Java installeren in Linux Mint, Ubuntu en Debian


Terug naar de thuispagina


Primaire keuze: OpenJDK en niet Oracle (Sun) Java

Voor Java is er een goed open-bronprogramma beschikbaar: OpenJDK met de bijbehorende IcedTea plugin. Deze biedt voor veel Ubuntu- en Mintgebruikers een volwaardige Java.

Daarom zit de gesloten-bron Oracle (Sun) Java Runtime Environment (Oracle JRE) niet meer in de normale pakketbronnen van Ubuntu en Linux Mint. Zelfs niet meer in de Partnersbron.

Om OpenJDK plus IcedTea te installeren volstaat het, om het volgende te doen:

Open een terminalvenster.
(Een terminalvenster opent u zo: *Klik*)

Tik in (kopieer en plak, om tikfouten te vermijden):
sudo apt-get install icedtea-8-plugin

Druk op Enter.

Tik uw wachtwoord in. U ziet niets, zelfs geen sterretjes, dat hoort zo.
Druk op Enter.

Veel mensen hebben Oracle JRE dus niet nodig!

Maar....

Handleiding voor JRE

Maar als u in Ubuntu of Linux Mint toch de nieuwste versie van Oracle JRE nodig hebt, dan kunt u die nog wel handmatig installeren.

Tip: deze handleiding kunt u ook gebruiken in Linux Mint en Debian.

Handmatig installeren van Oracle JRE is niet zo heel moeilijk, hoewel u ervoor "in de terminal moet duiken". Wel is precisie belangrijk: het lukt alleen wanneer u de instructies exact opvolgt.

Er zijn inmiddels allerlei onduidelijke pakketbronnen opgedoken (meestal PPA's), die Oracle JRE aanbieden. Maar een belangrijk voordeel van een handmatige installatie als deze is, dat u zich niet afhankelijk maakt van een schimmige en onduidelijke pakketbron van derden. Met alle veiligheidsrisico's van dien: kwaadaardige software of simpelweg een verouderde onveilige versie.

U weet nu tenminste precies wat u installeert.

De pakketbron van duinsoft.nl

Er is overigens een belangrijke positieve uitzondering: de pakketbron van duinsoft.nl. Deze wordt beheerd door een gerespecteerd lid van de Nederlandse Ubuntugemeenschap, en biedt een script aan dat altijd de nieuwste Oracle JRE binnentrekt van de webstek van Oracle zelf. Hiermee automatiseert u de installatie van de nieuwste Oracle JRE.

Doet u die installatie liever handmatig, lees dan hieronder door.


Updates: zelf in de gaten houden!

Een handmatig geïnstalleerd programma wordt niet door Ubuntu veilig gehouden met updates! Dat moet u dus voor Oracle JRE voortaan zelf doen.

U zult daarom regelmatig even op de Java-controle-webstek willen kijken, of er een bijgewerkte versie beschikbaar is. Van Oracle JRE zelf krijgt u geen meldingen daarover (Oracle JRE doet dat alleen in Windows).

De veiligheidsupdates van Oracle JRE volgen in beginsel een vast tijdschema (behoudens noodgevallen). Het gaat om de categorie Oracle Java SE Critical Patch Updates. Het kan handig zijn, om de verschijningstijdstippen in uw agenda te noteren.

Houd Java standaard uitgeschakeld

Java (zowel Oracle Java als openJDK) wordt veel aangevallen. Daarom is het 't beste, om Java standaard uit te schakelen in uw webbrowser. U kunt Java dan telkens even inschakelen wanneer u het nodig hebt.

Dit advies geldt dus niet alleen voor Windows, maar ook voor Linux. Want ook Linux is op dit punt kwetsbaar!

In Firefox doet u dat als volgt, en in Google Chrome of Chromium doet u dat zo.

Voor alle duidelijkheid: dit geldt alleen voor Java. Er is ook nog Javascript, en die is wel veilig. U hoeft Javascript dus niet uit te schakelen.

32-bit en 64-bit

De standaardversie van Ubuntu en Linux Mint is 32-bit. De onderstaande instructie gaat dus uit van 32-bit. Maar omdat veel mensen 64-bit Ubuntu of Linux Mint gebruiken, heb ik in de rechterkolom ook de instructie gezet voor 64-bit.

Weet u niet welke versie u heeft? Dat kunt u als volgt nakijken.

INSTRUCTIE VOOR 32-BITS UBUNTU EN LINUX MINT


Verwijder eerst de IcedTea browser-plugin

Eerst wil u de IcedTea browser-plugin verwijderen (als u die heeft).

Open een terminalvenster.
(Een terminalvenster opent u zo: *Klik*)

Tik in (kopieer en plak, om tikfouten te vermijden):
sudo apt-get remove icedtea-8-plugin

Druk op Enter.

Tik uw wachtwoord in. U ziet niets, zelfs geen sterretjes, dat hoort zo.
Druk wederom op Enter.

Let op: verwijder OpenJDK zelf (indien u die heeft), beslist niet! Bij verwijdering daarvan kunnen er namelijk storingen ontstaan.

JRE binnenhalen (32-bit)

Haal nu het juiste bestand binnen van de Java-webstek: http://www.java.com

Voor 32-bit wilt u Linux hebben, waarvan de bestandsnaam eindigt op tar.gz. Dus niet Linux RPM, waarvan de bestandsnaam eindigt op i586.rpm. Want RPM is niet voor Ubuntu en Linux Mint, maar voor andere soorten Linux.

Let op: Sla het bestand op in de map Downloads, dus in:
/home/uw-eigen-gebruikersnaam/Downloads 

Firefox slaat binnengehaalde bestanden daar standaard op, maar dat geldt niet voor elke webbrowser.

Voorbeeld: gebruiker Jantje "moet" het bestand hebben staan in de submap:
/home/jantje/Downloads

Bij twijfel, controleer het even in uw bestandbeheerder. Dat is belangrijk voor de terminalopdrachten die u straks gaat uitvoeren, want anders kloppen ze niet.

JRE installeren (32-bit)

Let op: De terminalopdrachten in deze handleiding gaan mogelijk uit van een oudere versie van JRE. Bij een nieuwere versie kunt u simpelweg de bestandsnamen in de terminalopdrachten aanpassen.

Deze handleiding is geschreven voor JRE 8 update 111 (32-bits-versie).

Kopiëren en plakken in de terminal

Deze hele handleiding is gebaseerd op kopiëren van opdrachtregels en deze vervolgens plakken in de terminal. Dat doet u als volgt.


1. Maak een nieuw submapje aan in de map opt, op de volgende manier:

Open een terminalvenster.
(Een terminalvenster opent u zo: *Klik*)

Tik in (kopieer en plak, om tikfouten te vermijden):
sudo mkdir -p -v /opt/java/32

Druk op Enter.

Tik uw wachtwoord in. U ziet niets, zelfs geen sterretjes, dat hoort zo.
Druk op Enter.


2. Ga naar de map Downloads en pak het zojuist binnengehaalde ingepakte bestand daarin uit. Dit alles met de onderstaande gecombineerde opdracht:

Tik in (kopieer en plak):
cd Downloads && tar xvzf ~/Downloads/jre-8u111-linux-i586.tar.gz

Druk op Enter.


3. Verplaats de uitgepakte inhoud naar de nieuwe systeemmap die u in stap 1 heeft gemaakt:

Tik in (kopieer en plak):
sudo mv -v ~/Downloads/jre1.8.0_111 /opt/java/32

Druk op Enter.

Nieuwe JRE als standaard zetten

4. Nu gaat u het systeem vertellen dat er een nieuwe Java-versie is geïnstalleerd:

Tik in (kopieer en plak):
sudo update-alternatives --install "/usr/bin/java" "java" "/opt/java/32/jre1.8.0_111/bin/java" 1

Druk op Enter.

Let op: had u al eerder handmatig JRE geïnstalleerd, en hebt u die (zoals ook de bedoeling is) eerst verwijderd? Dan zult u de bovenstaande terminalopdracht nog een keer willen uitvoeren, indien u de eerste keer een foutmelding krijgt.


5. Vervolgens vertelt u het systeem, dat de nieuwe Java de standaard moet worden:

Tik in (kopieer en plak):
sudo update-alternatives --set java /opt/java/32/jre1.8.0_111/bin/java

Druk op Enter.

Het installeren van de Firefox-plugin

6. Het installeren van de Firefox-plugin is tamelijk eenvoudig. Voer allereerst de volgende opdracht uit, om een bepaald mapje te maken (voor zover het nog niet bestaat):

Tik in de terminal (kopieer en plak):
mkdir -v ~/.mozilla/plugins

Druk op Enter.

Indien dit mapje al bestaat, dan krijgt u daar een melding van (Bestand bestaat al).


7. Verwijder nu de eventueel geïnstalleerde IcedTea-plugin:

Tik in (kopieer en plak):
sudo apt-get remove icedtea-8-plugin

Druk op Enter.

Indien dit pakket sowieso niet aanwezig is, dan krijgt u ook daar een melding van.


8. Verwijder nu een eventuele oudere versie van de Java-plugin. Voer de volgende terminalopdracht uit:

Tik in (kopieer en plak):
rm -v ~/.mozilla/plugins/libnpjp2.so

Druk op Enter.

Indien dit bestand sowieso niet aanwezig is, dan krijgt u ook daar een melding van.


9. Nu kunt u de nieuwe plugin installeren, door een symbolische koppeling te maken (u vertelt daardoor aan Firefox, waar de plugin zich bevindt):

Tik in de terminal (kopieer en plak):
ln -s /opt/java/32/jre1.8.0_111/lib/i386/libnpjp2.so ~/.mozilla/plugins/

Druk op Enter.

Eindcontrole

10. Herstart nu Firefox (sluiten en weer openen). Controleer even, of het allemaal goed gelukt is. Tik daarvoor in de adresbalk van Firefox (dus niet in de terminal!):
about:plugins

Druk op Enter.

En blader naar beneden totdat u iets ziet als:
Java(TM) Plug-in 11.111.2

Eventueel kunt u ook uitproberen of uw JRE actueel is, door naar deze webpagina te gaan (let op: die webpagina werkt niet altijd goed, zelfs wanneer uw Java prima in orde is):
http://www.java.com/nl/download/installed.jsp

Beperk het schijfgebruik met de Java Control Panel

11. Standaard staat Java zo ingesteld, dat hij een idioot hoog maximum aan schijfruimte gebruikt voor de opslag van tijdelijke bestanden. Dat kunt u beter even beperken via het bedieningspaneel van JRE.

Het bedieningspaneel van JRE is nu niet te vinden in het menu of in de Snelzoeker. U kunt het wel oproepen via de terminal. Als volgt:

Open een terminalvenster.
(Een terminalvenster opent u zo: *Klik*)

Tik in (kopieer en plak):
/opt/java/32/jre1.8.0_111/bin/ControlPanel

Druk op Enter.

Benut het om het schijfgebruik van tijdelijke Javatoepassingen te beperken, want dat staat nu op een krankzinnig hoog maximum (in elk gebruikersaccount herhalen):
Temporary Internet Files - Settings... Disk Space: beperk het tot 50 MB.
Klik op Delete Files... OK - OK - Apply - OK.

Hebt u een Solid State Drive (SSD)? Schakel deze opslag dan helemaal uit, aangezien u bij een SSD schrijfacties zoveel mogelijk wil beperken.

Let op: deze terminalopdracht is alleen voor Java 8 update 111. U zult het bij een nieuwere Javaversie, willen aanpassen aan die nieuwere versie.

Herhaal drie opdrachten bij andere gebruikersaccounts en beperk ook daar de opslag

12. Bij eventuele andere gebruikersaccounts op dezelfde computer, wil u per account de volgende drie opdrachten herhalen:

rm -v ~/.mozilla/plugins/libnpjp2.so

en daarna (voor het geval de plugins-map nog niet bestaat):

mkdir -v ~/.mozilla/plugins

en daarna:

ln -s /opt/java/32/jre1.8.0_111/lib/i386/libnpjp2.so ~/.mozilla/plugins/

Druk op Enter.

Tot slot wil u nog even per gebruikersaccount de opslag beperken, zoals beschreven in punt 11.

Verwijdering

Het is heel makkelijk, om de handmatig geïnstalleerde JRE later weer te verwijderen. U doet dat als volgt:

a. Verwijder de map /opt/java en alles wat daarin zit, met de volgende terminalopdracht:

Open een terminalvenster.
(Een terminalvenster opent u zo: *Klik*)

Tik in (kopieer en plak):
sudo rm -r -v /opt/java

Druk op Enter.

Tik uw wachtwoord in. U ziet niets, zelfs geen sterretjes, dat hoort zo.
Druk op Enter.

b. Verwijder nu de Java-plugin. Voer daarvoor de volgende terminalopdracht uit:

Tik in (kopieer en plak):
rm -v ~/.mozilla/plugins/libnpjp2.so

Druk op Enter.

c. Herstart Firefox.

Deze verwijdering van de Java-plugin (stap b dus) dient u te herhalen per gebruikersaccount.

Opwaarderen naar een nieuwere versie

Het is eenvoudig om een oudere versie op te waarderen naar een nieuwere. Verwijder eerst de bestaande versie: zie boven, onder het kopje "Verwijdering".

Daarna kunt u simpelweg alle installatiestappen herhalen voor de nieuwe versie.

Bron: deze handleiding is een aangepaste en uitgebreide versie van de handleiding in de documentatie van Ubuntu-NL.

Nog meer?

Wilt u meer tips en trucs voor Ubuntu? U vindt er nog veel meer op deze webstek!


Op de inhoud van deze webstek is een Creative Commons-licentie van toepassing.
Algemeen voorbehoud en uitsluiting aansprakelijkheid

Terug naar de thuispagina
Deze website wordt gesponsord door Google-advertenties.

Gebruikt u een advertentieblokkeerder? Dan blokkeert u ook mijn advertentie-inkomsten....

Als u deze website wil ondersteunen, dan kunt u uw advertentieblokkeerder instellen om voor mijn website een uitzondering te maken.

Bij voorbaat dank....


INSTRUCTIE VOOR 64-BITS UBUNTU EN LINUX MINT


Verwijder eerst de IcedTea browser-plugin

Eerst wil u de IcedTea browser-plugin verwijderen (als u die heeft).


Open een terminalvenster.
(Een terminalvenster opent u zo: *Klik*)

Tik in (kopieer en plak, om tikfouten te vermijden):
sudo apt-get remove icedtea-8-plugin

Druk op Enter.

Tik uw wachtwoord in. U ziet niets, zelfs geen sterretjes, dat hoort zo.
Druk wederom op Enter.

Let op: verwijder OpenJDK zelf (indien u die heeft), beslist niet! Bij verwijdering daarvan kunnen er namelijk storingen ontstaan.

JRE binnenhalen (64-bit)

Haal het juiste bestand binnen van de Java-webstek: http://www.java.com

Voor 64-bit wilt u Linux x64 hebben, waarvan de bestandnaam eindigt op .tar.gz. Dus niet Linux x64 RPM, waarvan de bestandsnaam eindigt op x64.rpm. Want RPM is niet voor Ubuntu en Mint, maar voor andere soorten Linux.

Let op: Sla het bestand op in de map Downloads. Dus in:
/home/uw-eigen-gebruikersnaam/Downloads

Firefox slaat binnengehaalde bestanden daar standaard op, maar dat geldt niet voor elke webbrowser.

Voorbeeld: gebruiker Jantje "moet" het bestand opslaan in de submap:
/home/jantje/Downloads 

Bij twijfel, controleer het even in uw bestandbeheerder. Dat is belangrijk voor de terminalopdrachten die u straks gaat uitvoeren, want anders kloppen ze niet.

JRE installeren (64-bit)

Let op: De terminalopdrachten in deze handleiding gaan mogelijk uit van een oudere versie van JRE. Bij een nieuwere versie kunt u simpelweg de bestandsnamen in de terminalopdrachten aanpassen.

Deze handleiding is geschreven voor JRE 8 update 111 (64-bits-versie).

Kopiëren en plakken in de terminal

Deze hele handleiding is gebaseerd op kopiëren van opdrachtregels en deze vervolgens plakken in de terminal. Dat doet u als volgt.


1. Maak een nieuw submapje aan in de map opt, op de volgende manier:

Open een terminalvenster.
(Een terminalvenster opent u zo: *Klik*)

Tik in (kopieer en plak, om tikfouten te vermijden):
sudo mkdir -p -v /opt/java/64

Druk op Enter.

Tik uw wachtwoord in. U ziet niets, zelfs geen sterretjes, dat hoort zo.
Druk op Enter.


2. Ga naar de map Downloads en pak het zojuist binnengehaalde bestand daarin uit. Dit alles met de onderstaande gecombineerde opdracht:

Tik in (kopieer en plak):
cd Downloads && tar xvzf ~/Downloads/jre-8u111-linux-x64.tar.gz

Druk op Enter.


3. Verplaats nu de uitgepakte inhoud naar de nieuwe systeemmap die u hebt aangemaakt in stap 1, met de volgende opdracht:

Tik in (kopieer en plak):
sudo mv -v ~/Downloads/jre1.8.0_111 /opt/java/64

Druk op Enter.

Nieuwe JRE als standaard zetten

4. Nu gaat u het systeem vertellen dat er een nieuwe Java-versie is geïnstalleerd: 

Tik in (kopieer en plak):
sudo update-alternatives --install "/usr/bin/java" "java" "/opt/java/64/jre1.8.0_111/bin/java" 1

Druk op Enter.
Let op: had u al eerder handmatig JRE geïnstalleerd, en hebt u die (zoals ook de bedoeling is) eerst verwijderd? Dan zult u de bovenstaande terminalopdracht nog een keer willen uitvoeren: de eerste keer krijgt u dan namelijk een foutmelding.


5. Vervolgens vertelt u het systeem, dat de nieuwe Java de standaard moet worden:

Tik in (kopieer en plak):
sudo update-alternatives --set java /opt/java/64/jre1.8.0_111/bin/java

Druk op Enter.

Het installeren van de Firefox-plugin

6. Het installeren van de Firefox-plugin is tamelijk eenvoudig. Voer allereerst de volgende opdracht uit, om een bepaald mapje te maken (voor zover het nog niet bestaat):

Tik in de terminal (kopieer en plak):
mkdir -v ~/.mozilla/plugins

Druk op Enter.

Indien dit mapje al bestaat, dan krijgt u daar een melding van (Bestand bestaat al).


7. Verwijder nu de eventueel geïnstalleerde IcedTea-plugin:

Tik in (kopieer en plak):
sudo apt-get remove icedtea-8-plugin

Druk op Enter.


8. Verwijder nu een eventuele oudere versie van de Java-plugin. Voer de volgende opdracht uit:

Tik in (kopieer en plak):
rm -v ~/.mozilla/plugins/libnpjp2.so libjavaplugin_oji.so

Druk op Enter.


9. Nu kunt u de plugin installeren, door een symbolische koppeling te maken (u vertelt daardoor aan Firefox, waar de plugin zich bevindt):

Tik in de terminal (kopieer en plak):
ln -s /opt/java/64/jre1.8.0_111/lib/amd64/libnpjp2.so ~/.mozilla/plugins/

Druk op Enter.

Eindcontrole

10. Herstart nu Firefox (sluiten en weer openen). Controleer even, of het allemaal goed gelukt is. Tik daarvoor in de adresbalk van Firefox (dus niet in de terminal):
about:plugins

Druk op Enter.

En blader naar beneden totdat u iets ziet als:
Java(TM) Plug-in 11.111.2

Eventueel kunt u ook uitproberen of uw JRE actueel is, door naar deze webpagina te gaan (let op: die webpagina werkt niet altijd goed, zelfs wanneer uw Java prima in orde is):
http://www.java.com/nl/download/installed.jsp

Beperk het schijfgebruik met de Java Control Panel

11. Standaard staat Java zo ingesteld, dat hij een idioot hoog maximum aan schijfruimte gebruikt voor de opslag van tijdelijke bestanden. Dat kunt u beperken via het bedieningspaneel van JRE.

Het bedieningspaneel van JRE is nu niet te vinden in het menu of in de Snelzoeker. U kunt het wel oproepen via de terminal. Als volgt:

Open een terminalvenster.
(Een terminalvenster opent u zo: *Klik*)

Tik in (kopieer en plak):
/opt/java/64/jre1.8.0_111/bin/ControlPanel

Druk op Enter.

Benut het om het schijfgebruik van tijdelijke Javatoepassingen te beperken, want dat staat nu op een krankzinnig hoog maximum (in elk gebruikersaccount herhalen):
Temporary Internet Files - Settings... Disk Space: beperk het tot 50 MB.
Klik op Delete Files... OK - OK - Apply - OK.

Hebt u een Solid State Drive (SSD)? Schakel dan deze opslag helemaal uit, aangezien u bij een SSD schrijfacties zoveel mogelijk wil beperken.

Let op: deze terminalopdracht is alleen voor Java 8 update 111. U zult hem bij een nieuwere Javaversie, willen aanpassen aan die nieuwere versie.

Herhaal drie opdrachten bij andere gebruikersaccounts en beperk ook daar de opslag

12. Bij eventuele andere gebruikersaccounts op dezelfde computer, wil u per account de volgende drie terminalopdrachten herhalen:

rm -v ~/.mozilla/plugins/libnpjp2.so libjavaplugin_oji.so

...en daarna (voor het geval dat de plugins-map nog niet bestaat):

mkdir -v ~/.mozilla/plugins

en daarna:

ln -s /opt/java/64/jre1.8.0_111/lib/amd64/libnpjp2.so ~/.mozilla/plugins/

Tot slot wil u nog even per gebruikersaccount de opslag beperken, zoals beschreven in punt 11.

Verwijdering

Het is heel makkelijk, om de handmatig geïnstalleerde JRE later weer te verwijderen. U doet dat als volgt:

a. Verwijder de map /opt/java en alles wat daarin zit, en wel als volgt.

Open een terminalvenster.
(Een terminalvenster opent u zo: *Klik*)

Tik in (kopieer en plak):
sudo rm -r -v /opt/java

Druk op Enter.

Tik uw wachtwoord in. U ziet niets, zelfs geen sterretjes, dat hoort zo.
Druk op Enter.

b. Verwijder nu de Java-plugin. Voer daarvoor de volgende terminalopdracht uit. Tik in (kopieer en plak):
rm -v ~/.mozilla/plugins/libnpjp2.so

Druk op Enter.

c. Herstart Firefox. Deze verwijdering van de Java-plugin (stap b dus) dient u te herhalen per gebruikersaccount.

Opwaarderen naar een nieuwere versie

Het is eenvoudig om een oudere versie op te waarderen naar een nieuwere. Verwijder eerst de bestaande versie: zie boven, onder het kopje "Verwijdering". Daarna kunt u simpelweg alle installatiestappen herhalen voor de nieuwe versie.

Bron: deze handleiding is een aangepaste en uitgebreide versie van de handleiding in de documentatie van Ubuntu-NL.

Nog meer tips?

Wilt u meer tips en trucs voor Ubuntu en Linux Mint? U vindt er nog veel meer op deze webstek!


Op de inhoud van deze webstek is een Creative Commons-licentie van toepassing.
Algemeen voorbehoud en uitsluiting aansprakelijkheid


Comments