

In Ubuntu 14.04 en Linux Mint 17.1 is dit pakket al standaard aanwezig.

Zorg voor goed afspelen van geluid in diapresentaties

10. Om ervoor te zorgen dat geluid goed wordt afgespeeld in diapresentaties in Libre Office Impress, moet u een bepaald ondersteunend pakket installeren:

Open een terminalvenster.
(Een terminalvenster opent u zo: *Klik*)

Kopieer en plak de volgende opdrachtregel in de terminal:
sudo apt-get install libreoffice-avmedia-backend-gstreamer

Druk op Enter. Tik desgevraagd uw wachtwoord in en druk weer op Enter. Uw wachtwoord blijft geheel onzichtbaar; u ziet zelfs geen sterretjes, dat hoort zo.

Paginanummers makkelijker invoegen

11. Installeer nu een extensie om makkelijker paginanummers te kunnen invoegen. Pagina's nummeren hebben ze ergerlijk moeilijk gemaakt in Libre Office. Hopelijk maken ze het in een toekomstige versie wat makkelijker.

Het makkelijkste is nu, om de extensie Pagination te installeren in Libre Office. Daardoor voegt u de functie "paginanummering" toe aan de werkbalk van Libre Office Tekstverwerker. Als volgt:

- Haal Pagination (.oxt-bestand) binnen bij zusterproject Open Office (waarvan Libre Office is afgeleid). En wel vanaf deze webpagina. Website plat? Het zou niet de eerste keer zijn. Haal Pagination dan hier.

- Start Libre Office Tekstverwerker (Writer).

- Werkbalk: Extra - Extensiebeheer...

- Klik op "Toevoegen". Klik op het oxt-bestand. Nu opent Libre Office Tekstverwerker het bestand, waardoor het zich in Libre Office installeert.

- Sluit Extensiebeheer.

- Sluit Libre Office Tekstverwerker (het menu moet zich namelijk herladen).

- Start Libre Office Tekstverwerker.

Nu staat de paginanummering-functie in de werkbalk van Libre Office Tekstverwerker, onder Invoegen - Paginanummer...

- Gebruikersinstelling: herhaal dit in elk gebruikersaccount.

Tip: extensies installeren gaat bij de meeste andere extensies iets eenvoudiger, namelijk zo:

- Start Libre Office Tekstverwerker.

- Werkbalk: Extra - Extensiebeheer...

- Links onderaan: klik op "Haal meer extensies online..."

- Nu opent Firefox zich met een bepaalde webpagina. Klik in die pagina op Extensions. In het zoekveld op de volgende webpagina: vul een zoekterm in en druk op de knop "search".

Let op: maak geen kerstboom van Libre Office. Wees terughoudend met het installeren van extensies. Hoe meer extensies, hoe trager Libre Office wordt (en hoe groter de kans op storingen).

Voor de volledigheid:
Zo gaat het invoegen van een paginanummer zonder de extensie Pagination, heel ingewikkeld, in twee stappen:

- Bovenste werkbalk Libre Office Tekstverwerker - Invoegen - Voettekst - vink aan: Standaard. Laat de cursor staan op de plek waar hij nu staat, namelijk links onderaan de pagina.

- Bovenste werkbalk Libre Office Tekstverwerker - Invoegen - Velden - Paginanummer. Om het nummer aan de rechterkant te krijgen: druk op de knop "Rechts uitlijnen" in de onderste werkbalk.

Wil u andere nummeringstekens, bijvoorbeeld Romeinse cijfers? Rechtsklik muis op het nummer - Velden... - kies het nummerteken dat u wil.

Gebruiktip: verborgen tekens zoeken en vervangen

12. Soms zitten er verkeerde "verborgen tekens" in een document. Verborgen tekens zoeken en vervangen kunt u als volgt doen.

Maak allereerst de verborgen tekens in het document zichtbaar:
Werkbalk Libre Office Tekstverwerker (Writer) - Beeld - zet een vinkje bij: Niet-afdrukbare tekens.

Vervolgens:
Werkbalk Libre Office Tekstverwerker - Bewerken - Zoeken en vervangen...

Nu klapt er een zoekvenster uit. Een spatie kunt u als volgt zoeken:
Klik met de muis in het zoekveld en druk op de spatiebalk. Klik daarna op Zoeken.

Een hard regeleinde (harde return) zoeken is iets ingewikkelder. Onderaan in het zoekvenster zit een knop voor meer opties, genaamd "Meer opties". Klik daarop en vink aan: "Reguliere uitdrukkingen". Sluit het dialoogvenster.

Start opnieuw "Zoeken en vervangen...". Voor het zoeken van het harde regeleinde gebruikt u het dollarteken. In het zoekvak tikt u daarom het dollarteken: $

Klik op Zoeken.

Gebruiktip: tekst zuiveren van verborgen opmaakcodes

13. U kent het probleem waarschijnlijk wel: u wil een stuk tekst kopiëren uit een bepaald document of webpagina, maar dat zit stikvol verborgen opmaakcodes als vetgedrukt, schuingedrukt, aparte lettertypes enzovoorts.

Erg lastig, want die sturen de opmaak van uw doeldocument soms helemaal in de war.

Via een kleine omweg kunt u gekopieerde tekst zuiveren van alle verborgen opmaakcodes. Namelijk via een simpel kladblokje als Leafpad of Gedit.

- Kopieer (met de muis) het tekstblok dat u wil zuiveren van alle codes, en plak het in kladblokje Leafpad of Gedit.

- Kopieer nu het tekstblok dat in kladblokje Leafpad of Gedit staat (nieuwe kopieerhandeling dus).

- Vervolgens opent u het doeldocument, en daar plakt u het tekstblok in. Helemaal "schoon en door de wasmachine gehaald".

Probleem met een Microsoft Office-document? Gebruik OneDrive

14. Heeft Libre Office een probleem met een complex document van Microsoft Office? Open dat document dan in de gratis Microsoft-wolkdienst OneDrive.

In de gratis versie van Microsoft OneDrive zitten basisversies van Word, Excel en Powerpoint, genaamd Office Online. Daarmee kunt u documenten openen, bewerken en zelfs maken.

Libre Office vind ik veel prettiger en beter om mee te werken, maar Office Online kan soms een handige noodoplossing zijn.

Het blijft natuurlijk wel een noodoplossing, want u geeft uw document daarmee min of meer "uit handen" aan Microsoft....

Nog meer tips?

Wilt u meer tips en trucs voor Ubuntu en Linux Mint? U vindt er nog veel meer op deze webstek!


Op de inhoud van deze webstek is een Creative Commons-licentie van toepassing.
Algemeen voorbehoud en uitsluiting aansprakelijkheid


Comments